462 New Articles

Σχολική χρονιά 2019 - 2020: Πότε ανοίγουν τα σχολεία

O σχεδιασμός για την έναρξη της νέας σχολικής περιόδου 2019 - 2020 έχει ήδη ολοκληρωθεί. Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε πριν την επιστροφή των μαθητών στα θρανία.

Το σχολικό έτος είναι η περίοδος που αρχίζει την 1η Σεπτεμβρίου και λήγει την 31η Αυγούστου του επόμενου έτους, σύμφωνα με το σχετικό Προεδρικό Διάταγμα για τη λειτουργία νηπιαγωγείων και δημοτικών σχολείων.

Το διδακτικό έτος αρχίζει την 1η Σεπτεμβρίου και λήγει την 21η Ιουνίου του επόμενου έτους. Οι χρονικές περίοδοι από 1 μέχρι 10 Σεπτεμβρίου και από 15 μέχρι και 21 Ιουνίου μπορεί να αξιοποιούνται για την υλοποίηση προγραμμάτων επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών.

Τα σχολεία για το σχολικό έτος 2019 – 2020, θα υποδεχθούν τους μαθητές σύμφωνα με το πρόγραμμα την Τετάρτη 11 Σεπτεμβρίου.

Το διδακτικό έτος για τους μαθητές χωρίζεται σε τρία (3) τρίμηνα: Tο πρώτο ξεκινά στις 11 Σεπτεμβρίου και λήγει στις 10 Δεκεμβρίου, το δεύτερο στις 11 Δεκεμβρίου και λήγει στις 10 Μαρτίου και το τρίτο αρχίζει στις 11 Μαρτίου και λήγει στις 15 Ιουνίου.

Η διδασκαλία των μαθημάτων για το 2019 αρχίζει στις 11 Σεπτεμβρίου και λήγει στις 15 Ιουνίου του επόμενου έτους. Όταν η 11η Σεπτεμβρίου ή η 15η Ιουνίου είναι αργία, τα μαθήματα αρχίζουν την επόμενη εργάσιμη ημέρα ή λήγουν την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα αντίστοιχα.

Πηγή: https://www.news247.gr

Νίκος Παρασκευόπουλος: Κοινωνία, διαδίκτυο και δημοκρατία

Οι κοινωνικές και πολιτικές συνέπειες της ανάπτυξης του διαδικτύου είναι ένα από τα πιο σημαντικά θέματα της ιστορίας. Το ίδιο, ως μέσο, κείται πέραν του καλού και του κακού. Μπορεί να υπηρετεί τόσο οπλικά συστήματα όσο και θεραπείες, τόσο τη δημοκρατία όσο και τον λεγόμενο κυβερνοκαπιταλισμό. Οι συνέπειες όμως δεν είναι καθόλου ουδέτερες, αφού εξαρτώνται από το υποκείμενο που στήνει το δίκτυο και τους τρόπους λειτουργίας.

Αντίστοιχα η κοινωνική και επιστημονική υποδοχή του διαδικτύου ποικίλλουν και συχνά παίρνουν ακραίες μορφές: τυφλής ή δεισιδαιμονικής άρνησης αφενός, πανηγυρικής αποδοχής αφετέρου. Ευκολότερα αποκρούεται η άρνηση, που στηρίζεται ιδίως στον φόβο.

Η ανθρωπότητα αρκετές φορές έχει γνωρίσει φαινόμενα αντίδρασης απέναντι στο νέο, στην εφεύρεση, στην πρόοδο. Κανείς σήμερα δεν υποστηρίζει τον διαδικτυακό (αυτο)αποκλεισμό ως στάση, ίσα ίσα οργανώνονται και αναπτύσσονται ευρωπαϊκά προγράμματα ένταξης του πολίτη στον κόσμο της πληροφορικής. Χρειάζεται όμως να ασχοληθούμε προσεκτικά με το αντίστροφο, με τον ενθουσιασμό των νεοφώτιστων: Συνειδητοποιώντας την τεράστια χρησιμότητα του διαδικτύου για τη διοίκηση, την επιστήμη, την επιχειρηματικότητα και τις σχέσεις των παραπάνω με τον πολίτη, να σταθούμε στοχαστικά απέναντι στη γενίκευση: στη χρήση του διαδικτύου ως υποκατάστατου των άμεσων κοινωνικών σχέσεων, ακόμη και της ραχοκοκαλιάς της πολιτικής.

Πολιτικά, το θέμα είναι επίκαιρο. Στις μέρες μας ήδη καταγράφονται φαινόμενα, συνδεόμενα με τη διαδικασία παγκοσμιοποίησης, που φέρνουν σε επαφή τη λειτουργία της δημοκρατίας με τη διάδοση της πληροφορικής. Βιώνονται η επιτάχυνση του ιστορικού χρόνου, η σύνδεση κινημάτων με μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η κρίση αντιπροσώπευσης στο εσωτερικό των κομμάτων και άλλων δομών και η ροπή για αδιαμεσολάβητες επικοινωνίες και δράσεις. Στον χώρο της Αριστεράς έχει εμφανιστεί συγκεκριμένη θεωρητική πρόταση για ψηφιακή πλατφόρμα (βλ. άρθρα των Β. Ρόγγα, «Αυγή» 4/3/19, Κ. Δουζίνα / Δ. Παπανικολόπουλου / Μ. Τσιμιτάκη, «Αυγή» 4/8/2019) για μια αναδιοργάνωση του ΣΥΡΙΖΑ που θα αφομοιώνει τις παραπάνω εξελίξεις.

Φυσικά, η Δεξιά και ο χώρος των (δήθεν απλώς) τεχνοκρατών εξαπλώνουν αντίστοιχα μοντέλα και κατασκευές. Πρόσφατος νόμος (4623/19) με ρυθμίσεις για την ψηφιακή διακυβέρνηση της χώρας αποτελεί ένα από καιρό προετοιμασμένο νεοδημοκρατικό πλαίσιο για την αφομοίωση και τη χρήση της πληροφορικής. Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό των συστημάτων που εκφράζουν αυτόν τον χώρο είναι ο συγκεντρωτισμός: ο έλεγχος της ψηφιακής διασύνδεσης και επικοινωνίας γίνεται από ένα και μόνο υποκείμενο, ατομικό ή συλλογικό. Το μοντέλο μπορεί να υπηρετεί ποικιλόμορφα οποιαδήποτε ολιγαρχία. Στην περίπτωσή μας ο νομοθέτης υπάγει τα πάντα τελικά στον πρωθυπουργό, με το εκλεγόμενο και εξαρτώμενο από τον ίδιο επιτελείο του.

