834 New Articles

Στήλη Ἅλατος ... Ἡ ἀποτομή τῆς τιμίας κεφαλῆς τοῦ Ἁγίου ἐνδόξου Προφήτου καί Βαπτιστοῦ Ἰωάννου

Στήλη Ἅλατος ... Ἡ ἀποτομή τῆς τιμίας κεφαλῆς τοῦ Ἁγίου ἐνδόξου Προφήτου καί Βαπτιστοῦ Ἰωάννου

Κοινωνια
Typography
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Ὁ Ἐπίσκοπος Ὠλένης

  Α Θ Α Ν Α Σ Ι Ο Σ                      Κυριακή 29 Αὐγούστου   2021 

 Στήλη Ἅλατος ...    

 

     

        Σήμερα Κυριακή, ἀγαπητοί μου ἀναγνῶστες, ἡ Ἁγία μας Ἐκκλησία ἑορτάζει τήν ἀποτομή τῆς τιμίας κεφαλῆς τοῦ Ἁγίου ἐνδόξου Προφήτου καί Βαπτιστοῦ Ἰωάννου. Ὁ Ἅγιος Πρόδρομος μέ τό ἔργο του ἄνοιξε τόν δρόμον τῆς ἐπιστροφῆς μας εἰς τόν Θεό. Μέ τό μαρτύριό του μᾶς δίνει ἕνα πρότυπο θυσίας καί προσφορᾶς, ἕνα πρότυπο πιστότητος καί ἁγιότητος.Μᾶς διαβεβαιώνει ὅτι μέ τήν ἀφοσίωσή μας εἰς τόν Θεόν ἐπιτυγχάνουμε τήν κάθαρση καί τήν μεταμόρφωσή μας. Ἔτσι ἔχουμε τήν κοινωνία μέ τόν Θεό καί εἰσακούονται οἱ παρακλήσεις μας πρός Αὐτόν.

    Εἶναι βέβαιον ὅτι οἱ ἅγιοι ἐνεργοῦν οἱ ἴδιοι, μεσιτεύουν γιά μᾶς καί μᾶς φωτίζουν, συμπροσεύχονται μαζί μας καί συναγωνιοῦν, συμπάσχουν καί συμμετέχουν στήν δική μας πάλη. Ἐμεῖς καλοῦμε τόν ἅγιο, τοῦ ζητᾶμε αὐτό πού θέλουμε καί ὁ ἅγιος ἀναλαμβάνει τό δικό μας ὑστέρημα νά τό ἀναπληρώση. Προσπαθεῖ καί ἐμᾶς νά ζωογονῆ καί τόν Θεόν νά συγκινῆ. Ὅπως ἐμπιστευόμεθα τόν γιατρό καί μᾶς διανοίγει τά σπλάγχνα, ἀλλά δέν πονάμε οὔτε καταλαβαίνουμε τίποτε, ἔτσι ἀκριβῶς καλοῦμε τόν ἅγιο καί ὅλα τά κάνει μόνος του.

     Ὁ Θεός ἀποκαλύπτεται ἐμφανῶς στούς ἁγίους, καί ἐκεῖνοι τόν ἀποκαλύπτουν καί σέ μᾶς. Μᾶς μεταφέρουν δηλαδή τά ἄδηλα καί τά κρύφια τῆς γνώσεώς Του, σύμφωνα μέ τήν θεία οἰκονομία καί πρόγνωσι. Οἱ ἅγιοι εἶναι δικοί μας. Ἀφοῦ προσκαλέσουμε τόσο ἁπλά τούς ἁγίους, εὑρισκόμενοι ἐνώπιον τῆς εἰκόνας των ἤ τῶν λειψάνων των, τότε οἱ ἅγιοι γίνονται ἡ ζωντανή συντροφιά μας. Γνωρίζουμε ὅτι ὁ ἅγιος εἶναι γιά μᾶς μία εὐφροσύνη.

   Πόσες φορές ἐπιθυμοῦμε νά ἀπαλλαγοῦμε ἀπό τό βάρος τῆς μοναξιᾶς; Πόσες φορές εἴμαστε στενοχωρημένοι καί θέλουμε νά μᾶς φύγη ἡ δυσκολία, ὁ πειρασμός, ἡ στενοχώρια, ἤ θέλουμε νά σπάσου-με τά ὀχυρά πού μᾶς χωρίζουν ἀπό τούς ἄλλους; Πόσες φορές ἔχου-με κάποιο σύμπλεγμα μέσα μας ἀπό τήν ἁμαρτία μας, ἀπό τήν ἀναπηρία μας, ἀπό τήν μειονεξία μας, καί δέν ξέρουμε τί νά κάνουμε;       

