472 New Articles

Γιώργος Μπουγελέκας: Σχολική ιστορία και βαρβαρότητα

Το σχολείο ήταν ανέκαθεν ένα εξαιρετικά αποτελεσματικό εργαλείο στα χέρια εκείνων που έκαναν τις κυρίαρχες πολιτικές επιλογές. Ιδιαίτερα τα σχολικά εγχειρίδια απετέλεσαν το ουσιαστικότερο μέσο διάχυσης των απόψεων, από τις οποίες τα Ελληνόπουλα, σύμφωνα με τους κρατούντες, έπρεπε να εμφορούνται. Πάντα υπηρέτησαν πιστά τόσο το ιδεολόγημα της εθνικής συνέχειας και ομοιογένειας του ελληνικού έθνους όσο και την αναπόφευκτη ιεράρχηση των πολιτισμών. Για το εκπαιδευτικό μας σύστημα το έθνος μας παρέμεινε ανά τους αιώνες αναλλοίωτο και ανέπαφο. Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός πως, όταν ο Κωνσταντίνος Παπαρρηγόπουλος το 1853 διατύπωσε με κατηγορηματικό τρόπο τη θεωρία της αδιάσπαστης συνέχειας του ελληνισμού στο έργο του Ιστορία του Ελληνικού Έθνους, κυριαρχούσαν -ακόμη και στα σχολικά εγχειρίδια της εποχής- οι αντιλήψεις που θεωρούσαν το Βυζάντιο ως «περίοδο δουλείας για το ελληνικό έθνος». H άποψη του Παπαρρηγόπουλου ότι το Βυζάντιο δεν ήταν ένα εκφυλισμένο υπόλειμμα του Ανατολικού Ρωμαϊκού Κράτους, αλλά αποτελούσε αναβίωση του ελληνισμού μέσα σε νέα σχήματα, απεδείχθη ηγεμονική στην επιστημονική κοινότητα και ανθεκτική στο πέρασμα του χρόνου. Ενώ, αντίθετα, η πένα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη στο βιβλίο του Οι έμποροι των Εθνών αδίστακτα χαρακτηρίζει τους Βυζαντινούς ως Ρωμαίους.

Αλλά και ο καθηγητής στο Πανεπιστήμιο της Αθήνας Φαίδων Κουκουλές, στο έργο του Βυζαντινών βίος και πολιτισμός περιέγραψε την καθημερινότητα της εποχής ως εξής: «…προς μεν τον αρχαίον ασθενέστερων συνδέεται, προς τον νεώτερο αυτό τούτο εν πλείστοις συμπίπτει» (Δ. Χατζή, Το πρόσωπο του νέου Ελληνισμού, Το Ροδακιό, 2005, σ.54)

Ένα από τα πλέον χαρακτηριστικά παραδείγματα αντοχής της θεωρίας της συνέχειας του ελληνικού έθνους αποτελεί η κυριαρχία της μέχρι σήμερα στα σχολικά εγχειρίδια. Περιγράφει την εξέλιξη ενός έθνους και ενός πολιτισμού που περιλαμβάνει τρία στάδια: την αρχαιότητα, το Βυζάντιο και το σήμερα. «Η ελληνικότητα, με την έννοια της ταυτότητας και της συνείδησης, που είναι εθνική, θρησκευτική, γλωσσική και γενικότερα πολιτισμική, περιγράφεται έμμεσα αναλλοίωτη, εφόσον γενικώς υπάρχει και επί αιώνες καταφέρνει και διατηρείται ‘ως προς όλα της τα στοιχεία’ μέχρι την επανάσταση και την ίδρυση του ελληνικού κράτους», σημειώνει το βιβλίο της ιστορίας της Γ’ γυμνασίου. (Φραγκουδάκη, 1997, σ.352). Στα βιβλία της σχολικής ιστορίας «η αξία της ομοιογένειας συμπληρώνει την αξία της διατήρησης» (Στο ίδιο, σ.353). Στα εγχειρίδια υπάρχει πλήρης απουσία αναφορών σε «εθνοτικά, θρησκευτικά, γλωσσικά και πολιτισμικά πληθυσμιακά μίγματα που χαρακτηρίζουν όλες τις αυτοκρατορίες, εξίσου τη βυζαντινή και την οθωμανική» (Στο ίδιο).

Αποκρύπτεται επιμελώς το γεγονός, ότι «Η αρχαία Ελλάδα θα γίνει γνωστή και στους Νεοέλληνες, αφού περάσει μέσα από την Αναγέννηση» (Δ. Χατζή, Το πρόσωπο του νέου Ελληνισμού, Το Ροδακιό, 2005, σ.77).

Όταν η Θεσσαλονίκη, μετά τους Βαλκανικούς Πολέμους, εντάχθηκε στο ελληνικό κράτος, το εβραϊκό στοιχείο πλειοψηφούσε στη σύνθεση του πληθυσμού της πόλης (Φραγκουδάκη, 1997, σ. 395). Το συμβάν αποκρύπτεται, ενώ επρόκειτο για μια από τις σημαντικότερες «εβραϊκές κοινότητες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης» (Μαργαρίτης, 2005, σ.13). Η εθνική ανομοιογένεια έπρεπε με κάθε τρόπο να αποσιωπηθεί, γιατί για τα σχολικά εγχειρίδια είναι εμπόδιο στην ειρηνική επιβίωση του κράτους. Ιδεολογικό παράγωγο αυτών των απόψεων υπήρξε η Μεγάλη Ιδέα. Η μνεία της στο βιβλίο της ΣΤ’ δημοτικού «ως ανασύσταση της βυζαντινής αυτοκρατορίας γίνεται χωρίς άλλο σχόλιο, καθώς και η αποκλειστικά θετική της παρουσίαση χωρίς καμία νύξη στις αρνητικές πλευρές της ιδεολογικής της λειτουργίας απέναντι στα λαϊκά στρώματα ή στις τρομερές ήττες του ελληνικού κράτους, στις οποίες (το) οδήγησε» (Φραγκουδάκη, 1997, σ.365). Χριστιανοί και μουσουλμάνοι ξεριζώθηκαν και «η Ελλάδα και η Τουρκία απέκτησαν έτσι ένα πλήθος χαμένων πατρίδων» (Μαργαρίτης, 2005, σ. 12). Παράλληλα, τα σχολικά εγχειρίδια υπέπεσαν σε σημαντικές αντιφάσεις. Έτσι, ενώ δηλώνεται «η οικονομική ανάπτυξη» και «η άνθιση της παιδείας», ενώ παρουσιάζεται χάρτης των ελληνικών σχολείων από τον 17ο αιώνα, από την άλλη αφήνεται να εννοηθεί ότι «η οθωμανική αυτοκρατορία εμπόδιζε γενικά την ανάπτυξη της παιδείας» (Φραγκουδάκη, 1997, σ.357), με αποτέλεσμα να υπονοείται η λειτουργία του «κρυφού σχολειού».

Η αξία του σύγχρονου ελληνικού πολιτισμού, κατά τα εγχειρίδια, βρίσκεται στη σχέση του με τον αρχαίο, ο οποίος εμφανίζεται ως αξία μοναδική και ανεπανάληπτη, αλλά ταυτόχρονα και ως κοιτίδα του σύγχρονου πολιτισμού στους τομείς της επιστήμης, της τέχνης και των ιδεών. Αυτή η αντιμετώπιση οδηγεί σε μια σαφέστατη κατάταξη των λαών και των πολιτισμών τους σε μια ιεραρχική κλίμακα, που αποδίδει στη δυτική Ευρώπη την πρώτη θέση, ενώ μέσω αυτής της κατάταξης ο ελληνικός πολιτισμός, ως πηγή του ευρωπαϊκού, βρίσκεται στο πιο ψηλό σκαλί του βάθρου των πολιτισμών του κόσμου. Αυτή η παρουσίαση του ελληνικού έθνους και του ελληνικού πολιτισμού δεν είναι άμοιρη επιπτώσεων, τόσο στους αλλοεθνείς όσο και στους Έλληνες μαθητές.