Ενδιαφέρον έχει προκαλέσει η σύνδεση της ψηφιακής τεχνολογίας με την οργάνωση των κομμάτων. Αυτά αποτελούν κύτταρο των σύγχρονων δημοκρατιών, άρα η συζήτηση αφορά άμεσα τις τελευταίες. Ας αρχίσουμε λοιπόν με μια βασική μεθοδολογική ιδέα: Μια σχετική πρόταση, ως δέον, δεν μπορεί παρά να στηρίζεται σε πραγματολογικό έδαφος.

Αν βλέπει την κατάσταση κριτικά, ως πρόβλημα, είναι λογικό να επιχειρεί να την αλλάξει και όχι να την υιοθετήσει ως βάση. Παράδειγμα: Αν αναγνωρίζεται ότι σήμερα συρρικνώνεται ο χρόνος τον οποίο μπορεί να διαθέσει ένας εργαζόμενος στην πολιτική δραστηριότητα ή ότι η δημοκρατία βιώνει μια κρίση αντιπροσώπευσης, τότε είναι λογικό η πρόταση να στοχεύει σε διορθώσεις και όχι να υιοθετεί ως βάση της τα προβλήματα αυτά.

Το πιο φλέγον θέμα αφορά τη σκοπιμότητα για μια οριζόντια επικοινωνία στο πλαίσιο των κομματικών οργανώσεων. Η επικοινωνία αυτή, ψηφιακή και με χρήση συχνά κοινωνικών δικτύων, εμφανίζεται να ανταποκρίνεται σήμερα στις τάσεις της νεολαίας. Αντίθετα, το παραδοσιακό οργανωτικό μοντέλο χαρακτηρίζεται ξεπερασμένο.

Μια κλασική ένσταση εδώ: Ξεπεράστηκε άραγε η πάλη των τάξεων ώστε να προτείνονται τρόποι διαβούλευσης που να την αγνοούν και να απευθύνονται απευθείας στα άτομα; Μήπως θα φτάναμε έτσι σε σχηματισμούς αποφάσεων που αγνοούν τις σχέσεις παραγωγής ή τις υλικές συνθήκες ύπαρξης; Η Χάνα Αρεντ συνέδεε την άνοδο του ολοκληρωτισμού με την εξασθένηση των ταξικών σχηματισμών, αλλά ας μη φτάσουμε ώς εκεί. Τηλεγραφικά η απορία: Μπορούν οι ομάδες φίλων του facebook να υποκαταστήσουν πλήρως τις τοπικές ή θεματικές ομάδες μελών των κομμάτων;

Στη χώρα μας η πρόσφατη εμπειρία από τις πρώτες φάσεις της συνταγματικής αναθεώρησης έδειξε ότι οι προτάσεις που υποβλήθηκαν στο μακρόχρονο διάστημα της ηλεκτρονικής διαβούλευσης ήταν ποσοστιαία ελάχιστες. Επί της ουσίας επίσης δεν φάνηκαν να επηρεάζουν τις κοινοβουλευτικές εργασίες της αναθεώρησης.

Αντίθετα, προτάσεις που υποβλήθηκαν μετά την ανοιχτή διαβούλευση κατά την κοινοβουλευτική αναθεωρητική διαδικασία από αντιπροσωπευτικούς φορείς, όπως οι δικαστικές ενώσεις, οι επιστημονικοί σύλλογοι, οι μεγάλες συνεταιριστικές ενώσεις, ακόμη και από μεγάλες ιδιωτικές δομές, όπως οι σύλλογοι ζωόφιλων, προβλημάτισαν και λήφθηκαν υπόψη. Η έμμεση δημοκρατία φάνηκε έτσι αποτελεσματικότερη σε σχέση με την άμεση.

Τις τεχνικές επιφυλάξεις μπορούμε να τις βάλουμε εδώ σε παρένθεση. Να δεχτούμε δηλαδή πρόσκαιρα ότι η ηλεκτρονική ψηφοφορία είναι αξιόπιστη, ότι δεν κινδυνεύει από χειρισμούς σκοτεινών δικτύων ή από τεχνάσματα της κοινωνικής δικτύωσης. Τα πολιτικά αντεπιχειρήματα όμως για την επικράτηση της διαδικτυακής οργάνωσης είναι πιο ανθεκτικά. Ποιος, για παράδειγμα, θα χειρίζεται την ψηφιακή πλατφόρμα ενός κόμματος;

Κι αν έξαφνα αυτός θελήσει να την ανακόψει ή να την αλλάξει; Θα επιλέγεται εξάλλου κι αυτός διαδικτυακά; Τότε όμως θα προσκρούσουμε στο κλασικό ερώτημα αν η κότα γέννησε το αυγό ή το αυγό την κότα. Αν δηλαδή ο μεγάλος προγραμματιστής θα διαμορφώνει την πλατφόρμα ή αν αντίθετα θα είναι η τελευταία που τον αναδεικνύει.

Τελικά, μπορεί ένα ψηφιακό πρόγραμμα να διασφαλίσει τους βασικούς πυλώνες της δημοκρατίας, την αντιπροσώπευση, τη συμμετοχικότητα και ιδίως τη λογοδοσία; Να μειώσει τη σημασία του συνδικαλισμού ή των επιστημονικών συλλόγων κατά τη διαμόρφωση και λήψη αποφάσεων; Οσοι περιγράφουν τη διαφθορά τους δεν υπαγορεύουν την εξαφάνιση, αλλά την κάθαρση και ανανέωσή τους.

