373 New Articles

Δήμος Πύργου - Αιτήσεις αθλητικών σωματείων για χρήση αθλητικών εγκαταστάσεων

1.ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                  ΠΥΡΓΟΣ 20/08/2019

ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣ Δ/ΝΣΗ : Πλ. Σάκη Καράγιωργα ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ

Τ.Κ. : 27 131, Πύργος ΔΗΜΟΥ ΠΥΡΓΟΥ

ΤΗΛ. : 2621 3 62414

Τα σωματεία που επιθυμούν να κάνουν χρήση των αθλητικών εγκαταστάσεων για την αθλητική σεζόν 2019-2020, καλούνται να υποβάλλουν αίτηση παραχώρησης από την Δευτέρα 19/8 έως την Παρασκευή 30/8 στο αντίστοιχο τμήμα του Δήμου, προκειμένου να τους παραχωρηθεί η αθλητική εγκατάσταση που θα αιτηθούν.

Στην αίτηση θα πρέπει να αναφέρεται με σαφήνεια,

. Η εγκατάσταση την οποία αιτείται ο ενδιαφερόμενος

. Το χρονικό διάστημα παραχώρησης

. Τις ακριβείς μέρες και ώρες για τις οποίες ζητείται η χρήση του χώρου

Ότι ο ενδιαφερόμενος έχει λάβει γνώση των όρων του κανονισμού λειτουργίας των αθλητικών εγκαταστάσεων και τους αποδέχεται στο σύνολό τους.

 

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

Αθανασόπουλος Παντελεήμων

 

 

400 χιλιάδες ευρώ εγκρίθηκαν από το INTERREG για να διατεθούν αποκλειστικά για την προβολή ανάδειξη και αξιοποίηση του Μεσαιωνικού Κάστρου Χλεμούτσι στα πλαίσια της δράσης «Καινοτόμες τεχνολογίες για την αξιοποίηση της πολιτιστικής κληρονομιάς και ειδικότερα των προσβάσιμων κάστρων σε διασυνοριακό επίπεδο».

 

Στο πρόγραμμα συμμετείχαν εκτός από το Δήμο Ανδραβίδας - Κυλλήνης και οι Δήμοι Nardò Ιταλία ,Δήμος CARPI Δήμος Rijeka, Κροατία Δήμος KOPER , Σλοβενία, Δήμος IVANČNA GORICA, Σλοβενία Δήμος KUKES, Αλβανία Δήμος PODGORICA, Μοντενέγκρο, Δήμος MOSTAR, Βοσνία καθώς επίσης και Πανεπιστήμια από Ιταλία ,Κροατία ,Μοντενέγκρο

Σύντομη περιγραφή του έργου

 

Το έργο με το διακριτικό τίτλο EMO.Undergrounds στοχεύει στη συστηματοποίηση ενός συνόλου παρεμβάσεων προώθησης, αξιοποίησης και καλύτερης πρόσβασης των επισκεπτών αναγνωρισμένων πολιτιστικών αγαθών (κάστρα, φρούρια, άλλα πολιτιστικά κτίρια με υπόγειες εγκαταστάσεις) και, κατά συνέπεια, στην ενίσχυση, με βιώσιμο τρόπο, της ελκυστικότητας και της ανταγωνιστικότητας των ενεχόμενων τουριστικών προορισμών της Αδριατικής-Ιονίου με τη χρήση προηγμένων τεχνολογιών πληροφοριών και επικοινωνιών (ΤΠΕ) και καινοτόμων εργαλείων μάρκετινγκ. Σκοπός του έργου είναι η ενίσχυση της ελκυστικότητας και της ανταγωνιστικότητας των εμπλεκόμενων περιοχών για την τόνωση της οικονομικής, κοινωνικής και τουριστικής ανάπτυξης, καθώς και η βιώσιμη, έξυπνη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη των συγκεκριμένων περιοχών, μέσω της προώθησης νέων ολοκληρωμένων πολιτιστικών προϊόντων βασισμένων στις προδιαγραφές που αυτές θέτουν. Προς την κατεύθυνση της επίτευξης αυτού του στόχου το έργο έχει σχεδιάσει την πραγματοποίηση μιας ολοκληρωμένης δέσμης παρεμβάσεων προσανατολισμένης στην από κοινού βιώσιμη διαχείριση και προώθηση διασυνοριακών πολιτιστικών χώρων – προσβάσιμων κάστρων ενσωματώνοντας την προσφορά τουριστικών υπηρεσιών στις εμπλεκόμενες περιοχές του έργου.