      Στήν περίπτωση αὐτή καταφεύγουμε στήν βοήθεια τῶν Ἁγίων μας. Νά εἴμεθα βέβαιοι ὅτι ὁ ἅγιος δέν παρασύρεται καί μπορεῖ νά διαλύση τά νέφη μας καί νά γίνη γιά μᾶς μία πραγματική εὐφροσύνη. Ἡ εὐφροσύνη γίνεται στοιχεῖο συνακόλουθο, ἀδιαλεί-πτως ἑνωμένο μέ τόν δίκαιο. Ἐρχόμενος λοιπόν ὁ ἅγιος, ἔρχεται μαζί μέ τήν εὐφροσύνη του, μέ τό χαμόγελό του, μέ τά χαρα-κτηριστικά του, μέ τίς ἐμπειρίες του, μέ τήν ζωή του. Ὁ ἅγιος ὅμως δέν εἶναι μόνον ἡ συντροφιά μας, ἡ εὐφροσύνη μας, εἶναι καί ἡ συμμετοχή μας στόν χορό ὅλων τῶν ἁγίων.

    Ἑπομένως, οἱ ἅγιοι εἶναι γιά μᾶς ἡ δυνατότητά μας, τό περιβάλλον μας μέσα στό ὁποῖο συγχορεύομε καί ἐμεῖς ἐνώπιον τοῦ  Οὐρανίου Πατρός καί τοῦ Υἱοῦ τοῦ Θεοῦ, ὁ ὁποῖος μᾶς παρέδωσε τά πάντα καί μᾶς ἔκανε θεούς κατά χάρη, διά τῆς προσλήψεως τοῦ φυράματός μας.Ὁ Χριστός «ἐξῆλθε νικῶν καί ἵνα νικήσῃ»(Ἀποκ. ΣΤ΄ 2), ἀλλά τήν νίκη τήν παρέδωσε στούς ἁγίους. Αὐτό σημαίνει ὅτι οἱ ἅγιοι εἶναι ἡ νίκη τῶν δύο κόσμων πού φέρουμε μέσα μας.

   Α) Μέσα μας ἔχουμε τόν φρικτό κόσμο τῶν παθῶν μας, πού δέν μποροῦμε νά τόν δαμάσουμε. Δέν μποροῦμε νά βγάλουμε τά  πάθη ἀπό τήν καρδιά μας. Δέν μποροῦμε νά διώξουμε τούς λογισμούς μας, νά συγκρατήσουμε τά λόγια μας, διότι χωρίς τήν βοήθεια τοῦ Θεοῦ   «οὐ δύνασθε ποιεῖν οὐδέν» (Ἰωάννου ΙΕ΄, 5).                                                                                                                                                                                     

      Β) Ἀπό τήν ἄλλη ὅμως εἶναι μέσα μας καί ὁ κόσμος τῶν θείων ἐπιθυμιῶν, ὁ κόσμος τῆς ἀγάπης τοῦ Θεοῦ, τό ὄνειρό μας νά πᾶμε στόν οὐρανό. Στεκόμεθα ἐνώπιον τῶν ἁγίων μέ αὐτούς τούς δύο κόσμους. Οἱ ἅγιοι εἶναι «ἡ νίκη ἡ νικήσασα τόν κόσμον». Συγκαλῶντας τούς ἁγίους μας, συμμετέχουμε στήν νίκη τους καί ἐπιβάλλουμε τήν νίκη αὐτή καί στόν κόσμο.   

   Αὐτόν τόν ἀγῶνα ἔκανε ὁ Ἅγιος Πρόδρομος καί Βαπτιστής Ἰωάννης μέ τό σωτήριον του κήρυγμα τῆς μετανοίας. Ἀφοῦ πρῶτα ἐνίκησε μέ τήν ἄσκηση, τήν νηστεία καί τίς προσευχές τόν παλαιόν του ἑαυτόν, ἐνέκρωσε τά πάθη του καί ἔγινε γιά μᾶς τό πρότυπον τῆς ἀληθινῆς εἰκόνας τοῦ Θεοῦ, ἔγινε ἡ πυρφόρος λαμπάδα  πού φωτίζει τήν σκοτεισμένη κοινωνία τῆς ἁμαρτίας  καί τῆς ἀποστασίας, σκορπίζει τά νέφη τῆς ἀπιστίας καί μᾶς ἀποκαλύπτει τόν Ἀληθινό Θεόν, λέγοντάς μας: «ἴδε ὁ ἀμνός τοῦ Θεοῦ, ὁ αἴρων τήν ἁμαρτία τοῦ κόσμου»(Ἰωάννου Α΄, 29).   

    Ἑπομένως, ἔχοντας μαζί μας τούς ἁγίους μας, κατέχουμε τό μέλλον, εἰσερχόμεθα στήν Βασιλεία τῶν Οὐρανῶν καί γινόμεθα κληρονόμοι  αὐτῆς. ΑΜΗΝ.

Πηγή εικόνας: https://agioskosmasoaitolos.wordpress.com/ 

Εγγραφείτε προκειμένου να λαμβάνετε δωρεάν ειδοποιήσεις όταν έχουμε νεότερες πληροφορίες.