Η δημοκρατία δεν αποτελεί πάντως μόνο πολιτικό, αλλά και κοινωνικό σύστημα. Μια ευρύτερη και ίσως σημαντικότερη κατηγορία αντεπιχειρημάτων εντάσσεται στην περιοχή των κοινωνικών σχέσεων ή ακόμη και του ανθρωπισμού. Επισημαίνεται ότι ο ψηφιακός χώρος απέχει από τον πραγματικό χωρίς να είναι εικονικός. Αυτή η απόσταση όμως από την πραγματικότητα απαιτεί προσοχή. Είμαστε άραγε έτοιμοι να δώσουμε κυριαρχική θέση στις αποσωματοποιημένες σχέσεις του διαδικτύου; Σε αυτό δηλαδή που ο Ζίγκμουντ Μπάουμαν ονομάζει «ρηχό ομοίωμα των προσωπικών σχέσεων»;

Στ’ αλήθεια, η συμμετοχή στην κινητοποίηση ή στην ομάδα αλληλεγγύης είναι πιο ουσιαστική όταν αγγίζεις τον συνάνθρωπό σου. Στο γιορτινό τραπέζι θέλουμε δίπλα μας τον φίλο μας, όχι μια εικόνα του από το Skype. Με το διαδίκτυο μπορείς να παίρνεις αποφάσεις καθοριστικές για τον άλλον χωρίς να τον κοιτάς στα μάτια. Μπορείς, για να προσφύγουμε σε ένα μετανεωτερικό παράδειγμα, να προγραμματίσεις ανθρωποκτόνα ένα drοne με πολύ λιγότερες αναστολές. Ο ανθρωπισμός τότε θα απέχει της απανθρωπίας κατά ένα κλικ.

Επιστρέφοντας εντέλει στην αφετηρία: Τα νέα τεχνολογικά επιτεύγματα επηρεάζουν τους πάντες. Η σημασία τους είναι τεράστια, όχι μόνο για την επιστήμη, την οικονομία ή για την καθημερινότητα και τις σχέσεις των πολιτών μεταξύ τους και με το κράτος. Σημαντικότατη θα είναι η εισφορά τους και στην κοινωνική οργάνωση και στην πολιτική. Ως μέσου στηρικτικού και συμπληρωματικού όμως, κι όχι ως υποκατάστατου των δημοκρατικών αξιών και της ανθρώπινης επαφής.

Νίκος Παρασκευόπουλος είναι ομότιμος καθηγητής ΑΠΘ

Πηγή: Εφημερίδα των Συντακτών

Αναδημοσίευση από το https://commonality.gr

Αντιπαράθεση κυβέρνησης - αντιπολίτευσης για τα μέτρα δράσης του μεταναστευτικού

Χρειάζεται περισσό θράσος το κόμμα του «η θάλασσα δεν έχει σύνορα» και του καταυλισμού - ντροπή της Μόριας, να κάνει υποδείξεις στην κυβέρνηση. Καλύτερα να σιωπά, απαντά το Μέγαρο Μαξίμου, σχολιάζοντας την ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ για τις αποφάσεις που έλαβε το ΚΥΣΕΑ κατά την έκτακτη σημερινή συνεδριάση υπό τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στο πλαίσιο της αποτελεσματικότερης αντιμετώπισης των προσφυγικών ροών. 

Η κυβέρνηση αποφάσισε επτά μέτρα για την αντιμετώπιση των προσφυγικών ροών αλλά και την αποσυμφόρηση των δομών φιλοξενίας στα νησιά με την μεταφορά μεταναστών/προσφύγων σε ήδη υφιστάμενες δομές της ενδοχώρας, αλλά και την άμεση μεταφορά από τα νησιά 116 ασυνόδευτων παιδιών για επανένωση με τις οικογένειές τους σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τις οποίες ολοκληρώθηκε ήδη η σχετική συνεννόηση.

Μάλιστα, εντός των επόμενων εβδομάδων επίκειται η μετακίνηση επιπλέον 250 ασυνόδευτων παιδιών σε ασφαλείς δομές της ενδοχώρας.

Αναλυτικά, και σύμφωνα με την ανακοίνωση του κυβερνητικού Εκπροσώπου κ. Στέλιου Πέτσα το «ΚΥΣΕΑ ανέλυσε σε βάθος την κατάσταση που διαμορφώνει η σταθερή αύξηση των μεταναστών/προσφύγων που φθάνουν και παραμένουν στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου τους τελευταίους μήνες. Για το λόγο αυτό απαιτείται η διαμόρφωση μιας νέας σθεναρής πολιτικής». 

Μεταξύ των αποφάσεων που ελήφθησαν είναι η αύξηση της επιτήρησης των συνόρων, σε συνεργασία τόσο με τη FRONTEX και τις ευρωπαϊκές αρχές, όσο και με το ΝΑΤΟ, η αλλαγή του θεσμικού πλαισίου για τη διαδικασία χορήγησης ασύλου, με κατάργηση του δεύτερου βαθμού εξέτασης προσφυγών, αύξηση των ελέγχων της Αστυνομίας σε νησιά και ηπειρωτική Ελλάδα για τον εντοπισμό προσώπων που είχαν αιτηθεί τη χορήγηση ασύλου αλλά η αίτησή τους απορρίφθηκε από τα δικαστήρια, άμεση προμήθεια 10 νέων ευέλικτων μικρών σκαφών για ταχύτατη αντίδραση σε περίπτωση εντοπισμού κινήσεων μεταφοράς μεταναστών/προσφύγων και στήριξη των τοπικών κοινωνιών με ενδυνάμωση των απαραίτητων υποδομών και προσωπικού. 

ΣΥΡΙΖΑ: Η κυβέρνηση άργησε πάρα πολύ να δράσει για το προσφυγικό

Από την πλευρά του το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι καθυστέρησε να κατανοήσει αλλά και να δράσει για το προσφυγικό ζήτημα, σημειώνοντας ότι «η προσγείωση της κυβέρνησης της ΝΔ στην πραγματικότητα για το προσφυγικό θα έχει ακόμα πολλά επεισόδια». 

Στην ανακοίνωση του γραφείου Τύπου του κόμματος αναφέρεται μεταξύ άλλων ότι η κυβέρνηση της ΝΔ «εδειξε απεναντίας ιδιαίτερη βιασύνη να καταργήσει το Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής και τις Γραμματείες του, αλλά καθυστέρησε απελπιστικά να αντιληφθεί τους "γεωπολιτικούς λόγους" που δημιουργούν τις ροές και να προχωρήσει σε άμεση αποσυμφόρηση των νησιών από τις ευάλωτες ομάδες και την στέγασή τους στην ενδοχώρα».