Η εικόνα των άλλων εθνών, όπως διαμορφώνεται από τα σχολικά βιβλία, «είναι κατοπτρική εικόνα του εθνικού εαυτού» (Στο ίδιο, σ. 395). Δηλαδή, ο τρόπος που βλέπουμε τον εαυτό μας είναι αποφασιστικής σημασίας για τον τρόπο που βλέπουμε, αξιολογούμε και κρίνουμε τους «άλλους». Αυτή η αντίληψη θεωρεί και τα άλλα έθνη ως «φυσικά» διακριτές και ομοιόμορφες εσωτερικά ομάδες, ενώ παράλληλα αρνείται κάθε αλληλεπίδραση, που είναι βασικό χαρακτηριστικό της εξέλιξης. Αγνοεί πως ακόμα και αυτή η «ποικιλομορφία των πολιτισμών[…] δεν οφείλεται τόσο στην απομόνωση των ομάδων όσο στις σχέσεις που τις ενώνουν» (Levi-Strauss, 2003, σ. 37). Το αποτέλεσμα των περιεχομένων των εγχειριδίων και της διδασκαλίας, που τα συνοδεύει στις σχολικές τάξεις, είναι η περιθωριοποίηση και ο αποκλεισμός όσων δεν ταυτίζονται με το αμιγές εθνικό πρότυπο, ακριβώς λόγω της «διαφοράς» τους. Τα παιδιά των μεταναστών, των μειονοτήτων, των «ξένων» θεωρούνται απολύτως ομοιόμορφοι φορείς του δικού τους πολιτισμού. Έτσι, παραβλέπονται οι εσωτερικές -ταξικές, φυλετικές και πολιτισμικές- διαφοροποιήσεις μέσα στα πλαίσια των διαφόρων μειονοτήτων. Απολυτοποιούνται και παγιώνονται όλες οι εθνικές διαφορές και παραγνωρίζεται ο δυναμικός χαρακτήρας της όποιας ταυτότητας -επομένως και της εθνικής- που της δίνει τη δυνατότητα της διαρκούς διαπραγμάτευσης και επανεξέτασης των στοιχείων που τη συγκροτούν. Διαφοροποιήσεις και επαναδιαπραγματεύσεις που -σε πείσμα των εγχειριδίων- πραγματοποιούνται αενάως μέσα στο επίσης μεταβαλλόμενο ιστορικό και κοινωνικό περιβάλλον.

Από την άλλη μεριά, η εικόνα που εισπράττουν τα ελληνόπουλα για το έθνος τους μέσα από τα σχολικά εγχειρίδια διαμορφώνεται από ανακριβείς και αντιφατικές πληροφορίες. Μαθαίνουν ότι οι σχέσεις του ελληνικού έθνους με τους εθνικούς άλλους ήταν πάντα συγκρουσιακές και ότι απ’ αυτούς τίποτα θετικό δεν αξίζει να αντλήσουμε. Το μόνο καθήκον που έχουμε απέναντί τους είναι να αμυνθούμε. Διαμορφώνουν την άποψη ότι οι Έλληνες δεν έχουν -ή τουλάχιστον δεν πρέπει να έχουν- κοινωνικές, θρησκευτικές, φυλετικές ή ακόμα και ταξικές διαφορές. Σύμφωνα με τα εγχειρίδια όποτε συνέβη κάτι τέτοιο το έθνος ζημιώθηκε. Αποτέλεσμα όλων αυτών είναι να μη καλλιεργείται η ιστορική κριτική σκέψη. Να εμποδίζονται να συνειδητοποιήσουν ότι η ιστορία είναι διαρκής ανασύνθεση του παρελθόντος. Να αδυνατούν να αντιληφθούν θετικά τις ομοιότητες, αλλά και τις διαφορές με τους γειτονικούς κυρίως λαούς. (Φραγκουδάκη, 1997, σ. 400). Συμπερασματικά, ο Κλωντ Λέβι Στρως υποστηρίζει πως η τάση να απορρίπτουμε ό,τι δεν ταυτίζεται με αυτά που ταυτιζόμαστε έχει γερά ψυχολογικά θεμέλια. Μας θυμίζει πως «η αρχαιότητα συνέχεε στο ίδιο όνομα ‘βάρβαρος’ ό,τι δεν μετείχε στον ελληνικό (και κατόπιν ελληνορωμαϊκό) πολιτισμό». Σημειώνει πως «η ανθρωπότητα» συνηθίζει πολλές φορές να «σταματά στα όρια της φυλής, της γλωσσικής ομάδας, μερικές φορές ακόμα και του χωριού» και καταλήγει με καυστικότητα: «βάρβαρος είναι πρώτα πρώτα ο άνθρωπος που πιστεύει στη βαρβαρότητα» (Levi-Strauss, 2003, σ. 40).

 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ Γ., Τσάμηδες-Εβραίοι, ανεπιθύμητοι συμπατριώτες. Στοιχεία για την καταστροφή των μειονοτήτων της Ελλάδας, Βιβλιόραμα, 2005.
ΦΡΑΓΚΟΥΔΑΚΗ ΑΝΝΑ-ΘΑΛΕΙΑ ΔΡΑΓΩΝΑ, “Τι είν’ η πατρίδα μας;” Εθνοκεντρισμός στην Εκπαίδευση, Αλεξάνδρεια, 1997.
ΧΑΤΖΗΣ Δ., Το πρόσωπο του Νέου Ελληνισμού, Το Ροδακιό, 2005.

LEVI-STRAUSS C., Φυλή και Ιστορία. Φυλή και πολιτισμός, , Πατάκη, 2003.

 

Ο Γιώργος Μπουγελέκας είναι εκπαιδευτικός, συγγραφέας και μέλος της Κ.Ε. του ΣΥΡΙΖΑ

Πηγή: Η Αυγή

Αναδημοσίευση από το https://commonality.gr

Υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες

Πολύ καλές καιρικές συνθήκες σε ολόκληρη τη χώρα και υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες κατά τόπους στα ηπειρωτικά, περιμένουμε την Τετάρτη. Τις νυκτερινές και πρώτες πρωινές ώρες η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί, στη Δυτική Μακεδονία από 8 έως 29 βαθμούς, στη Βόρεια Ελλάδα από 12 έως 34 βαθμούς, στην Ήπειρο από 11 έως 30, στη Δυτική και Νότια Ελλάδα από 17 έως 32 βαθμούς, στην Κεντρική Ελλάδα από 15 έως 36, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά από 16 έως 35 βαθμούς, στα νησιά του Ιονίου από 18 έως 27 και στα νησιωτικά τμήματα του Αιγαίου από 16 έως 19 βαθμούς, αλλά στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίοι οι μέγιστες θα φτάσουν τοπικά στους 31 βαθμούς, ενώ στις Σποράδες και στις Κυκλάδες οι μέγιστες δε θα ξεπεράσουν τους 27 βαθμούς Κελσίου.

