578 New Articles

Στήλη Ἅλατος ... Ἡ Κυριακή πρό τῶν Φώτων

Στήλη Ἅλατος ... Ἡ Κυριακή πρό τῶν Φώτων

Κοινωνια
Typography
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Ὁ Ἐπίσκοπος Ὠλένης

  Α Θ Α Ν Α Σ Ι Ο Σ

                                                   Κυριακή  3 Ἰανουαρίου   2021 

 Στήλη Ἅλατος ...    

 

    

     Σήμερα Κυριακή πρό τῶν Φώτων, ἀγαπητοί μου ἀναγνῶστες,ἡ Ἁγία μας Ἐκκλησία προβάλλει ἐνώπιόν μας τήν μεγάλη αὐτή Δεσποτική ἑορτή, πού ὀνομάζεται καί Θεοφάνεια, γιατί ἀποκαλύπτονται καί τά τρία πρόσωπα τῆς Ἁγίας Τριάδος,ὁ πατήρ ἐξ οὐρανοῦ ἀποκαλύπτει τόν Υἱόν Του, ὁ Υἱός Βαπτιζόμενος καί τό Ἅγιον Πνεῦμα  κατέρχεται μέ τήν μορφή τῆς περιστερᾶς.

Ὅπως κατά καιρούς εἶχε ἀποστείλει στήν ἐποχή τῆς Π.Διαθήκης Δικαίους καί Προφῆτες, πού μέ σύμβολα καί ὁράματα καί προφητεῖες προανήγγειλαν στόν ἐκλεκτόν Του λαό τήν ἔλευση τοῦ Μεσσία, τοῦ Λυτρωτῆ. Ἔτσι καί λίγο πρίν τήν ἔναρξη τῆς δημόσιας δράσης καί τοῦ κηρύγματός Του ἀπέστειλε «πρό προσώπου αὐτοῦ» τόν ἔνσαρκον ἄγγελό Του, τόν Ἰωάννην τόν Πρόδρομον, πού μέ τό κήρυγμα καί τό βάπτισμά του προετοίμασε τόν δρόμον γιά τό Εὐαγγέλιο τῆς τελειότητος, τήν ζωή τῆς χάριτος, πού ἐπρόκειτο σύντομα νά κηρύξει ὁ Ἰησοῦς Χριστός. Μετά λοιπόν ἀπό μία ἰσάγγελη ζωή τριάντα ἐτῶν στήν ἔρημο τοῦ Ἰορδάνη, ὑπακούοντας σέ θεϊκή προσταγή ὁ Πρόδρομος ἔρχεται στά περίχωρα τοῦ Ἰορδάνη ποταμοῦ, γιά νά κηρύξει βάπτισμα μετανοίας. Τό Ἱερό Εὐαγγέλιο τονίζει τήν ἀσκητική πολοτεία τοῦ Προδρόμου, γιά τήν ὁποία ἔλαβε ἀπό τόν Θεόν τόση χάρη καί ἀξιώθηκε νά ὑπηρετήσει καί αὐτός τό λυτρωτικό ἔργο τοῦ Θεανθρώπου Χριστοῦ. Τό ἔνδυμά του ἦταν καμωμένο ἀπό τρίχες καμήλου, γιά νά σκληραγωγεῖται τό σῶμα του, ἐνῶ στήν μέση ἦταν ζωσμένος μέ δερμάτινη ζώνη. 

      Οἱ Ἅγιοι Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας  ἐξηγοῦν ὅτι τοῦτο ἦταν σύμβολο τῆς νέκρωσης τῶν παθῶν, τῆς λεγομένης ἀπάθειας, στήν ὁποία εἶχε φθάσει ὁ Πρόδρομος Ἰωάννης. Γιατί στήν μέση, στά νεφρά, σύμφωνα μέ τήν βιβλική ἀντίληψη, ἑδράζεται τό ἐπιθυμητικό τῆς ψυχῆς. Ὁ Πρόδρομος εἶχε ζωσμένη τήν μέση του μέ δερμάτινη ζώνη, ἡ ὁποία προέρχεται ἀπό νεκρό ζῶο καί περισφίγγει, δηλαδή συστέλλει καί ὑποτάσσει τά πάθη, πού ἔχουν στήν μέση τήν ἕδρα τους(Ματθ. Γ΄,4). Ὁ Πρόδρομος ὑπῆρξε ὁ πρῶτος παρθένος καί ἀσκητής τῆς ἐποχῆς τῆς Χάριτος, τῆς Καινῆς Διαθήκης, καί ἔγινε ὁ μέγιστος τῶν προφητῶν καί εὔλογα κατέστη ὁ προστάτης καί ἀρχηγός τοῦ τάγματος τῶν μοναχῶν.