Πιο αναλυτικά το έργο περιλαμβάνει δράσεις δικτύωσης, μελέτες για την εικονική παρουσίαση των προσβάσιμων κάστρων στις εμπλεκόμενες περιοχές, ανάπτυξη καινοτόμων εργαλείων πληροφορικής και επικοινωνιών, παρεμβάσεις αποκατάστασης και ενίσχυσης της ασφάλειας στα προσβάσιμα κάστρα, καθώς και δράσεις διασυνοριακής ενημέρωσης / ευαισθητοποίησης / κατάρτισης και δημιουργίας θεσμικής ικανότητας στον συγκεκριμένο τομέα.

Στόχοι του έργου

Ο κύριος στόχος του έργου είναι η αύξηση της διεθνούς ανταγωνιστικότητας των εμπλεκόμενων περιοχών μέσω της ανταλλαγής ολοκληρωμένων καινοτόμων εργαλείων για τη διαχείριση και την αξιοποίηση της πολιτιστικής κληρονομιάς.

Οι ειδικοί στόχοι του είναι:

 • Η ανάπτυξη πρωτοβουλιών συντονισμού μεταξύ των εμπλεκόμενων εταίρων και των φορέων του τουρισμού και του πολιτισμού.

 • Η αύξηση των τουριστικών ροών στις περιοχές του έργου.

 • Η προώθηση της διεθνοποίησης των εικονικών και καινοτόμων συνδέσεων / διαδρομών στους πολιτιστικούς χώρους (προσβάσιμα κάστρα) των εμπλεκομένων περιοχών.

 • Η επισήμανση και χρήση κοινών και αποτελεσματικών διαδικασιών για τη βιώσιμη, έξυπνη και χωρίς αποκλεισμούς διαχείριση και αξιοποίηση των πολιτιστικών χώρων.

 • Η ενίσχυση των ικανοτήτων των τουριστικών πρακτόρων και των φορέων χάραξης πολιτικής για τη δημιουργία κουλτούρας συνεργασίας μεταξύ του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα.

 • Η δημιουργία νέων επαγγελματικών δεξιοτήτων και θέσεων εργασίας σε καινοτόμες τεχνολογίες για την αξιοποίηση της πολιτιστικής κληρονομιάς.

 • Η ενεργοποίηση πρωτοβουλιών επικοινωνίας και ευαισθητοποίησης με στόχο την προώθηση του ρόλου των Δήμων στην καινοτόμο διαχείριση και την προώθηση των πολιτιστικών χώρων, καθώς και στην αξιοποίηση των ευκαιριών που προκύπτουν από τα αποτελέσματα του έργου.

Δράσεις του έργου:

Το έργο περιλαμβάνει τα εξής πακέτα εργασίας:

Πακέτα Εργασίας

ΠΕ0

Κόστη προετοιμασίας και κλεισίματος του έργου

ΠΕ1

Διαχείριση Έργου

ΠΕ2

Πληροφόρηση και Δημοσιότητα

ΠΕ3

Ανάπτυξη πρωτοβουλιών για την συνεργασία ιδιωτικού και δημόσιου τομέα προς την κατεύθυνση της καλύτερης δυνατής αξιοποίησης των πολιτιστικών και φυσικών πλεονεκτημάτων της περιοχής του έργου (Έγκριση κοινού σχεδίου δράσης για την έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς διαχείριση των επιλεγμένων τουριστικών προορισμών, με ένδειξη στόχων / λειτουργικών εργαλείων για την υλοποίηση όλων των προγραμματισμένων ενεργειών, Υπογραφή πρωτοκόλλου συνεργασίας μεταξύ δημόσιων και ιδιωτικών φορέων που έχουν συμφέροντα στον τομέα δημιουργικού-πολιτιστικού τουρισμού στις περιοχές στόχους )