Παράλληλα, αναφέρει ότι «η κατάργηση της εξέτασης σε δεύτερο βαθμό των αιτημάτων ασύλου παραβιάζει κατάφωρα το Κοινοτικό Δίκαιο και τη Νομολογία, ενώ έρχεται σε αντίθεση και με την πρακτική προηγμένων χωρών στις διαδικασίες ασύλου, όπως η Αγγλία, που εφαρμόζουν αυτή τη διαδικασία εδώ και δεκαετίες. Σε κάθε περίπτωση, η κατάργησή του θα οδηγήσει όλες τις αιτήσεις που απορρίπτονται στα Δικαστήρια, όπως προβλέπεται στο Διοικητικό Δίκαιο, και θα επιφέρει πολύ μεγαλύτερες καθυστερήσεις στη έκδοση αποφάσεων δημιουργώντας, εξάλλου, προβλήματα συμφόρησης στα Δικαστήρια αλλά και μεγάλες επιβαρύνσεις και εκμετάλλευση των αιτούντων». 

«Οι δε επιστροφές που η ΝΔ με την ιδεοληπτική αντίληψη που έχει για το προσφυγικό-μεταναστευτικό έχει αναγάγει σε εύκολη λύση για το ζήτημα, έχουν πολύ περιορισμένα αποτελέσματα σε ευρωπαϊκό επίπεδο ακόμα και σε χώρες όπως η Ιταλία του Σαλβίνι που επίσης επενδύει επικοινωνιακά σε αυτό, λόγω της άρνησης και της κωλυσιεργίας των χωρών καταγωγής να δεχτούν τους υπηκόους τους», πρόσθέτει το ΣΥΡΙΖΑ/ 

Σχολιάζοντας το μέτρο της άμεσης υιοθέτησης του Εθνικού Συστήματος Ολοκληρωμένης Θαλάσσιας Επιτήρησης (ΕΣΟΘΕ) – ένα σύστημα προϋπολογισμού 50 εκατομμυρίων ευρώ που διασυνδέει τα συστήματα επιτήρησης του Λιμενικού Σώματος και των Ενόπλων Δυνάμεων,  μέσω της χρήσης των νέων τεχνολογιών («απλές» και θερμικές κάμερες, drones κ.λ.π.), ο ΣΥΡΙΖΑ σχολίασε ότι: «Το Λιμενικό και τα στελέχη του εργάστηκαν από το 2015 με επαγγελματισμό και αυταπάρνηση για τη διάσωση εκατοντάδων χιλιάδων ανθρώπων. Οποιαδήποτε αναφορά για ανεπάρκεια στην υπηρεσία τους ή για εφαρμογή πολιτικών αποτροπής προσβάλλει πρωτίστως τους ίδιους, αλλά και τις διεθνείς υποχρεώσεις της χώρας, όπως απορρέουν από το Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας». 

Τέλος, η ανακοίνωση καταλήγει, λέγοντας τα εξής: «Η ΝΔ πρέπει να συνειδητοποιήσει ότι η επίλυση του προσφυγικού είναι ο τερματισμός των πολέμων, η ενίσχυση των χωρών προέλευσης μέσα από μια ισότιμη συνεργασία με τις χώρες της ΕΕ, η πραγματική καταπολέμηση της κλιματικής κρίσης, η πίεση στην Ευρώπη με κάθε τρόπο - και όχι με ευχολόγια και δηλώσεις - για δίκαιη κατανομή των προσφύγων. Πρέπει να μπει τέλος στα ταξίδια θανάτου των προσφύγων στη Μεσόγειο, Επίσης είναι αναγκαία η έμφαση στις πολιτικές ένταξης, όπως αυτές που εφάρμοσε η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ μέσα από την Εθνική Στρατηγική για την Ένταξη». 

Πηγή: https://www.kathimerini.gr (Online)

Συμφωνία Μέρκελ - Μητσοτάκη για δεκαετές «πράσινο επενδυτικό σχέδιο»

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΙΑ ΠΕΛΩΝΗ

«Εμείς έχουμε ένα μεγάλο πλεονέκτημα: Δεν χρειάζεται να κάνουμε κωλοτούμπα. Είναι πολύ ωραίο να λες σε όλους ότι θα εφαρμόσεις το πρόγραμμά σου, αυτό για το οποίο σε εξέλεξαν οι πολίτες».

Η αποστροφή αυτή του Κυριάκου Μητσοτάκη σε συνομιλία του με Ελληνες δημοσιογράφους στο Βερολίνο μετά τη συνάντησή του με την Αγκελα Μέρκελ είναι χαρακτηριστική. Και είναι ενδεικτική του θερμού κλίματος που, σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, επικράτησε στη συνάντηση, αλλά και της απόφασης του πρωθυπουργού να συνεχίσει να κινείται με λογική «καταιγίδας» στις νομοθετικές και όχι μόνο πρωτοβουλίες της κυβέρνησης, προκειμένου να αλλάξει το κλίμα για τη χώρα και να εδραιώσει στους Ευρωπαίους συνομιλητές τους την εικόνα ότι η κυβέρνηση εννοεί αυτά για τα οποία έχει δεσμευθεί προεκλογικά και θα τα εφαρμόσει.


Χαρακτηριστικό είναι ότι, σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, η καγκελάριος Μέρκελ ήταν απολύτως ενήμερη και συνεχάρη τον πρωθυπουργό για την ταχύτητα με την οποία προχώρησαν οι αλλαγές στη χώρα μέσα στις πρώτες 50 ημέρες της νέας κυβέρνησης, συμπεριλαμβανομένων πολλών δύσκολων ζητημάτων, όπως η αγορά εργασίας (άρση του «φρένου» στις προσλήψεις) και τα άμεσης προτεραιότητας βήματα σταθεροποίησης της ΔΕΗ, αλλά και σε θέματα με μεγάλη ουσιαστική και συμβολική σημασία, όπως η αποτελεσματική αντιμετώπιση των πυρκαγιών και της κατάστασης στο Μάτι.

Ο πρωθυπουργός, από την πλευρά του, ξεκαθάρισε ότι οι μεταρρυθμίσεις και οι αλλαγές που γίνονται από τη νέα κυβέρνηση για τη στήριξη της ανάπτυξης και τη δημιουργία νέων και καλά αμειβομένων θέσεων εργασίας «είναι αλλαγές που γίνονται από εμάς γιατί αφορούν πρωτίστως εμάς».