Οι άνεμοι στο Βόρειο Αιγαίο θα πνέουν από νότιες κυρίως διευθύνσεις ασθενείς έως σχεδόν μέτριοι, αλλά από αργά το βράδυ θα επικρατήσουν άνεμοι βορείων διευθύνσεων με εντάσεις 6 έως 7 μποφόρ και πιθανόν τοπικά 8 μποφόρ. Στο υπόλοιπο Αιγαίο οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές έως νοτιοδυτικές διευθύνσεις ασθενείς μέχρι μέτριοι και στη θάλασσα των Κυθήρων ισχυροί 6 μποφόρ. Στο Ιόνιο οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς και τις θερμές ώρες της ημέρας από δυτικές διευθύνσεις με εντάσεις έως 5 μποφόρ.

Στην Αττική περιμένουμε ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στην πόλη της Αθήνας από 20 έως 32 βαθμούς.

Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται λίγες αραιές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς αλλά αργά το βράδυ θα στραφούν σε βορειοδυτικούς και θα ενισχυθούν γρήγορα σε ισχυρούς έως σχεδόν θυελλώδεις 6 με 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης θα κυμανθεί από 18 έως 32 βαθμούς.

Πηγή: https://www.efsyn.gr

Ντιμπέιτ πανεπιστημιακών για τα ΑΕΙ - Σημαντικό δημοσίευμα της εφημερίδας "Καθημερινή"

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΛΑΚΑΣΑΣ
 
Φωτογραφία: Η μεταρρυθμιστική προσπάθεια της υπουργού Νίκης Κεραμέως, η οποία έχει δηλώσει ότι οι αλλαγές θα αποτυπωθούν σε νόμο έως το τέλος του 2019, θεωρείται το πρώτο και το πλέον καθοριστικό κρας τεστ στις σχέσεις της νέας κυβέρνησης με τα ΑΕΙ (στη φωτ. το Πανεπιστήμιο Αθηνών). ΑΠΕ-ΜΠΕ/ΑΛΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ
Το περιεχόμενο της νέας σελίδας των πανεπιστημίων καλούνται να γράψουν οι Eλληνες πανεπιστημιακοί. Το περίγραμμα των προτάσεων της νέας ηγεσίας του υπουργείου Παιδείας οδηγεί σε άρδην αλλαγή του τοπίου, με μεταρρυθμίσεις σε σειρά  θεμάτων· ενδεικτικά, από τον τρόπο εισαγωγής των αποφοίτων λυκείου στα ΑΕΙ, τον αριθμό των εισακτέων, τη διοίκηση, την αξιολόγηση και τη χρηματοδότηση των Ιδρυμάτων, την οργάνωση σπουδών, την αξιοποίηση των κονδυλίων από την ερευνητική τους δραστηριότητα, έως τη διαγραφή των φοιτητών που καθυστερούν υπερβολικά τις σπουδές τους. 
 
Η μεταρρυθμιστική προσπάθεια της υπουργού Νίκης Κεραμέως, η οποία έχει δηλώσει ότι οι αλλαγές θα αποτυπωθούν σε νόμο έως το τέλος του 2019, θεωρείται το πρώτο και το πλέον καθοριστικό κρας τεστ στις σχέσεις της νέας κυβέρνησης με τα ΑΕΙ. «Το εύρος και το είδος των θεμάτων που ετέθησαν ως ερωτήματα γεννούν μια αισιοδοξία για σημαντική διαφοροποίηση των όρων λειτουργίας του ελληνικού πανεπιστημίου, καθώς περιλαμβάνονται πολλά από τα ζητήματα που το ταλαιπωρούν εδώ και αρκετά χρόνια» ανέφερε, μιλώντας στην «Κ», ο πρύτανης του Παν. Κρήτης, Οδυσσέας Ζώρας. Βέβαια, ποιος ξεχνά την αντίδραση των ΑΕΙ όταν ο νόμος του 4009 του 2011 επιχείρησε να... σπάσει αυγά και ισορροπίες εντός των ΑΕΙ, φέρνοντας για παράδειγμα ένα νέο σύστημα διοίκησης και οργάνωσης σπουδών; 
 
Μάλιστα, η επαναφορά των Συμβουλίων που περιλαμβάνεται στην πρόταση της κ. Κεραμέως, έστω και με άλλες αρμοδιότητες σε σχέση με τον νόμο του 2011 –τότε καθιερώθηκαν αλλά καταργήθηκαν επί ΣΥΡΙΖΑ–, δείχνει να διχάζει την πανεπιστημιακή κοινότητα, όπως καταγράφεται και από τις θέσεις πανεπιστημιακών, των οποίων η «Κ» ζήτησε σήμερα προτάσεις για αλλαγές στα ΑΕΙ.
 
Από την άλλη, η ένταση των πιθανών αντιδράσεων των ομάδων φοιτητών εντός των ΑΕΙ κατά την έναρξη της ακαδημαϊκής χρονιάς τον Οκτώβριο, και η αντιμετώπισή τους θα δώσει το στίγμα των προθέσεων της κυβέρνησης αλλά και της πλειονότητας των πανεπιστημιακών να προχωρήσουν οι μεταρρυθμίσεις στην ελληνική ανώτατη εκπαίδευση.
 
Οδυσσέας Ζώρας, Καθηγητής Ιατρικής, πρύτανης Παν. Κρήτης: Ευθύνη της πολιτείας το καλό δημόσιο ΑΕΙ
 
Διαχρονικά, οι ρυθμίσεις που έφερναν οι προηγούμενοι υπουργοί ήταν όλο και πιο λεπτομερείς, όλο και πιο δυσλειτουργικές και μερικές φορές απελπιστικά πρόχειρες. Ο έλεγχος του υπουργείου Παιδείας γινόταν όλο και στενότερος ως προς τις διαδικασίες χωρίς ποτέ να ενδιαφέρεται για το αποτέλεσμα ή την ποιότητα του παραγόμενου έργου. Ηλθε η ώρα αυτό να αλλάξει. Η αυτονομία των Ιδρυμάτων θα πρέπει να τους επιτρέψει να πραγματοποιήσουν τη στρατηγική τους και να κριθούν (ή και να χρηματοδοτηθούν) σε σχέση με το παραγόμενο αποτέλεσμα. Η Ευρωπαϊκή Ενωση Πανεπιστημίων έχει δημοσιεύσει τους ποσοτικούς και ποιοτικούς δείκτες στους οποίους στηρίζεται η χρηματοδότηση των δημόσιων ΑΕΙ από το κράτος. Ας υιοθετήσουμε ένα τέτοιο σύστημα και ας αφήσουμε τα πανεπιστήμια να βρουν μόνα τους τις κατάλληλες διαδικασίες ώστε να επιτύχουν τον καλύτερο συνδυασμό των αποτελεσμάτων. Οι προληπτικοί έλεγχοι, τα γραφειοκρατικά εμπόδια και οι συνεχείς καθυστερήσεις ούτε την αποτελεσματικότητα αυξάνουν, ούτε τη διαφθορά καταστέλλουν.
 
Εχει γίνει μεγάλη συζήτηση για την ίδρυση ιδιωτικών ΑΕΙ. Δεν υπάρχουν πειστικά παραδείγματα χωρών στις οποίες η λειτουργία των ιδιωτικών ιδρυμάτων βελτίωσε τα δημόσια, αντιθέτως παντού στον κόσμο η λειτουργία καλών δημόσιων πανεπιστημίων δίνει τον τόνο στην ποιότητα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Αλλά για να το κάνουν αυτό πρέπει να θέσουν εκείνα τους στόχους τους, να αξιοποιήσουν τα πλεονεκτήματά τους και να συμφωνήσουν με την πολιτεία για τα παραδοτέα της δραστηριότητάς τους. Η πολιτεία έχει χρέος να παρακολουθεί την ποιότητα, την τήρηση της νομιμότητας και κανόνων ασφαλείας αλλά και τις επιδόσεις των ΑΕΙ και να κρίνει πού αποδίδει περισσότερο η επένδυση του δημόσιου χρήματος.
 