ΠΕ4

Σχεδιασμός και ανάπτυξη εικονικών διαδρομών σε κάστρα της περιοχής παρέμβασης του έργου (ανάπτυξη βιωματικών μονοπατιών με βάση τις πιο προηγμένες τεχνολογίες εικονικής και επαυξημένης πραγματικότητας που μόνο αυτές μπορούν να εξασφαλίσουν την καθοδήγηση των επισκεπτών και των χρηστών σε μια συναισθηματική διαδρομή στην ιστορία και το μύθο του κάστρου, ανάπτυξη διαδικτυακών εφαρμογών που στοχεύουν την εικονική διερεύνηση του κάστρου)

ΠΕ5

Ανάπτυξη ικανοτήτων και εκπαίδευση σε καινοτόμες μεθόδους και τεχνολογίες κοινής διαχείρισης πολιτιστικών χώρων

ΠΕ6

Δράσεις για την προώθηση του έργου έξω από την επιλέξιμη περιοχή του έργου (ΣΥΝΈΔΡΙΑ, ΕΚΘΕΣΕΙΣ, ΕΚΠΕΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ)


Συνολικός Προϋπολογισμός Έργου

2.933.110,58 ευρώ

Προϋπολογισμός Δήμου Ανδραβίδας – Κυλλήνης στο έργο

400.314,94 ευρώ

Διάρκεια

30 μήνες

 

 

 

 

 

 

Δήλωση Δημάρχου Ναμπίλ Ιωσήφ Μοράντ

 

«Συνεχίζοντας τις διεκδικήσεις για χρηματοδοτήσεις καταφέραμε να εξασφαλίσουμε 400 χιλιάδες ευρώ, μέσω του Ευρωπαϊκού προγράμματος INTERREG για την προβολή και αξιοποίηση του Κάστρου Χλεμούτσι που αποτελεί το καλύτερα διατηρημένο Μεσαιωνικό Κάστρο στην Ελλάδα. Θα γίνουν δράσεις virtual reality (εικονική πραγματικότητα) , προβολές και προβολή του Κάστρου προκειμένου να επιτύχουμε την τουριστική αξιοποίηση του. H πρόταση έγινε τον Νοέμβριο του 2016… Όλες οι δράσεις θα γίνουν με τη συνεργασία και την έγκριση του Υπουργείου Πολιτισμού και της Εφορείας Αρχαιοτήτων Ηλείας.. Αποδεικνύουμε για μια ακόμα φορά ότι είμαστε παρόντες και νοιαζόμαστε για το Δήμο μας , έχουμε εξασφαλίσει πολλά εκατομμύρια ευρώ από χρηματοδοτήσεις (Πάνω από 35 εκατομμύρια ευρώ ) για όλα τα Δημοτικά διαμερίσματα ,τα οποία όταν υλοποιηθούν θα αλλάξουν την όψη του Δήμου μας»

 

Δήλωση Αντιδημάρχου Προγραμματισμού Ανδρέα Μἰγκου

 

«Πρόκειται για το INTERREG , ένα Ευρωπαϊκό πρόγραμμα πολύ αυστηρό, που συμμετείχαμε iμαζί με Δήμους από 5 Ευρωπαϊκές χώρες.

Φανατιστείτε ότι η πρόταση είχε κατατεθεί το 2016 και τα αποτελέσματα βγήκαν τώρα… Η πρόταση κατετάγη 2η σε βαθμολογία από όλες τις προτάσεις. Οριστικές αποφάσεις για τις ακριβείς δράσεις θα ληφθούν το φθινόπωρο σε συνάντηση των εκπροσώπων των 5 χωρών. Είναι μεγάλη επιτυχία για το Δήμο μας και για την προβολή του Κάστρου Χλεμούτσι».