Δεκαετές «πράσινο επενδυτικό σχέδιο»

Στη διάρκεια της συνάντησης μεταξύ Μέρκελ και Μητσοτάκη συμφωνήθηκε η εκπόνηση ενός «πράσινου επενδυτικού σχεδίου» για τη δεκαετία 2020 - 2030.

Οι δύο ηγέτες μίλησαν για τη δυνατότητα να υπάρξει κύμα επενδύσεων στους τομείς των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, της διαχείρισης απορριμμάτων, των δράσεων που είναι φιλικές προς το περιβάλλον και της ηλεκτροκίνησης ιδιαίτερα με βάση τα συγκριτικά πλεονεκτήματα που παρουσιάζει η χώρα μας. Επιφορτίστηκαν επίσης οι δύο Υπουργοί Οικονομικών να συντονίσουν τα επόμενα βήματα - και τους λοιπούς συναρμόδιους Υπουργούς - μέχρι τη διενέργεια του μεγάλου Επενδυτικού Forum στις αρχές του επόμενου έτους.

Κατεγράφη επίσης συναντίληψη για τις προτεραιότητες γύρω από το μεταναστευτικό, με βάση τις αρχές της αλληλεγγύης και της υπευθυνότητας. Αλληλεγγύης με τον δίκαιο καταμερισμό όσων δικαιούνται άσυλο σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ενωσης και υπευθυνότητας με την φύλαξη των θαλασσίων και εν γένει των ευρωπαϊκών συνόρων. Παράλληλα, στο πλαίσιο της αρχής της υπευθυνότητας, τονίστηκε η ανάγκη καταπολέμησης των κυκλωμάτων διακινητών από τους χώρες εισόδου. Ιδίως για την εφαρμογή της κοινής δήλωσης ευρωπαϊκής ένωσης Τουρκίας, συμφωνήθηκε η Ελλάδα να ενισχύσει τις επιστροφές, η δε Τουρκία να συγκρατήσει τις ροές, ελέγχοντας τα δίκτυα των διακινητών.

Εξαιρετικής σπουδαιότητας για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής, είναι το γεγονός ότι η γερμανική πλευρά έδειξε να ασπάζεται τη σημασία της πρωτοβουλίας RescEU, για την οποία μέχρι πρόσφατα ήταν ιδιαιτέρως επιφυλακτική.

Οπως και στο Παρίσι, έτσι και στο Βερολίνο, τέθηκε το ζήτημα της τουρκικής προκλητικότητας στην Ανατολική Μεσόγειο. Και όπως και στη γαλλική πρωτεύουσα, εκφράστηκε απόλυτη αλληλεγγύη και στήριξη στην Κύπρο, καθώς είναι κοινή πεποίθηση στις μεγάλες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες ότι η Τουρκία προβαίνει σε παράνομες, αντίθετες προς το Διεθνές Δίκαιο ενέργειες.

Πηγή: https://www.kathimerini.gr (Online)

Φοιτητές δύο ταχυτήτων για το «ίδιο» πτυχίο

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΛΑΚΑΣΑΣ

Η ελληνική τριτοβάθμια εκπαίδευση αλέθεται στον μύλο του λαϊκισμού που χρησιμοποίησε προεκλογικά ο τέως υπουργός Παιδείας Κώστας Γαβρόγλου για ψηφοθηρικούς λόγους. Οπως δείχνουν τα αποτελέσματα των βάσεων εισαγωγής, η μετατροπή των ΤΕΙ σε πανεπιστήμια διά χειρός Γαβρόγλου επέφερε ισχυρό πλήγμα στο κύρος της ανώτατης εκπαίδευσης, που ήδη ταλανίζεται από σημαντικά προβλήματα και στρεβλώσεις, και έκανε ευκρινέστερο το χάσμα ανάμεσα στα ΑΕΙ πολλών ταχυτήτων, κάτι που έχει σαφή επίπτωση στους νέους φοιτητές και στο ακαδημαϊκό έργο. Απόφοιτοι Γενικών Λυκείων εισήχθησαν με 16 στη σχολή Πολιτικών Μηχανικών του ΕΜΠ και άλλοι με 7,5 στις Σέρρες, μαθηματικοί του 15 (στην Αθήνα) και του 7 (στη Σάμο), διοικητικοί επιστήμονες και τεχνολόγοι του 18 (στο Οικονομικό Παν. Αθηνών) και του 4,5 (στην Κοζάνη)!

Παράλληλα, παιδιά τα οποία στα 16 τους αποφάσισαν να ακολουθήσουν την επαγγελματική εκπαίδευση εισήχθησαν τελικά σε πανεπιστημιακά τμήματα με θολό γνωστικό αντικείμενο, όπως το Περιφερειακής και Διασυνοριακής Ανάπτυξης του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στην Κοζάνη, όπου ο τελευταίος εισαχθείς είχε μέσο όρο μικρότερο της μονάδας· εισήχθη με 840 μονάδες, δηλαδή με μέσο βαθμό που αντιστοιχεί στο 0,8. Τα παιδιά αυτά, μετά την ολοκλήρωση του Επαγγελματικού Λυκείου, θα μπορούσαν να κατευθυνθούν στην τεχνική επαγγελματική εκπαίδευση.

«Ησσων προσπάθεια»

Σχέδιο αναδιάταξης των παθογενειών, που ενέτεινε με τις αποφάσεις του ο κ. Γαβρόγλου, σχεδιάζει η υπουργός Παιδείας Νίκη Κεραμέως, η οποία μιλώντας στην «Κ» ανέφερε ότι «η θεσμοθέτηση βάσης εισαγωγής δεν είναι πανάκεια. Απαιτείται να δοθεί βάρος στη βελτίωση της μέσης εκπαίδευσης, αλλά και στη μεταλυκειακή επαγγελματική εκπαίδευση». Και τόνισε: «Ωστόσο, ας μη διαφωνούμε για τα αυτονόητα. Είναι αδιανόητο ένας υποψήφιος να εισάγεται με τόσο χαμηλή βαθμολογία. Πρόκειται για την αποθέωση της ήσσονος προσπάθειας».