Βάσω Κιντή, Καθηγήτρια Φιλοσοφίας, ΕΚΠΑ: Να αναβαθμίσουν τον ρόλο τους οι φοιτητές
 
Τι χρειάζεται να αλλάξει στα πανεπιστήμια; Πολλά! Θα ξεχώριζα τρία.
 
Πρώτα απ’ όλα θα πρέπει να αποκατασταθεί το ακαδημαϊκό περιβάλλον. Να λείψουν η βία και η αυθαιρεσία. Το κακώς εννοούμενο άσυλο καταργήθηκε, αλλά είναι ευθύνη πρωτίστως των πανεπιστημιακών αρχών, και όχι της αστυνομίας, να διασφαλίσουν ένα περιβάλλον φιλόξενο για μελέτη που θα προάγει την έρευνα.
 
Δεύτερον, το κέντρο της προσοχής πρέπει να είναι οι φοιτητές: να έχουν σύγχρονα πιστοποιημένα προγράμματα σπουδών, τα οποία να συγκροτούνται με βάση τις απαιτήσεις του αντικειμένου και όχι διευθετήσεις ή τις προσωπικές επιθυμίες των καθηγητών· να έχουν καθηγητές που ανταποκρίνονται στις υποχρεώσεις τους και αξιολογούνται.
Τρίτον, να δοθεί μεγαλύτερη ελευθερία και συγχρόνως ευθύνη στα πανεπιστήμια. Να σχεδιάζουν τα προγράμματά τους, προπτυχιακά και μεταπτυχιακά, ελληνόγλωσσα και ξενόγλωσσα, να διαμορφώνουν τον χαρακτήρα τους και να αναμορφώνουν τη δομή τους, να αξιοποιούν την περιουσία τους αλλά κυρίως το ακαδημαϊκό δυναμικό τους, τη γνώση που παράγουν και τους ανθρώπους που εκπαιδεύουν. Αυτό σημαίνει ενίσχυση της αυτοδιοίκησης και της σχέσης με την αγορά.
 
Ομως, το υπουργείο Παιδείας και η κυβέρνηση δεν πρέπει να απεμπολήσουν την ευθύνη της υψηλής εποπτείας, διότι τα δημόσια πανεπιστήμια ανήκουν στον ελληνικό λαό. Δεν ανήκουν στις πανεπιστημιακές αρχές ή στους καθηγητές τους. Γι’ αυτό, εκτός από τα εσωτερικά όργανα λογοδοσίας που πρέπει να δημιουργηθούν, π.χ. Συμβούλια με εξωτερικά μέλη και σοβαρές αρμοδιότητες, εποπτικές και ελεγκτικές, και οι ίδιοι οι φοιτητές, το πιο ανιδιοτελές κομμάτι της ακαδημαϊκής κοινότητας, πρέπει επιτέλους να εκλέξουν τους εκπροσώπους τους όπως προβλέπει ο νόμος, δηλαδή με καθολική ψηφοφορία χωρίς διαμεσολάβηση κομματικών παρατάξεων, ώστε να έχουν άμεση γνώση για το Ιδρυμα που φοιτούν και υπεύθυνο λόγο για τα θέματά τους.
 

Στέλιος Κώτσιος, Καθηγητής και πρόεδρος στο τμήμα Οικονομικών, ΕΚΠΑ: Δύο προτάσεις για ομαλή ολοκλήρωση σπουδών

 
Το καθαρά ελληνικό φαινόμενο των αιωνίων φοιτητών έχει προέλθει από τη μη κατάργηση χαριστικών διατάξεων άλλων εποχών με «ειδικές» συνθήκες, όταν οι συνθήκες αυτές εξέλιπαν. Συσχετίζεται επίσης με το θέμα των εισαγωγικών εξετάσεων. Δύσκολη εισαγωγή, άρα αδιανόητη διαγραφή. Οι αιώνιοι φοιτητές δεν αποτελούν διδακτικό πρόβλημα, αλλά επηρεάζουν τους δείκτες αξιολόγησης των ΑΕΙ και κυρίως δημιουργούν φοιτητική κουλτούρα απαξίωσης των σπουδών. Το προτεινόμενο σύστημα του ν+2 για την ολοκλήρωση των σπουδών, έχει τα εξής προβλήματα:
 
• Θέτει σε αγχωτική κατάσταση μεγάλο αριθμό φοιτητών, δεδομένου ότι ο μέσος χρόνος φοίτησης σε πολλά τμήματα υπερβαίνει κατά πολύ το ν+2.
 
• Επειδή κανένας καθηγητής δεν θα τολμήσει να κόψει-διαγράψει φοιτητή που χρωστάει μερικά μαθήματα για το πτυχίο, ουσιαστικά  καταργούνται κάποια από αυτά. Πολλοί φοιτητές θα αφήνουν για το τέλος τα δύσκολα μαθήματα, ώστε να τύχουν μεγάλης επιείκειας, ενόψει της διαγραφής τους.
 
Εναλλακτικά, προτείνουμε δύο συστήματα. Στο πρώτο, ο φοιτητής έχει παράταση χρόνου αντίστοιχη με τον αριθμό μαθημάτων που έχει περάσει. Π.χ. αν έχει περάσει τα 30 από τα 40 απαιτούμενα για το πτυχίο μαθήματα, του δίνονται 7 χρόνια (4 +3/4 του 4). Το σύστημα αυτό επιβραβεύει τον φοιτητή που μελετά, μειώνει το άγχος, βάζει τους φοιτητές από την αρχή σε ρυθμό και απαλλάσσει τους διδάσκοντες από την «υποχρεωτική» επιείκεια. Στο δεύτερο, υπολογίζεται ο μέσος όρος των τελικών βαθμών όλων των μαθημάτων κάθε ακαδημαϊκού έτους. Αν σε δύο συνεχόμενες χρονιές, ο μέσος όρος είναι μικρότερος του 5, ο φοιτητής διαγράφεται. Ετσι, οδηγείται ο φοιτητής να οργανώνει τις σπουδές του από την αρχή, ενώ έχει και σημαντικούς βαθμούς ελευθερίας. 
 

Σπύρος Γεωργάτος, Καθηγητής Ιατρικής, αντιπρύτανης Παν. Ιωαννίνων: Συμβούλια Ιδρύματος: μια άλλη προοπτική

Στη νέα εποχή, τα δημόσια ΑΕΙ χρειάζεται να γίνουν πιο ανοικτά στην κοινωνία, αλλά και πιο ορθολογικά στον τρόπο λειτουργίας τους. Το πανεπιστήμιο «επόμενης γενιάς» θα πρέπει να διαθέτει εξειδικευμένες δομές, που θα μελετούν συστηματικά την πορεία των αποφοίτων μετά τη λήψη του πτυχίου τους, την ακαδημαϊκή απόδοση των φοιτητών σε σχέση με το προφίλ των εισακτέων, τον ειδικότερο ρόλο του κάθε Ιδρύματος στη γεωγραφική του περιοχή και τις προοπτικές εξωτερικής χρηματοδότησης. Ολα αυτά αποτελούν βασικές προϋποθέσεις για να γίνεται σωστά ο στρατηγικός σχεδιασμός των Ιδρυμάτων και να αποφεύγονται οι ερασιτεχνισμοί. Παρά τις επιφανειακές ομοιότητες, τα Συμβούλια Ιδρύματος που θεσμοθετήθηκαν με τον ν.4009/11 δεν έχουν καμία σχέση (ούτε οργανωτικά, ούτε λειτουργικά) με τις παραπάνω δομές. Στο ελληνικό περιβάλλον, τα Συμβούλια εργαλειοποιήθηκαν πλήρως, μετατρεπόμενα σε μηχανισμούς αποκλεισμού των «ετεροδόξων» και σε παράκεντρα εξουσίας, που ανταγωνίζονταν τις πρυτανικές αρχές.