i

Αυγερινοπούλου για Παράταση Υποβολής Δηλώσεων Κτηματολογίου

Επικοινωνία πραγματοποίησε η Δρ. Διονυσία – Θεοδώρα Αυγερινοπούλου, Βουλευτής Ν. Ηλείας, Ν.Δ. και Πρόεδρος της Επιτροπής Περιβάλλοντος της Βουλής, με τον Υφυπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Αρμόδιο για Θέματα Χωροταξίας και Αστικού Περιβάλλοντος, κ. Δημήτρη Οικονόμου, και τη Διοίκηση του Κτηματολογίου για το θέμα της υποβολής δηλώσεων του Εθνικού Κτηματολογίου στη Περιφερειακή Ενότητα Ηλείας.
Η κα. Αυγερινοπούλου που έχει τακτική επικοινωνία με τους κατοίκους της Ηλείας και αφουγκράζεται τα αιτήματα και τις ανησυχίες των πολιτών, τόνισε το μεγάλο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν πολλοί συμπολίτες μας, οι οποίοι δεν δύνανται να προβούν εγκαίρως στην υποβολή της δήλωσης, λόγω οικονομικών δυσχερειών που ανακύπτουν από το κόστος του τοπογραφικού, δυσκολίας συγκέντρωσης των απαραίτητων δικαιολογητικών, αλλά και της απουσίας εξοικείωσης πολλών ιδιοκτητών με τη τεχνολογία και ζήτησε την επιμήκυνση του χρονικού πλαισίου υποβολής δηλώσεων του Εθνικού Κτηματολογίου στη Περιφερειακή Ενότητα Ηλείας.
Η ολοκλήρωση του κτηματολογίου είναι ιδιαιτέρως σημαντική, ωστόσο, πρέπει να γίνει ορθά, προκειμένου να αποφευχθούν μελλοντικά προβλήματα.
Αναμένεται σχετικό ραντεβού της κα. Αυγερινοπούλου με τον Υφυπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Αρμόδιο για Θέματα Χωροταξίας και Αστικού Περιβάλλοντος.

Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση του Δ.Σ Πύργου, Τρίτη 20/8/2019, ώρα 20:00

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

 

Προς:

 • Τον κ. Δήμαρχο

 • Τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου

 • Τους Προέδρους:

 • Δ.Κ. Πύργου

 • Τ. Κ. Κατακόλου

 • Τ.Κ. Βαρβάσαινας

 • Τ.Κ. Σοπίου

 • Τ.Κ. Βουνάργου

 • Τ.Κ. Αγ. Ηλία

 • Τ.Κ. Επιταλίου

 

Παρακαλούμε να προσέλθετε στο Δημαρχείο Πύργου, στις 20 του μηνός Αυγούστου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 20.00 μ.μ., σε τακτική συνεδρίαση, σύμφωνα με τo άρθρο 67 του Ν. 3852/2010.

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 1. Λήψη απόφασης έγκρισης των κάτωθι θεμάτων που εισηγείται η Οικονομική Επιτροπή:

  1. Έγκριση της έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού του δήμου Β΄ τριμήνου 2019 και της αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου οικ. έτους 2019, κατόπιν της υπ’ αριθμ. 181/2019 απόφασης – εισήγησης.

  2. Έγκριση αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου οικ. έτους 2019, κατόπιν της υπ’ αριθμ. 183/2019 απόφασης – εισήγησης.

 2. Λήψη απόφασης: α. Σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Ν. Ηλείας και των 7 Καλλικρατικών Δήμων για το έργο με τίτλο: «Χρηματοδότηση και τιμολογιακή πολιτική για την εκτέλεση του έργου της προσωρινής ενδιάμεσης λύσης μέχρι την έναρξη λειτουργίας του έργου: «Κινητή Μονάδα Μηχανικής Ανακύκλωσης και Κομποστοποίησης Νομού Ηλείας 2018-2020» και

β. Εξουσιοδότηση του Δημάρχου για την υπογραφή της.


 1. Λήψη απόφασης έγκρισης της αναμόρφωσης του προϋπολογισμού της ΔΗΚΕΠ, κατόπιν της υπ’ αριθμ. 29/2019 απόφασης του Δ.Σ. της επιχείρησης.

 2. Λήψη απόφασης τροποποίησης προϋπολογισθέντος ποσού περί κάλυψης εσόδων – εξόδων, χρήσης 2019 της ΔΗΚΕΠ, κατόπιν της υπ’ αριθμ. 30/2019 απόφασης του Δ.Σ. της επιχείρησης.

 

 1. Λήψη απόφασης έγκρισης του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: «Ύδρευση Δημοτικής Ενότητας Ιάρδανου και Βώλακος Δ. Πύργου από το δίκτυο του Ερύμανθου ποταμού».