Συγκεκριμένα, τα νέα πανεπιστημιακά τμήματα –συνολικά 133, εκ των οποίων τα 105 είναι μετεξέλιξη προηγούμενων τμημάτων ΤΕΙ και τα 28 εντελώς νέα– δεν έπεισαν. Πολύ λίγοι υποψήφιοι τα είχαν μεταξύ των πρώτων προτιμήσεών τους, ενώ οι βάσεις εισαγωγής τους είναι πολύ χαμηλές. Tα 81 έχουν βάση κάτω από 10.000 μόρια και 52 πάνω από 10.000 μόρια. Μάλιστα, η διαφορά των βάσεων μεταξύ νέων και παλαιών τμημάτων με το ίδιο γνωστικό αντικείμενο είναι, σε ορισμένες περιπτώσεις, πολύ μεγάλη ακόμη, έως και τετραπλάσια. Ενδεικτικά, σύμφωνα με την επεξεργασία των στοιχείων του υπ. Παιδείας από το Οικονομικό Παν. Αθηνών (ΟΠΑ, πρώην ΑΣΟΕΕ) και τον εκπαιδευτικό Κωνσταντίνο Παπαγιαννούλη:

• Στο νέο τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Παν. Δυτικής Μακεδονίας στα Γρεβενά η βάση εισαγωγής είναι 5.534 μονάδες, ενώ στο αντίστοιχο τμήμα στο ΟΠΑ είναι 16.087.

• Στα νέα τμήματα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του Διεθνούς Παν. Ελλάδος στην Καβάλα η βάση εισαγωγής είναι 4.643 μονάδες και στην Κοζάνη (Παν. Δυτικής Μακεδονίας) 4.490 μονάδες, ενώ στο αντίστοιχο τμήμα του ΟΠΑ η βάση είναι 17.959 μονάδες.

• Τα νέα τμήματα Πολιτικών Μηχανικών σε Σέρρες (Διεθνές Πανεπιστήμιο) και Πάτρα (Παν. Πελοποννήσου) είχαν σχεδόν διπλάσια διαφορά βάσης (7.665 και 8.242 αντίστοιχα) σε σχέση με τη σχολή του ΕΜΠ (16.385).

• Αντίστοιχα είναι τα αποτελέσματα για τα τμήματα Μαθηματικών. Στις 9.206 μονάδες είναι η βάση του τμήματος στην Καστοριά και 14.617 στην Αθήνα.

Από την άλλη, το χάσμα των βάσεων ανάμεσα στα παλαιά (δηλαδή, δεν δημιουργήθηκαν φέτος) ομοειδή τμήματα των κεντρικών και των περιφερειακών ΑΕΙ είναι δεδομένο. Ομως, σε αρκετές περιπτώσεις η διαφορά είναι πολύ μεγάλη. Ενδεικτική είναι η περίπτωση των αρχιτεκτονικών σχολών σε Ξάνθη (11.233 μονάδες) και Χανιά (11.859) με τη σχολή του ΕΜΠ (στις 19.050 μονάδες).

Οι διαφορές αυτές εγείρουν προβληματισμό για το χάσμα του επιπέδου των φοιτητών των ΑΕΙ, ενώ ήδη προκαλούν αντιδράσεις από τα κεντρικά πανεπιστήμια, τα οποία αναμένεται να δεχθούν πολλούς φοιτητές με μετεγγραφή από τα περιφερειακά. Ενδεικτικό είναι το ψήφισμα του Τμήματος Γεωπονίας του ΑΠΘ, που μπροστά στο κύμα μετεγγραφών που αναμένεται να δεχθεί από τα νέα τμήματα, λέει ότι «το πλέον ανησυχητικό γεγονός για την εκπαιδευτική δραστηριότητα του τμήματός μας είναι ότι ο μεγάλος αριθμός φοιτητών (2.313 άτομα), οι οποίοι έχουν εισαχθεί στα νέα τμήματα Γεωπονίας, έχουν πολύ χαμηλότερη βαθμολογία (έως και 7.663 μόρια) σε σύγκριση με τους φοιτητές του ΑΠΘ (με βάση εισαγωγής: 14.644 μόρια). Ως επακόλουθο, η μετεγγραφή τους στο Τμήμα Γεωπονίας ΑΠΘ θα οδηγήσει σε μια άδικη υποβάθμιση του ακαδημαϊκού επιπέδου του».

Μάλιστα, η επιλογή της πρώην ηγεσίας του υπουργείου να «πανεπιστημιοποιήσει» προεκλογικά μεγάλο αριθμό τμημάτων, χωρίς στρατηγική και ουσιαστικά αξιολόγηση των ΑΕΙ, επιβαρύνει τα προβλήματα των ΑΕΙ, ενώ εγκλωβίζει τους νέους σε τμήματα με θολές επαγγελματικές προοπτικές.

Σειρά παρεμβάσεων

Μιλώντας στην «Κ» η κ. Κεραμέως δήλωσε ότι απαιτείται σειρά παρεμβάσεων και στις τρεις βαθμίδες της εκπαίδευσης, ώστε να αλλάξει το τοπίο σε βάθος χρόνου. Κατ’ αρχάς, η θεσμοθέτηση βάσης εισαγωγής είναι δεδομένη, χωρίς ωστόσο να έχει προκαθοριστεί το όριο (αν είναι 10 ή 9,5, όπως το ισχύον όριο προαγωγής ή απόλυσης στη δευτεροβάθμια) αλλά και ο χρόνος έναρξης εφαρμογής της. Η τελική απόφαση θα προκύψει μετά τον διάλογο με τους εκπροσώπους των εκπαιδευτικών αλλά και των ΑΕΙ.

Παράλληλα, προωθείται ο ανασχεδιασμός της επαγγελματικής μεταλυκειακής εκπαίδευσης, αφού ο τέως υπουργός προκάλεσε σύγχυση στον κλάδο. Θεσμοθέτησε τα διετή προγράμματα επαγγελματικής εκπαίδευσης στα ΑΕΙ, τα οποία θα συνυπήρχαν με τα καθιερωμένα ΙΕΚ. Η κατάργηση των διετών προγραμμάτων –«είχαν γίνει στο πόδι», λέει η κ. Κεραμέως– ήταν μια πολιτική απόφαση, προάγγελος των ευρύτερων αλλαγών στην επαγγελματική εκπαίδευση.