Παροιμιώδης υπήρξε επίσης η έλλειψη εξοικείωσης πολλών μελών των Συμβουλίων με στοιχειώδη οικονομοτεχνικά και νομοτεχνικά ζητήματα, που είχε ως συνέπεια την αδυναμία παραγωγής συγκεκριμένου έργου.

Η επαναφορά αυτού του θεσμού (ή κάποιας παραλλαγής του) δεν υποδηλώνει μεταρρυθμιστική διάθεση εκ μέρους του υπουργείου Παιδείας, αλλά αμηχανία και ενδεχομένως ρεβανσισμό απέναντι στην προηγούμενη πολιτική ηγεσία. Ανεξάρτητα από τα όρια που θα τεθούν στις αρμοδιότητές τους, τα νέα Συμβούλια θα λειτουργήσουν ως βήμα προώθησης ειδικών συμφερόντων από ομάδες επίδοξων «στρατηγών», που ήδη υπήρχαν στα πανεπιστήμια, αλλά έγιναν (αντικειμενικά) περισσότερες μετά τις συγχωνεύσεις με τα ΤΕΙ. Οι ομάδες αυτές θα διεκδικήσουν de facto ευρύτερους ρόλους, οξύνοντας έτσι τους υπάρχοντες ανταγωνισμούς.

Δημήτρης Καραδήμας, Καθηγητής Φιλολογίας, αντιπρύτανης ΕΚΠΑ: Υποστελέχωση, το βασικό πρόβλημα του πανεπιστημίου

Το υπουργείο Παιδείας ζήτησε προτάσεις για σειρά θεμάτων που αφορούν σε τομείς της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στους οποίους σκοπεύει να κάνει βελτιωτικές παρεμβάσεις και αλλαγές. Υπάρχουν τομείς στους οποίους οι παρεμβάσεις είναι περισσότερο από αναγκαίες και η πανεπιστημιακή κοινότητα τις αναμένει (π.χ. ΕΛΚΕ)· υπάρχουν τομείς στους οποίους οι παρεμβάσεις εμφανίζονται ως περιττές και αντιμετωπίζονται μάλλον με δυσπιστία και επιφυλακτικότητα (π.χ. ο θεσμός του Συμβουλίου του Ιδρύματος)· υπάρχουν, τέλος, πολλοί τομείς για την αναμόρφωση ή βελτίωση των οποίων χρειάζεται να γίνει πράγματι αναλυτική και καλόπιστη συζήτηση.

Ωστόσο, νομίζω ότι πρέπει να αναδειχθεί και ένα παράλληλο πρόβλημα που είναι επιτακτική ανάγκη να αντιμετωπιστεί μαζί με τις θεσμικές δυσλειτουργίες: πρόκειται για την υποστελέχωση των πανεπιστημίων τόσο σε διδακτικό-ερευνητικό όσο και σε διοικητικό προσωπικό. Η αξιοποίηση του εκάστοτε υπάρχοντος θεσμικού πλαισίου και η περαιτέρω ανάπτυξη του πανεπιστημίου στηρίζονται στο ανθρώπινο δυναμικό, το οποίο την τελευταία δεκαετία και έχει μειωθεί σημαντικά (κατά περιπτώσεις μέχρι και 40%) και έχει ιδιαίτερα ανεβασμένο μέσο όρο ηλικίας.

Η επιθυμητή αύξηση της εξωστρέφειας, η δημιουργία ξενόγλωσσων προπτυχιακών, η θέσπιση θερινών σχολείων, ο εμπλουτισμός και εκσυγχρονισμός των προπτυχιακών προγραμμάτων, η ανάπτυξη εξ αποστάσεων προγραμμάτων κ.λπ. δεν είναι εύκολο να προχωρήσουν χωρίς ενίσχυση του διδακτικού προσωπικού.

Ταυτόχρονα, κάθε νέα δραστηριότητα απαιτεί και τη δική της διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη. Με άλλα λόγια, οι όποιες θεσμικές βελτιώσεις, αν δεν υποστηριχθούν στην πράξη με γενναία στελέχωση των πανεπιστημίων, δεν πρόκειται να τους δώσουν την αναμενόμενη ώθηση ανάπτυξης.

Ευγενία Μπούρνοβα, Καθηγήτρια Ιστορίας, ΕΚΠΑ: Κίνητρα για να ασχοληθούν οι ικανοί με τη διοίκηση

Κατ’ αρχάς πρέπει να γίνει αμέσως μεταφορά των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων στο πρυτανικό συμβούλιο που είναι ευέλικτο όργανο για την αποτελεσματική λειτουργία της διοίκησης (βλέπε αντίστοιχα την κυβέρνηση). Η Σύγκλητος ως αντιπροσωπευτικό όργανο (βλέπε Βουλή) με τα δεκάδες μέλη πρέπει να συγκαλείται για θέματα σχετικά με τη χάραξη πολιτικής του Ιδρύματος. Κατά δεύτερον, πρέπει να αυξηθεί η αποζημίωση ώστε να λειτουργήσει ως κίνητρο για την ενασχόληση των ικανών με τη διοίκηση. Η αποζημίωση των 250 ευρώ μηνιαίως για τη διοίκηση ενός τμήματος που περιλαμβάνει συνήθως 30-50 καθηγητές, τουλάχιστον περί τους δέκα συμβασιούχους διδάσκοντες κάθε τύπου, μερικές χιλιάδες ενεργών προπτυχιακών φοιτητών, μερικές εκατοντάδες μεταπτυχιακών φοιτητών σε διάφορα προγράμματα, μερικές εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ που πρέπει να διαχειριστεί, μια γραφειοκρατία απίστευτη που πρέπει να εποπτεύει και ο υπαρκτός κίνδυνος να του ζητηθούν ποινικές ευθύνες για κακοδιαχείριση, είναι προφανές ότι δεν αποτελούν κίνητρο ενασχόλησης με τη διοίκηση. Σε όλα τα παραπάνω, πρέπει να προσθέσουμε και τα προβλήματα διαχείρισης του διοικητικού προσωπικού, το οποίο είναι δραματικά γερασμένο λόγω της αναστολής διορισμών την τελευταία δεκαετία και χρειάζεται επειγόντως να ανανεωθεί. Οι διοικητικοί υπάλληλοι που υπηρετούν στις γραμματείες των τμημάτων και στις κοσμητείες πρέπει να κρίνονται και από τα διοικητικά μονοπρόσωπα όργανα του πανεπιστημίου, δηλαδή τους προέδρους και τους κοσμήτορες. Είναι κοροϊδία να γίνεται «αξιολόγηση» υπαλλήλου από προϊστάμενο που είναι σε άλλη υπηρεσία και βεβαίως σε άλλο κτίριο, δεν συναντά τον κρινόμενο υπάλληλο παρά μία φορά τον χρόνο στην κοπή της πίτας, ενώ ο πρόεδρος και ο κοσμήτορας που είναι καθημερινά μαζί του, να μην έχουν δικαίωμα στην κρίση του, ούτε να μπορoύν να εισηγηθούν ζητήματα κινητικότητας των διοικητικών υπαλλήλων.

Πηγή: https://www.kathimerini.gr (Έντυπη έκδοση)

 

Λέρος: «Αγώνας δρόμου» για τον εντοπισμό του στρατιωτικού υλικού – Πότε εκλάπη

Σφίγγει ο κλοιός γύρω από τους βασικούς υπόπτους για την απώλεια του στρατιωτικού υλικού από τη μονάδα του Πολεμικού Ναυτικού στη Λέρο.