 

 1. Λήψη απόφασης τροποποίησης της υπ’ αριθμ. 196/2019 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου με τίτλο: [Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής – οριστικής παραλαβής του έργου: «Πράσινη διαδρομή πόλης» με Α.Μ. 20/2012 προϋπολογισμού 898.230,78€].

 

 1. Λήψη απόφασης εξειδίκευσης πίστωσης για την πραγματοποίηση της ορκωμοσίας της νέας δημοτικής αρχής.

 

 1. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση ή μη της χρήσης:

  1. Του προαυλίου και των τουαλετών του Δημοτικού Σχολείου Βαρβάσαινας από 29 έως 31 Αυγούστου 2019 στον πολιτιστικό εξωραϊστικό σύλλογο Βαρβάσαινας για την πραγματοποίηση πολιτιστικής εκδήλωσης.

  2. Κοινόχρηστου χώρου επί της πλατείας της Τ.Κ. Επιταλίου για την πραγματοποίηση εμπορικής προβολής, που πραγματοποιηθεί στις 31 Αυγούστου 2019 και 1 Σεπτεμβρίου 2019, με ή χωρίς αντίτιμο.

 

 1. Λήψη απόφασης ορισμού επιτροπών παραλαβής φυσικού εδάφους για τα έργα:

  1. «Διαμόρφωση πλατείας Τ.Κ. Σοπίου» με Α.Μ. 75/2018

  2. «Αναμόρφωση και αστική ανάπλαση πλατείας Ανδριάρα» με Α.Μ. 2/2018

  3. «Κάλυψη αποχετευτικού αγωγού στο σιδηροδρομικό σταθμό Αγίου Ηλία» με Α.Μ. 80/2018

  4. «Ασφαλτόστρωση οδού σε αγροτική περιοχή Τ.Κ. Βουνάργου Δ.Ε. Ιάρδανου Δ. Πύργου» με Α.Μ. 4/2019.

 

Κοινοποίηση:

 • Πρόεδρο ΔΗΚΕΠ

 • Γενικό Γραμματέα Δήμου Πύργου

 • Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών :

Αν. Προϊστ/νη κα Παπανικολάου Αντωνία

 • Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών:

Αν. Προϊστ/νη κ. Π. Χριστοπούλου

 • Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών και

Περιβάλλοντος

Αν. Προϊστ/νος κ. Τσίκα Άγγελο

 • Δ/νση Προγραμματισμού:

Αν. Προϊστ/νη κ. Γούργουρα Σοφία

 • Δ/νση Παιδείας

Αν. Προϊστ/νη κ. Ζάγκλη Σοφία

 • Δ/νση Καθαριότητας:

Προϊστ/νη κα Γαγιανή Συσκάκη

 • Υπηρεσία Δόμησης:

Προϊστάμενο κ. Αντωνόπουλο Γεώργιο

 • Δ/νση Κοινωνικής Προστασίας και

Υγείας

Αν. Προϊστ/νος κ. Ιωάννη Αλεξανδρόπουλο

 • Δ/νση Κ.Ε.Π:

Προϊστάμενος κ. Κουλούκη Ιωάννη

 

 

 

Πραγματοποιήθηκε η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της ΑΝ.ΟΛ. Α.Ε.

Πραγματοποιήθηκε την Δευτέρα 19-8-2019 και ώρα 12.00 π.μ. στα Γραφεία της Αναπτυξιακής Ολυμπίας Α.Α.Ε. ΟΤΑ (ΑΝΟΛ ΑΕ) στα Κρέστενα, η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση(ΓΣ) των μετόχων της εταιρείας. Τα θέματα που συζητήθηκαν και λήφθηκαν αποφάσεις είναι τα ακόλουθα:

 1. Υποβολή και έγκριση των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων και των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ. Σ.) και των Ελεγκτών της εταιρίας για την διαχειριστική  περίοδο 01.01.2018 - 31.12.2018.
 2. Απαλλαγή των μελών του Δ. Σ. και των Ελεγκτών της Εταιρίας από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την διαχειριστική περίοδο 01.01.2018 – 31.12.2018.
 3. Εκλογή Ελεγκτών της εταιρίας, τακτικών και αναπληρωματικών, για τη χρήση 2019 (01.01.2019-31.12.2019) και καθορισμός της αμοιβής τους.
 4. Λοιπά θέματα-ανακοινώσεις