Τί κήρυττε ὁ Τίμιος Πρόδρομος; Δύο μεγάλα πράγματα, τήν μετά-νοια καί τήν πίστη στήν ἐπικείμενη τότε ἔλευση τοῦ Λυτρωτοῦ Ἰησοῦ. Βλέποντας οἱ ἄνθρωποι τῆς περιοχῆς ὅλης τῆς Ἰουδαίας καί τῶν Ἱεροσολύμων τήν ἰσάγγελη βιοτή του, ἔτρεχαν διψασμένοι γιά λόγο Θεοῦ σ’αυτόν. Ἀκούοντας τό πύρινο ἐκεῖνο καί οὐράνιο κήρυγ-μα τῆς μετανοίας,ἐξομολογοῦνταν δημόσια ὁ καθένας τίς ἁμαρτίες του καί βαπτίζονταν ἀπ’αὐτόν στόν Ἰορδάνη, ὡς σύμβολο τῆς ἄφεσης, τῆς συγχώρησής τους (Ματθ. Γ΄,6).

  Ἀλλ’ ἐπειδή ὁρισμένοι θεωροῦσαν πώς αὐτός ἦταν ὁ ἀναμενόμενος μεσσίας, ὁ ἱερός Βαπτιστής κήρυσσε ξεκάθαρα καί μέ  ταπείνω-ση: «Ἐγώ κάνω το ἔργο, πού μοῦ πρόσταξε ὁ Θεός, μά δέν εἶμαι τίποτα. Ἔρχεται σύντομα ὁ ἰσχυρότερός μου, ὁ σαρκωμένος Υἱός τοῦ Θεοῦ, τοῦ ὁποίου δέν εἶμαι ἄξιος νά σκύψω καί νά λύσω τόν ἱμάντα τῶν ὑπόδημάτων του. Ἐγώ σᾶς βαπτίζω στό νερό συμβολικά. Αὐτός ὅμως θά σᾶς βαπτίσει στή χάρη τοῦ Ἁγίου Πνεύματος πού θά δωρήσει»(Ματθ. Γ΄, 11).

  Ἡ μορφή , ἡ βιοτή καί τό κήρυγμα τοῦ Προδρόμου Ἰωάννου ἔχουν πολλά νά  εἰποῦν καί σέ  ἐμᾶς σήμερα, ὄχι μόνο ἐν ὄψει τῆς ἑορτῆς τῆς Βαπτίσεως τοῦ Κυρίου,ἀλλά καί  γιά ὅλη μας τήν ζωή. Καλούμαστε νά μιμηθοῦμε  κατά δύναμη ὁ καθένας τήν ἐνάρετη πολιτεία του, τήν ἄσκησή του, τήν ἀγάπη  του στόν Θεό καί τήν ὑπακοή του  στό θέλημά Του.

  Ἡ ὑπόδειξη τοῦ Προδρόμου πρός τόν ἀληθινό Μεσσία, τόν Ἰησοῦν Χριστό, ἀποτελεῖ καί γιά μᾶς σήμερα ἕνα ἐπίκαιρο μήνυμα. Ἡ ἀπομάκρυνση τοῦ στόχου τῆς ζωῆς μας ἀπό τόν Χριστόν καί ὁ προσανατολισμός του σέ οἰκονομικές καί κοινωνικές ἐπιτυχίες μᾶς ἔχουν ὁδηγήσει σέ τραγικές ἀπαγοητεύσεις καί ἀδιέξοδα, πού εἶναι σ’ὅλους μας ὁρατά. Ἡ ἀρχή τοῦ νέου ἔτους, πού ἤδη ἔχουμε εἰσέλ-θει, ἄς ἀποτελέσει τήν ἀρχή  πού  θά βάλει ὁ καθένας μας στήν ζωή του, ἔτσι ὥστε νά στραφοῦμε πρός τόν Χριστόν, τόν ὁποῖον μᾶς ὑπέδειξε ὁ Πρόδρομος καί ἀποτελεῖ τόν Ἀληθινόν Σωτήρα μας.      

     Διά τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ εἶναι δυνατή ἡ πραγματοποίηση τοῦ στόχου μας, πού εἶναι ἡ σωτηρία, ἡ θέωση  καί ἡ κληρονομία τῆς αἰωνίου Βασιλείας Του. ΑΜΗΝ.

Πηγή εικόνας: https://poimin.gr/o-kalos-agonas-kyriaki-pro-ton-foton/ 

Εγγραφείτε προκειμένου να λαμβάνετε δωρεάν ειδοποιήσεις όταν έχουμε νεότερες πληροφορίες.