Νέες πληροφορίες για την εξαφάνιση του στρατιωτικού υλικού από τη Λέρο έρχονται στο φως της δημοσιότητας, ενόσω σφίγγει ο κλοιός γύρω από τους βασικούς υπόπτους.

Υπενθυμίζεται ότι «μικροσκόπιο» των Αρχών βρίσκονται τρεις βασικοί ύποπτοι: ένας υπαξιωματικός που είχε την ευθύνη για την αποθήκη οπλισμού και δυο ακόμα στελέχη της Ομάδας Υποβρυχίων Καταστροφών που έχουν αποστρατευθεί.

O νυν αποθηκάριος φέρεται να κατέθεσε χτες ότι ο προκάτοχός του ζήτησε τον κωδικό πρόσβασης της αποθήκης και εισήλθε σ’ αυτήν μαζί με δύο στελέχη της Ομάδας Υποβρύχιων Καταστροφών (ΟΥΚ). Από την πλευρά του, ο πρώην αποθηκάριος, ο οποίος σήμερα υπηρετεί σε άλλη μονάδα εκτός Λέρου και ο οποίος έχει τεθεί στο επίκεντρο των ερευνών, αρνείται να συνεργαστεί με τις αρχές και δηλώνει ότι όλα έγιναν νομότυπα.

Την ίδια ώρα, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο νυν αποθηκάριος της μονάδας του Πολεμικού Ναυτικού φέρεται να έχει αποκαλύψει κι άλλα ονόματα, τα οποία θα κληθούν να καταθέσουν το προσεχές διάστημα. Μεταξύ άλλων, πρόκειται και για τα δύο επίμαχα στελέχη της ΟΥΚ.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του τηλεοπτικού σταθμού «Alpha», η αφαίρεση έγινε την πρώτη εβδομάδα του Οκτωβρίου του 2018, σε τουλάχιστον δύο δόσεις.

Παναγιωτόπουλος: «Οι έρευνες οδηγούνται σε συγκεκριμένες κατευθύνσεις»

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νικόλαος Παναγιωτοπούλος, στο περιθώριο της σημερινής του επίσκεψης στον Λιμένα της Αλεξανδρούπολης μαζί με τον Αμερικανό Πρέσβη Τζέφρι Πάιατ, εξέφρασε την πεποίθηση του πως η έρευνα σχετικά με την απώλεια οπλισμού στην βάση του Πολεμικού Ναυτικού στη Λέρο έχει προχωρήσει αρκετά και πως η υπόθεση βρίσκεται κοντά στην πλήρη εξιχνίαση της.

Συγκεκριμένα, ο κ. Παναγιωτόπουλος δήλωσε σχετικά στην ΕΡΤ: «Η έρευνα έχει προχωρήσει αρκετά και με ταχείς ρυθμούς, γιατί από την πρώτη στιγμή δόθηκαν οι εντολές και επιστρατεύτηκε η κατάλληλη δύναμη των ελεγκτικών αρχών. Είτε των στρατιωτικών αρχών με παρουσία στρατιωτικού εισαγγελέα από το ναυτοδικείο είτε με την συνδρομή της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας και της ΕΥΠ προκειμένου να εξιχνιαστεί αυτή η υπόθεση.

Αυτή τη στιγμή ακόμα διεξάγεται η προανάκριση, η σχετική έρευνα στη βάση της Λέρου. Η προανάκριση διέπεται από την αρχή της μυστικότητας. Δεν επιζητούμε να έχουμε πληροφόρηση ώρα με την ώρα, αλλά γνωρίζουμε ότι η διαδικασία εξελίσσεται γρήγορα και ικανοποιητικά. Οι έρευνες εντείνονται, προφανώς οδηγούνται σε συγκεκριμένες κατευθύνσεις, δεν είναι όμως η δουλειά μας να ζητάμε περαιτέρω πληροφόρηση. Θα περιμένουμε το πόρισμα, αυτό δεν θα αργήσει. Προχωράει με γοργό ρυθμό και εντατικό και από εκεί και πέρα, όταν θα έχουμε το πόρισμα της προανακριτικής έρευνας θα δούμε και με τι ακριβώς έχουμε να κάνουμε.

«Δεν είναι ώρα για πολιτικά παιχνίδια»

Είπα από την πρώτη στιγμή να σταματήσει η πολιτική σπέκουλα πάνω στο θέμα αυτό, είναι σοβαρό το θέμα ασφαλώς, σύντομα όμως θα ξέρουμε, ποιος, τι, πότε, πώς. Θα περιμένουμε όμως, πρέπει να σεβαστούμε τη μυστικότητα της διαδικασίας και να κρατήσουμε για την ώρα ότι οι ρυθμοί ήταν άκρως ικανοποιητικοί.

Θεωρώ ότι η υπόθεση βρίσκεται κοντά στην πλήρη εξιχνίαση. Το πόρισμα ασφαλώς θα είναι αποκαλυπτικό και διδακτικό. Έγινε μεγάλη προσπάθεια να προχωρήσει η έρευνα γρήγορα, διότι ασφαλώς αυτό το θέμα για εμάς, για την πολιτική και στρατιωτική ηγεσία των Ενόπλων Δυνάμεων, είναι θέμα σοβαρό. Ξέρουμε όμως ότι οι διαταγές, οι κανόνες ασφαλείας υπήρχαν. Η ιεραρχία είχε επικοινωνήσει τους κανόνες ασφαλείας και την ανάγκη τήρησής τους προς τα κάτω. Από εμένα δεν είναι θέμα διαδικασίας, αλλά κάποιου προσώπου που παρατύπως δεν τήρησε αυτή τη διαδικασία. Τα άλλα θα τα δούμε όταν με το καλό προκύψουν τα πορίσματα των ερευνών».

Πού εκτιμάται ότι κατέληξαν τα όπλα

Το καθοριστικό ερώτημα για τις αρχές είναι πού πήγαν τα όπλα, μιας και μιλάμε για αρκετά βαρύ οπλισμό, όπως αντιαρματικά τελευταίας τεχνολογίας, αμυντικές χειροβομβίδες, οπλοβομβίδες κατά προσωπικού, αντιαρματικά, εκρηκτικές ύλες και ποσότητα βραδύκαυστου φιτιλιού.

Είναι φανερό ότι πρόκειται για βαρύ υλικό, το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε πολεμικές ή τρομοκρατικές ενέργειες.

Μέχρι στιγμής όλα τα σενάρια είναι ανοιχτά:

  • Ενδέχεται να υπήρχε παραγγελία από κακοποιούς.
  • Ενδέχεται αυτός που τα έκλεψε να ήθελε να τα κρύψει και να τα πουλήσει, όταν βρει ευκαιρία.
  • Συχνό είναι το φαινόμενο και της παρακράτησης των όπλων από… συλλέκτες.

Πάντως, οι Αρχές θεωρούν πως το πιθανότερο σενάριο, εφόσον πρόκειται για κλοπή, είναι το στρατιωτικό υλικό να βρίσκεται στα χέρια ποινικών ή λαθρεμπόρων.