 

Στη Συνέλευση, που πραγματοποιήθηκε σε πολύ καλό κλίμα και πνεύμα συνεργασίας, παραβρέθηκαν:

-  Ο Πρόεδρος του ΔΣ κ. Διονύσιος Μπαλιούκος, δήμαρχος Ανδρίτσαινας-Κρεστένων, και εκ μέρους των υπόλοιπων μετόχων:

 • ο κ. Παναγιώτης Φλέσσας, εκπρόσωπος δήμου Αρχαίας Ολυμπίας,
 • η κ. Εύη Βεργοπούλου, εκπρόσωπος Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
 • ο κ. Κων/νος Καψής ,εκπρόσωπος δήμου Ζαχάρως
 • ο κ. Μανώλης Αγιομυργιαννάκης, Περιφερειακός Σύμβουλος Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος, μέλος ΔΣ ΑΝΟΛ ΑΕ
 • ο κ. Κων/νος Διαμαντόπουλος, εκ μέρους της Ε.Σ. ΗΛΕΙΑΣ – ΟΛΥΜΠΙΑΣ Α.Ε.Σ.Α.Ε.
 • ο κ. Φώτιος Παρασκευάς, εκπρόσωπος του Αγροτικού Συνεταιρισμού Σχίνων
 • ο κ. Χαράλαμπος Σαντάρμης, εκπρόσωπος Συλλόγου Σχιναίων
 • ο κ. Ανδρέας Βαρώτσος, Πρόεδρος της Ενωσης Βιοκαλλιεργητών Ηλείας,  καθώς και στελέχη της εταιρείας.

Κατά τη Συνέλευση εγκρίθηκαν ομόφωνα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης και ορίσθηκαν οι νέοι ελεγκτές της εταιρείας.

Στη συνέχεια έγινε ενημέρωση των μετόχων για τα Προγράμματα που υλοποιεί η εταιρεία.

Για το CLLD/LEADER αναφέρθηκε από τον Δ/ντή κ. Νίκο Θεοφιλόπουλο ότι έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία έγκρισης των Προτάσεων έργων δημόσιου χαρακτήρα, όπου εντάχθηκαν έργα συνολικού προϋπολογισμού 3 εκ. ευρώ, εφόσον εξασφαλίσθηκε και πρόσθετη πίστωση 1 εκ. ευρώ. Αναμένεται άμεσα η έκδοση της Απόφασης Ένταξης από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας.

Την 2-9-2019 λήγει η προθεσμία υποβολής προτάσεων στα πλαίσια της 1ης Προκήρυξης του Προγράμματος, που αφορά σε ιδιωτικά έργα, όπου με βάση τα μέχρι τώρα δεδομένα φαίνεται να υπάρχει πολύ αυξημένο ενδιαφέρον.

Επιπλέον στον επόμενο μήνα αναμένεται η δημοσίευση της 1ης Πρόσκλησης για έργα δημόσιου χαρακτήρα, στα πλαίσια του LEADER Αλιείας, που αφορά σε παράκτιες περιοχές του Νομού και στη συνέχεια η 1η Προκήρυξη του ίδιου Προγράμματος για ιδιωτικά έργα.

 Από την πλευρά τους οι μέτοχοι, αφού συνεχάρησαν την διοίκηση και τα στελέχη της εταιρείας για την επιτυχή πορεία της μέχρι τώρα, κάλεσαν το ΔΣ και τα στελέχη να συνεχίσουν στην ίδια κατεύθυνση, ώστε να επιτευχθεί ο στόχος της αποτελεσματικής υλοποίησης του Προγράμματος και η εξασφάλιση των προϋποθέσεων για επιπλέον συμπληρωματική χρηματοδότηση της περιοχής από το αποθεματικό του Προγράμματος.