Τα αγγλόφωνα προπτυχιακά

Απελευθέρωση των μεταπτυχιακών σπουδών και των αγγλόφωνων προπτυχιακών προγραμμάτων σε κάθε πανεπιστήμιο από το 2020, θεσμοθέτηση φορολογικών κινήτρων για δωρεές προς τα ΑΕΙ, εξαίρεση του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Ερευνας (ΕΛΚΕ) από το δημόσιο λογιστικό, ώστε να περιοριστεί η γραφειοκρατία στην αξιοποίηση των κονδυλίων που διαθέτει από την έρευνα κάθε ίδρυμα. Πρόκειται για ρυθμίσεις που αποτελούν νομοθετική προτεραιότητα για την τριτοβάθμια εκπαίδευση και στην ουσία, όπως ανέφερε στην «Κ» η υπουργός Παιδείας Νίκη Κεραμέως, «απελευθερώνουν τα πανεπιστήμια από τον κρατικό εναγκαλισμό. Προχωρούμε σε επιστροφή των εξουσιών στα ιδρύματα για να λειτουργήσουν πραγματικά αυτόνομα».

Πρεμιέρα το 2020

Κομβικής σημασίας για το υπουργείο Παιδείας είναι η δυνατότητα ίδρυσης αγγλόφωνων προπτυχιακών με δίδακτρα, για την προσέλκυση ξένων φοιτητών. Βεβαίως, ήδη υπάρχει νομοθετικό πλαίσιο (άρθρο 13 του ν. 4485/2017), που ορίζει ότι ένα ΑΕΙ μπορεί να ιδρύσει αγγλόφωνο προπτυχιακό. Μάλιστα, από το νέο ακαδημαϊκό έτος η Φιλοσοφική Σχολή Αθηνών, σε συνεργασία με το Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος (ΔΙΠΑΕ), θα οργανώσει το πρώτο αγγλόφωνο προπτυχιακό με τίτλο «BA Program in the Archaeology, History and Literature of Ancient Greece». Θα είναι διάρκειας οκτώ εξαμήνων και θα παρέχει συνολικά 248 πιστωτικές μονάδες, που θα αποτελούν το διαβατήριο του προγράμματος, ώστε το πτυχίο να είναι εναρμονισμένο με τα αντίστοιχα προπτυχιακά σε Ελλάδα και εξωτερικό.

Ωστόσο, ο νόμος 4485 ορίζει ότι στα αγγλόφωνα προπτυχιακά κάθε ΑΕΙ είναι απαραίτητη η συμμετοχή του ΔΙΠΑΕ. Γεγονός που περιορίζει την αυτονομία κάθε ιδρύματος, ενώ και τα δεδομένα έχουν αλλάξει, αφού πλέον (με απόφαση του τέως υπουργού Κώστα Γαβρόγλου) το ΔΙΠΑΕ αποτελεί σύμπραξη τριών ΤΕΙ της Μακεδονίας και της Θράκης, χάνοντας τον προσανατολισμό που είχε όταν ιδρύθηκε.

Πηγή: https://www.kathimerini.gr (Έντυπη έκδοση)

Ξεμπλοκάρει η μεταφορά συντελεστή δόμησης

Πηγή φωτογραφίας: ΒΑΡΑΚΛΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ / INTIME NEWS

Μια δεύτερη ευκαιρία – μέσω της ψηφιακής τράπεζας γης που θα ενεργοποιεί τη μεταφορά του συντελεστή δόμησης – δίνει η κυβέρνηση σε ιδιοκτήτες που διαθέτουν ακίνητα τα οποία δεν μπορούν να αξιοποιήσουν.

Πρόκειται για ιδιοκτήτες διατηρητέων κτηρίων, δημοσίων εκτάσεων – προς απόσυρση, εγκαταλειμμένων βιομηχανιών αλλά και ξενοδοχείων καθώς και ιδιοκτήτες κοινωφελών χρήσεων τα οποία έχουν δεσμευτεί και οι οποίοι έως σήμερα βρίσκονται σε ομηρία. Η διαδικασία αυτή προβλέπεται στο αναπτυξιακό νομοσχέδιο που συζητήθηκε χθες στο υπουργικό συμβούλιο.

Η ψηφιακή Τράπεζα Γης με απλά λόγια διαμορφώνει έναν απλό μηχανισμό προκειμένου να καταστεί δυνατή η μεταφορά του συντελεστή δόμησης από ακίνητα προσφοράς σε ακίνητα υποδοχής συντελεστή δόμησης.

Το προαναφερόμενο νομοσχέδιο, αναμένεται να τεθεί μέσα στις επόμενες μέρες σε δημόσια διαβούλευση με στόχο να ψηφιστεί μέσα στον Σεπτέμβριο. Στόχος είναι, το όποιο εμπόδιο υπάρχει σήμερα στην αξιοποίηση ενός ακινήτου, να «υπερπηδάται» με τη μεταφορά συντελεστή δόμησης σε περιοχές «υποδοχής».

Η Τράπεζα Γης ως έννοια δημιουργήθηκε για την ανταλλαγή εκτάσεων ή συντελεστή δόμησης, από ακίνητα που δεσμεύονται (για παράδειγμα διατηρητέα, απαλλοτριωμένα κ.λπ.).

Η μέχρι σήμερα πρακτική που εφαρμόζεται στην πράξη για τέτοιες περιπτώσεις, δημιούργησε μια παράλληλη «παράτυπη» αγορά τίτλων με αξίες που αντιστοιχούν σε «μαύρα χρήματα».

Ωστόσο, θα πρέπει να σημειωθεί, πως αυτός ο τρόπος διάθεσης ακυρώθηκε από το Συμβούλιο της Επικρατείας για λόγους χωροταξικού σχεδιασμού.

Πηγή: https://www.cnn.gr 

Βάσεις 2019: Πτώση στις περισσότερες σχολές

Ισμήνη Χαραλαμποπούλου
 

Στην Ιατρική Αθήνας η βάση εισαγωγής έπεσε  κατά 305 μόρια και διαμορφώνεται στα 18.724 μόρια - Η Νομική Αθήνας έπεσε 206 μόρια, διαμορφώνεται στα 18.013 - Πτώση-ρεκόρ στη Φιλολογία Αθήνας, που έπεσε πάνω από 1500 μόρια - Δείτε αναλυτικά όλα τα αποτελέσματα

 Πτωτική πορεία των υψηλόβαθμων Ιατρικών, Νομικών σχολών αλλά και Πολυτεχνικών και των λεγομένων καθηγητικών σχολών δείχνει η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων των φετινών Πανελλαδικών Εξετάσεων από το υπουργείο Παιδείας. Αντίθετα, μεγάλη άνοδος σημειώνεται στις Οικονομικές σχολές και στις σχολές Πληροφορικής, ενώ πτώση σημειώνεται στις στρατιωτικές σχολές. Ένα ακόμα στοιχείο που προκύπτει από την ανάλυση των αποτελεσμάτων είναι ότι «καταψηφίστηκαν» οι αλλαγές Γαβρόγλου με πτώση στις νέες σχολές και στις σχολές του Πανεπιστημίου Δυτικής αττικής εκτός από αυτό της Πληροφορικής. Όπως είπε στο «protothema.gr» πρόεδρος της Ομοσπονδίας Φροντιστών Ελλάδας Γιάννης Βαφειαδάκης, οι υποψήφιοι προτιμούν σχολές στα μεγάλα αστικά κέντρα και φυσικά σχολές που έχουν σχέση με την αγορά εργασίας, όπως φαίνεται από την ανάγνωση των αποτελεσμάτων.