Πηγή: https://www.in.gr

 
 

Χωρίς ιθαγένεια και θρήσκευμα οι τίτλοι σπουδών στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση

Την απαλοιφή των στοιχείων θρησκεύματος και ιθαγένειας από τους τίτλους και τα πιστοποιητικά σπουδών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ανακοίνωσε το Υπουργείο Παιδείας, σε συμμόρφωση με σχετική απόφαση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Στην ανακοίνωση του υπ. Παιδείας σημειώνεται: «Σε συμμόρφωση με την υπ’ αριθ. 28/2019 Απόφαση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ), το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων έχει δρομολογήσει την τροποποίηση των κείμενων ρυθμίσεων προκειμένου να μην αναγράφεται πλέον το θρήσκευμα και η ιθαγένεια στα στοιχεία που τηρούνται στο σχολείο και στους τίτλους και πιστοποιητικά σπουδών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς και στο πληροφοριακό σύστημα «myschool».

Η υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων, Νίκη Κεραμέως, δήλωσε σχετικά:
 
«Στόχος μας στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων είναι να καλλιεργούμε διαρκώς ένα σχολικό περιβάλλον γνώσης, ελεύθερο, δημιουργικό, χωρίς αποκλεισμούς. Καταπολεμώντας κάθε είδους διάκριση, σεβόμενοι τις θρησκευτικές πεποιθήσεις.

Παράλληλα μεριμνούμε για την προστασία των προσωπικών δεδομένων των μαθητών, σύμφωνα με το εθνικό και ενωσιακό δίκαιο. Εν προκειμένω, κρίθηκε ότι η αναγραφή του θρησκεύματος και της ιθαγένειας στους τίτλους και στα πιστοποιητικά σπουδών δεν είναι αναγκαία και πρόσφορη για την εξυπηρέτηση του σκοπού τους, ο οποίος συνίσταται αποκλειστικά στην παρακολούθηση της φοίτησης και στη βεβαίωση των επιδόσεων και της επιτυχούς περάτωσης των σπουδών του μαθητή.

Στο πλαίσιο αυτό, προχωράμε άμεσα στις αναγκαίες τροποποιήσεις των σχετικών ρυθμίσεων, ώστε η συλλογή και επεξεργασία τέτοιων προσωπικών δεδομένων, σε όλες τις εκπαιδευτικές βαθμίδες, να είναι απολύτως συμβατή με τις απαιτήσεις του εθνικού και ενωσιακού δικαίου».

Πηγή: https://www.kathimerini.gr (Online)

«Φρένο» στην εκτός σχεδίου δόμηση

ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΙΑΛΙΟΣ

Τον περιορισμό και εντέλει την κατάργηση της εκτός σχεδίου δόμησης, αρχής γενομένης από τις περιοχές που δέχονται μεγάλες αναπτυξιακές πιέσεις, φιλοδοξεί να φέρει το υπουργείο Περιβάλλοντος. Το μέσο δεν θα είναι η αλλαγή της νομοθεσίας, αλλά ο πολεοδομικός σχεδιασμός, που μέχρι το τέλος της τετραετίας θα επιδιωχθεί να καλύψει περισσότερο από το μισό της χώρας. Θα προηγηθεί η τροποποίηση της νομοθεσίας, προκειμένου να μειωθούν οι τεράστιοι χρόνοι που απαιτούνται σήμερα.

«Στόχος μας είναι να αποκτήσει χρήσεις γης όλη η χώρα. Το γιατί χρειάζονται οι χρήσεις γης δεν χρειάζεται να το εξηγήσω, είναι αυτονόητο. Ο καθένας θα μπορεί να γνωρίζει πού μπορεί να κάνει τι, από τον πολίτη έως τον επενδυτή. Δεν είναι όμως μόνο αυτό. Με τις χρήσεις γης θα μπει μια τάξη στον χώρο. Eτσι εκ των πραγμάτων σταδιακά θα καταργηθεί η εκτός σχεδίου δόμηση, κάτι που αποτελεί βασικό ζητούμενο», λέει στην «Κ» ο υφυπουργός Περιβάλλοντος (και καθηγητής Χωροταξίας στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, με πολλά έτη εμπειρίας και στον ιδιωτικό τομέα) Δημήτρης Οικονόμου. «Οι χρήσεις γης καθορίζονται από τον πολεοδομικό σχεδιασμό, δηλαδή τα “τοπικά χωρικά σχέδια”. Σήμερα μόλις το 20% της χώρας διαθέτει πολεοδομικά σχέδια, με βάση την παλαιά νομοθεσία. Στόχος μας είναι μέχρι το τέλος της τετραετίας να φτάσουμε το 50%-55% και σε 6 χρόνια να φτάσουμε στο 90%».

Προκειμένου να γίνει αυτό, το υπουργείο Περιβάλλοντος θα συνεχίσει την προσπάθεια η οποία είχε ξεκινήσει από την προηγούμενη κυβέρνηση (για τη σταδιακή εκπόνηση τοπικών χωρικών σχεδίων), αλλά με κάποιες διαφοροποιήσεις. «Κατ’ αρχήν, τα σχέδια θα εκπονούνται σε επίπεδο δημοτικού διαμερίσματος και όχι δήμου (σ.σ.: σήμερα υπάρχουν 332 δήμοι που χωρίζονται σε 1.036 δημοτικά διαμερίσματα). Η εκπόνηση των τοπικών χωρικών σχεδίων θα ανατεθεί κατά ομάδες, με μια ιεράρχηση. Η πρώτη ομάδα θα περιλαμβάνει περίπου 200 δημοτικές ενότητες για περιοχές όπου υπάρχουν αναπτυξιακές πιέσεις ή δυνατότητες. Για παράδειγμα, στη Δυτική Πελοπόννησο, που τα τελευταία χρόνια αναπτύσσεται τουριστικά, πρέπει να αποφύγουμε δυσάρεστες καταστάσεις και να αξιοποιήσουμε τη δυναμική που υπάρχει. Επίσης στην πρώτη ομάδα μπορεί να συμπεριληφθούν περιοχές που παρουσιάζουν μεγάλη αύξηση πληθυσμού. Η δεύτερη ομάδα θα αφορά περιοχές με περιβαλλοντικά προβλήματα και η τρίτη ομάδα περιοχές με κοινωνικά προβλήματα, λ.χ. της Δυτικής Αθήνας».

Για να επιτύχει το σχέδιο του υπουργείου Περιβάλλοντος, εκτιμά ο κ. Οικονόμου, πρέπει οι χρόνοι ολοκλήρωσης των τοπικών χωρικών σχεδίων να μειωθούν δραστικά. «Σήμερα τα γενικά πολεοδομικά σχέδια χρειάζονται 10-12 χρόνια για να ολοκληρωθούν. Στόχος μας είναι να μειωθεί η διαδικασία στα 2,5 χρόνια. Πώς; Κατ’ αρχάς, όπως προανέφερα, να μην εκπονούνται τα σχέδια σε επίπεδο δήμου αλλά σε επίπεδο δημοτικής ενότητας. Ορισμένοι δήμοι της χώρας καλύπτουν έως και το ένα τρίτο μιας περιφερειακής ενότητας, αν προσπαθήσει κανείς να σχεδιάσει μια τόσο μεγάλη έκταση θα χρειαστεί μία δεκαετία.

Δεύτερον, με την ανάθεση μελετών κατά ομάδες, καθώς το μελετητικό δυναμικό της χώρας δεν θα επαρκούσε για την ταυτόχρονη προκήρυξη όλων των τοπικών χωρικών σχεδίων. Θα εστιάσουμε εκεί που πρέπει. Επίσης θα δώσουμε τη δυνατότητα η επίβλεψη των τοπικών χωρικών σχεδίων να γίνεται από ιδιώτες μελετητές (ένας σύμβουλος για κάθε δύο-τρεις μελέτες), όπως γίνεται σήμερα για τα περιφερειακά χωροταξικά σχέδια. Θα ήταν αδύνατο το υπουργείο Περιβάλλοντος να επιβλέψει ταυτόχρονα τόσο μεγάλο αριθμό μελετών. Η αρμόδια υπηρεσία διαθέτει 22 άτομα, επομένως μπορεί να επιβλέψει έως 12 μελέτες ταυτόχρονα. Στόχος μας είναι να δημιουργηθεί ένας κεντρικός μηχανισμός που να διαχειρίζεται συνολικά το πρόγραμμα, που θα λύνει τεχνικά προβλήματα, που θα κάνει τον τελικό έλεγχο».