 

 

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΜΠΑΛΙΟΥΚΟΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ

Άρθρο του Διονύση Καλαματιανού - Η κυβέρνηση γκρεμίζει, ο λαός θα απαντήσει …

Προκαλεί πραγματικά αποτροπιασμό σε κάθε δημοκρατικά σκεπτόμενο πολίτη ο κυνισμός και η απροσχημάτιστη σπουδή της κυβέρνησης Μητσοτάκη να γκρεμίσει τις μεγάλες κοινωνικές κατακτήσεις που πέτυχε και προστάτευσε ο ΣΥΡΙΖΑ, στα τεσσεράμισι χρόνια κυβερνητικής του θητείας.
Από την ανακοίνωση της σύνθεσής της, η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας έδωσε ξεκάθαρα το στίγμα της. Ήρθε για να εξυπηρετήσει τα συμφέροντα των λίγων, οικονομικά ισχυρών, αδιαφορώντας για τα συμφέροντα της μεγάλης πλειοψηφίας των πολιτών της χώρας. Η κυβέρνηση Μητσοτάκη δίνει εύγλωττα τα διαπιστευτήριά της ως κυβέρνηση συγκεκριμένων επιχειρηματικών συμφερόντων. Τα πρώτα δείγματα γραφής της πολιτικής τους, που είναι απόλυτα εναρμονισμένα με αυτά τα συμφέροντα, προκαλούν ευθέως το κοινό αίσθημα.
Μέσα σε ένα μήνα από την ορκωμοσία της, η κυβέρνησητης Ν.Δ. έδειξε τις πραγματικές της προθέσεις απέναντι στους ανθρώπους της εργασίας και του μόχθου, τους οποίους ο ΣΥΡΙΖΑ προστάτευσε με την πολιτική του, κόντρα μάλιστα σε μνημονιακές πιέσεις.
Μόνο οι τροπολογίες της ντροπής που καταργούν θεμελιώδη δικαιώματα των εργαζομένων, όπως την ύπαρξη βασίμου λόγου για την εγκυρότητα της απόλυσης ή την προστασία των δικαιωμάτων εργαζομένων σε εργολαβίες, αρκούν για να χαρακτηρίσουν την κυβέρνηση Μητσοτάκη ως εκτελεστικό όργανο του ΣΕΒ και των μεγαλοεργολάβων. Μαζί με την κατάργηση του Σώματος Επιθεωρητών Εργασίας, την αποδυνάμωση του ΣΔΟΕ και του ελεγκτή Δημόσιας Διοίκησης, αλλά και με το βίαιο και μεθοδευμένο «ξήλωμα» της Βασιλικής Θάνου από την προεδρία της Επιτροπής Ανταγωνισμού –επιλογή η οποία συνδέεται άμεσα με αποφάσεις της Επιτροπής που πλήττουν μεγάλα επιχειρηματικά συμφέροντα- ο Κυριάκος Μητσοτάκης «στρώνει το χαλί» στους οικονομικά ισχυρούς.
Με την προσπάθεια απαξίωσης του δημόσιου πανεπιστημίου αλλά και της ΔΕΗ, προφανώς η Ν.Δ. εξοφλεί γραμμάτια για την ανάδειξή της στην εξουσία με την υποστήριξη των οικονομικών ελίτ, χωρίς να την ενδιαφέρει καθόλου το γεγονός ότι αυτές της οι επιλογές πλήττουν καθοριστικά το δημόσιο συμφέρον!
Και σαν να μην έφταναν όλα αυτά, με το νομοσχέδιο για το λεγόμενο «Επιτελικό Κράτος» το Μαξίμου του κ. Μητσοτάκη, αποκτά υπερεξουσίες που παραπέμπουν σε ένα συγκεντρωτικό μοντέλο γραφειοκρατικού ελέγχου, μακριά από την ανάγκη για ένα δημοκρατικό, παραγωγικό, αποτελεσματικό κοινωνικό κράτος. Πρόκειται για την επιτομή της εφόδου της Ν.Δ. στο κράτος με μια κομματική, πελατειακή, νεοφιλελεύθερη πρακτική που παραπέμπει σε πολιτικά σκοτεινές μέρες του παρελθόντος.
Αν μέσα σ’ ένα μόνο μήνα διακυβέρνησης η Νέα Δημοκρατία επιδεικνύει τέτοια σαρωτική, ισοπεδωτική και κυνική αποφασιστικότητα, δεν είναι καθόλου δύσκολο να αντιληφθούμε τι περιμένει τη χώρα. Οι επιλογές της έρχονται σε ευθεία σύγκρουση με τις δημοκρατικές αξίες και με τα συμφέροντα της μεγάλης πλειοψηφίας του Ελληνικού λαού.Δεν θα αργήσει λοιπόν η στιγμή που η πολιτική αυτή θα βρει τη ΝΔ αντιμέτωπη με την κοινωνία. Η αναμενόμενη συνέχιση της αντιλαϊκής πολιτικής της, επιβάλει την κινητοποίηση όλων, με τον λαό σε εγρήγορση για την προάσπιση των κατακτήσεών του.