Από την ανάλυση των στοιχείων προκύπτει ότι και φέτος τα κορίτσια έγραψαν καλύτερα από τα αγόρια. 
-Η βάση της Ιατρικής Σχολής Αθήνας διαμορφώνεται στα 18.724 μόρια, παρουσιάζοντας πτώση 305 μόρια σε σχέση με το 2018, που ήταν στα 19.029.

Αντίστοιχα η Νομική Αθήνας έχει βάση 18.013 μόρια, 206 μόρια λιγότερα από το 2018.

 
Στο Εθνικό Μετσόβειο Πολυτεχνείο στη σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών η βάση διαμορφώνεται στα 18.314, αυξημένη κατά 74 μόρια, ενώ στη  σχολή  Αρχιτεκτόνων η βάση είναι στα 19.050, παρουσιάζοντας πτώση 284 μόρια. 

Χαρακτηριστικό της πτώσης των φετινών βάσεων είναι το τμήμα Φιλολογίας Αθήνας με βάση στα 14.677 μόρια, μειωμένη κατά 1.590, και το Μαθηματικό Αθήνας με τη βάση να διαμορφώνεται στα  14.617 μόρια από τα 15.152 που ήταν πέρυσι.

Το protothema.gr δημοσιεύει τις βάσεις σε όλες τις σχολές και τα τμήματα των Ιδρυμάτων. Σημειώνεται ότι εφέτος θα εισαχθούν συνολικά 79.631 υποψήφιοι, όλοι σε Πανεπιστήμια, ενώ υπάρχουν και περίπου 100 νέα τμήματα.

ΒΑΣΕΙΣ_ΕΠΙΛΟΓΗ 10% ΓΕΛ 2017-ΗΜΕΡΗΣΙΑ_ΠΑΝΕΛ.2019


ΒΑΣΕΙΣ_ΕΠΙΛΟΓΗ 10% ΓΕΛ 2018-ΗΜΕΡΗΣΙΑ_ΠΑΝΕΛ.2019


ΒΑΣΕΙΣ_ΕΠΙΛΟΓΗ 10% ΕΠΑΛ-ΗΜΕΡΗΣΙΑ_ΠΑΝΕΛ.2019


ΒΑΣΕΙΣ_ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΛΛΟΓΕΝΩΝ-ΑΛΛΟΓΕΝΕΙΣ (ΕΚΤΟΣ ΕΥΡΩΠ. ΕΝΩΣΗΣ)_ΠΑΝΕΛ.2019 


ΒΑΣΕΙΣ_ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΛΛΟΓΕΝΩΝ-ΑΛΛΟΓΕΝΕΙΣ (ΕΥΡΩΠ. ΕΝΩΣΗΣ)_ΠΑΝΕΛ.2019 

ΒΑΣΕΙΣ_ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΕΛ-ΕΣΠΕΡΙΝΑ_ΠΑΝΕΛ.2019 

ΒΑΣΕΙΣ_ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΕΛ-ΗΜΕΡΗΣΙΑ_ΠΑΝΕΛ.2019 


ΒΑΣΕΙΣ_ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΠΑΛ-ΕΣΠΕΡΙΝΑ_ΠΑΝΕΛ.2019 


ΒΑΣΕΙΣ_ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΠΑΛ-ΗΜΕΡΗΣΙΑ_ΠΑΝΕΛ.2019 


Η κίνηση των βάσεων ανά επιστημονικό πεδίοΣε ό,τι αφορά στο 1ο επιστημονικό πεδίο σημειώνεται πτώση στις νομικές σχολές, με τη Νομική Θεσσαλονικής να είναι μείον 216 μόρια, ενώ το «κατώφλι» στην Νομική Κομοτηνής διαμορφώνεται στα 17225 μόρια. Αυτό οφείλεται στους λιγότερους υποψήφιους σε αυτό το πεδίο και στις χαμηλότερες επιδόσεις. «Γκρέμισμα» στις φιλοσοφικές σχολές με πτώση ακόμα και 500 μορίων, ενώ στο σύνολο των καθηγητικών σχολών υπάρχει πτώση. Το «κατώφλι» στις φιλοσοφικές σχολές είναι το Ρέθυμνο με βάση τα 10500 μόρια.

Στο 2ο επιστημονικό πεδίο έχουμε οριακή άνοδο στη σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανολόγων που αποτελεί πόλο έλξης στις Πολυτεχνικές σχολές ενώ έχουμε πτωτική τάση, οριακή βέβαια, στους μηχανολόγους και στους ναυπηγούς, ενώ μεγάλη πτώση σημειώνεται στους Πολιτικούς Μηχανικούς. Επομένως αποδεικνύεται ότι έχουμε αλλαγή προτύπων με γνώμονα την εργασία.

 
Στο τρίτο πεδίο η Ιατρική πέφτει κάτω από το ψυχολογικό όριο των 19000 μορίων ενώ η Ιατρική Θεσσαλονίκης είναι φέτος μείον 223 μόρια.

Αντίθετα στο 4ο επιστημονικό πεδίο καταγράφεται άνοδος στις Οικονομικές σχολές και στις σχολές Πληροφορικής. Το Οικονομικό της ΑΣΟΕΕ εμφανίζει άνοδο 600 μορίων. 


 

Περισσότερα Άρθρα...

Join Radio

Εγγραφείτε προκειμένου να λαμβάνετε δωρεάν ειδοποιήσεις όταν έχουμε νεότερες πληροφορίες.