Σύγχρονες προδιαγραφές

Τέλος, θα απλοποιηθούν και θα εκσυγχρονιστούν οι προδιαγραφές. «Εχοντας εκπονήσει πολλά γενικά πολεοδομικά σχέδια, γνωρίζω ότι το 50% των πραγμάτων που πρέπει να καταγράψει μια μελέτη δεν αφορά στην πραγματικότητα τα ζητήματα που χειρίζεται ένα πολεοδομικό σχέδιο, ενώ σημαντικές παράμετροι δεν εξετάζονται. Για παράδειγμα, η προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, η βιώσιμη αστική κινητικότητα, ο σχεδιασμός σε περίπτωση καταστροφών. Δεν νοείται ένα πολεοδομικό σχέδιο να μην υποστηρίζει το σχέδιο “Ξενοκράτης” χωρικά, με οδούς, ελεύθερους χώρους κ.λπ. Ολα αυτά πρέπει να γίνουν μέρος των τοπικών σχεδίων».

Παράλληλα, θα μειωθούν τα στάδια επίβλεψης της διαδικασίας από πέντε σε δύο. «Γιατί καταλήγουμε να χρειαζόμαστε 10 ή 12 χρόνια για ένα πολεοδομικό σχέδιο; Μια μελέτη χρειάζεται δύο χρόνια και τα υπόλοιπα... η επίβλεψη. Οσο πιο πολλές φάσεις επίβλεψης έχεις, τόσο πιο πολύ καθυστερεί το αποτέλεσμα».

Οι πόροι για το σχέδιο είναι εξασφαλισμένοι. «Είναι πολύ θετικό ότι η προηγούμενη κυβέρνηση συζήτησε το θέμα με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και τους έπεισε να χρηματοδοτήσουν το έργο. Το ζήτημά μας δεν είναι πλέον οι πόροι αλλά πόσο γρήγορα και αποτελεσματικά θα μπορέσουμε να κινηθούμε. Εκτιμώ ότι το σχέδιο νόμου, που θα περιλαμβάνει κυρίως τροποποιήσεις του ν. 4447/2016, θα είναι έτοιμο να δοθεί σε διαβούλευση έως τα τέλη του Σεπτεμβρίου», καταλήγει ο υφυπουργός Περιβάλλοντος.

Μεγάλα κενά

Κανένας πολεοδομικός σχεδιασμός δεν υπάρχει στο 54% της χώρας. Πολεοδομικό σχεδιασμό διαθέτει το 20%, ενώ στο 26% της επικράτειας οι μελέτες βρίσκονται σε εξέλιξη. Η πλέον πρόσφατη καταγραφή έγινε από ομάδα επιστημόνων υπό τον σημερινό υφυπουργό Δημήτρη Οικονόμου για λογαριασμό του Πράσινου Ταμείου, με σκοπό να υποστηριχθεί (στην αναζήτηση χρηματοδότησης) η ανάγκη να ξεκινήσει στη χώρα μας ένα εκτεταμένο πρόγραμμα χωροταξικού σχεδιασμού. Η βάση δεδομένων που δημιουργήθηκε θα χρησιμοποιηθεί και για την ιεράρχηση των περιοχών, ώστε να επιλεγούν εκείνες στις οποίες η πολιτεία πρέπει να επέμβει και να σχεδιάσει άμεσα τον χώρο.

Σύμφωνα με την εικόνα που δίνει η καταγραφή, η περιφέρεια της χώρας με το μικρότερο ποσοστό πολεοδομικού σχεδιασμού είναι... η Αττική, της οποίας το 77% δεν καλύπτεται από Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο (ΓΠΣ) ή Σχέδιο Χωρικής- Οικιστικής Οργάνωσης Ανοιχτής Πόλης (ΣΧΟΟΑΠ). Ακολουθούν οι Περιφέρειες Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και Δυτικής Μακεδονίας με 75% (αξιοσημείωτο είναι ότι δεν έχει ούτε ένα σχέδιο σε ισχύ), η Δυτική Ελλάδα με 74%. Αντιθέτως, η περιφέρεια που καλύπτεται σε μεγαλύτερο βαθμό από κάποιας μορφής χωρικό σχεδιασμό είναι η Στερεά Ελλάδα, με 40% της επικράτειάς της να έχει σχέδια σε ισχύ και 37% σε εξέλιξη (μόλις 23% χωρίς), καθώς και η Θεσσαλία, στην οποία χωρίς σχεδιασμό είναι το 38% της έκτασής της. 

Πηγή: https://www.kathimerini.gr (Έντυπη έκδοση)

Λειτουργικά αναλφάβητοι οι μισοί Έλληνες μαθητές

Τι δείχνει έκθεση της Ανεξάρτητης Αρχής Διασφάλισης της Ποιότητας στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

Λειτουργικά αναλφάβητη κινδυνεύει να ολοκληρώσει το σχολείο μεγάλη μερίδα μαθητών. Δεκαεξάχρονοι υστερούν σημαντικά σε κρίσιμα μαθήματα του σχολείου, τα οποία αντιστοιχούν σε βασικές δεξιότητες για τη ζωή.

Στοιχεία για τον κίνδυνο σχεδόν οι μισοί μαθητές των Λυκείων να έχουν αυξημένη πιθανότητα να είναι λειτουργικά αναλφάβητοι περιλαμβάνει έκθεση της Ανεξάρτητης Αρχής Διασφάλισης της Ποιότητας στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση που παρουσιάζει η «Καθημερινή».

Η ΑΔΙΠΠΔΕ επικαλείται για το συμπέρασμά της αυτό τα στοιχεία από τις απογοητευτικές επιδόσεις των μαθητών της Β Λυκείου σε Γενικά και Επαγγελματικά Λύκεια για το σχολικό έτος 2017-2018. Είναι ενδεικτικό ότι στα Γενικά Λύκεια στη Φυσική. ένας στους δύο μαθητές βαθμολογήθηκε κάτω από τη βάση. Στην Άλγεβρα το ποσοστό των βαθμολογιών κάτω από τη βάση ήταν 38,9% και στη Γεωμετρία 44,2%. Στη Γλώσσα το 7,1% των μαθητών βαθμολογήθηκε κάτω από τη βάση.

Χειρότερη είναι η εικόνα στα επαγγελματικά λύκεια: Ένας στους πέντε πήρε κάτω από τη βάση στη Γλώσσα. Το 52,7% πήρε κάτω από τη βάση στην Άλγεβρα και το 51,3% στη Γεωμετρία. Στο 41% οι βαθμολογίες κάτω από τη βάση στη Φυσική και στο 40,8% στη Χημεία.

Οι συντάκτες της έκθεσης επισημαίνουν ότι «τα προβλήματα που εμφανίζονται στο λύκειο, σε σύγκριση με το δημοτικό και το γυμνάσιο, δεν είναι προβλήματα αποκλειστικά του λυκείου αλλά όλων των βαθμίδων, τα οποία συσσωρευτικά κατέληξαν στο λύκειο.

Πηγή: https://www.tanea.gr

 
 

Περισσότερα Άρθρα...

Join Radio

Εγγραφείτε προκειμένου να λαμβάνετε δωρεάν ειδοποιήσεις όταν έχουμε νεότερες πληροφορίες.