*Το άρθρο δημοσιεύτηκε στη Κυριακάτικη KONTRA NEWS στις 18-8-2019.

Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση του Δ.Σ Πύργου, Τρίτη 20/8/2019, ώρα 19:45

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Προς:

 • Τον κ. Δήμαρχο

 • Τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου

 • Την Πρόεδρο της Δ.Κ. Πύργου

 

Μετά την ματαίωση των συνεδριάσεων στις 24-7-2019 και 12-8-2019 παρακαλούμε να προσέλθετε στο Δημαρχείο Πύργου, στις 20 του μηνός Αυγούστου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 19.45 μ.μ., σε τακτική συνεδρίαση ( άρθρο 67 του Ν. 3852/2010 ) σύμφωνα με το άρθρο 96 παρ. 3 του Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.) και το άρθρο 7 του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου, όπου προβλέπονται τα εξής: [Αν μετά από δύο συνεχείς προσκλήσεις το συμβούλιο δεν έχει απαρτία, συνεδριάζει  ύστερα από Τρίτη πρόσκληση και λαμβάνει αποφάσεις μόνο για τα θέματα που είχαν εγγραφεί  στην αρχική ημερήσια διάταξη, εφόσον τα μέλη που είναι παρόντα αποτελούν το ένα τρίτο  (1/3) τουλάχιστον του συνολικού αριθμού των μελών του…].

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 1. Λήψη απόφασης έγκρισης της υπ’ αριθμ. 113/2019 απόφασης του Δ.Σ. του ΝΠΔΔ «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Πύργου», με την οποία εγκρίθηκε η αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Νομικού Προσώπου οικ. έτους 2019.

 2. Λήψη απόφασης εξειδίκευσης πιστώσεων:

  1. Για την προμήθεια ανταλλακτικών του εκτυπωτή που βρίσκεται στο δημοτικό κατάστημα της Τ.Κ. Επιταλίου της Δ.Ε. Βώλακος

  2. Για την προμήθεια ανταλλακτικού για το πολυμηχάνημα της Δημοτικής Αστυνομίας του Δήμου.

 

 1. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση ή μη της χρήσης Κοινόχρηστου χώρου επί της πλατείας Επαρχείου στις 7-9-2019 για την πραγματοποίηση εκδηλώσεων του Φεστιβάλ ΚΝΕ – Οδηγητή, με ή χωρίς αντίτιμο.

 

Κοινοποίηση:

 • Πρόεδρο ΝΠΔΔ «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Πύργου»

 • Γενικό Γραμματέα Δήμου Πύργου

 • Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών :

Αν. Προϊστ/νη κα Παπανικολάου Αντωνία

 • Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών:

Αν. Προϊστ/νη κ. Π. Χριστοπούλου

 • Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών και

Περιβάλλοντος

Αν. Προϊστ/νος κ. Τσίκα Άγγελο

 • Δ/νση Προγραμματισμού:

Αν. Προϊστ/νη κ. Γούργουρα Σοφία

 • Δ/νση Παιδείας

Αν. Προϊστ/νη κ. Ζάγκλη Σοφία

 • Δ/νση Καθαριότητας:

Προϊστ/νη κα Γαγιανή Συσκάκη

 • Υπηρεσία Δόμησης:

Προϊστάμενο κ. Αντωνόπουλο Γεώργιο

 • Δ/νση Κοινωνικής Προστασίας και

Υγείας

Αν. Προϊστ/νος κ. Ιωάννη Αλεξανδρόπουλο

 • Δ/νση Κ.Ε.Π:

Προϊστάμενος κ. Κουλούκη Ιωάννη

 

 

 

Περισσότερα Άρθρα...

Εγγραφείτε προκειμένου να λαμβάνετε δωρεάν ειδοποιήσεις όταν έχουμε νεότερες πληροφορίες.