674 New Articles

Στήλη Ἅλατος ... Σήμερα Κυριακή μετά τήν Ὕψωση τοῦ Τιμίου καί Ζωοποιοῦ Σταυροῦ

Στήλη Ἅλατος ... Σήμερα Κυριακή μετά τήν Ὕψωση τοῦ Τιμίου καί Ζωοποιοῦ Σταυροῦ

Κοινωνια
Typography
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

  Ὁ Ἐπίσκοπος Ὠλένης

  Α Θ Α Ν Α Σ Ι Ο Σ                      Κυριακή 19  Σεπτεμβρίου   2021 

 Στήλη Ἅλατος ...    

 

              Σήμερα Κυριακή μετά τήν Ὕψωση τοῦ Τιμίου καί Ζωοποιοῦ Σταυροῦ, ἀγαπητοί μου ἀναγνῶστες, ἡ Ἁγία μας Ἐκκλησία μέ τούς ὕμνους της καί τά ἀναγνώσματα μᾶς διδάσκει ὅτι ὁ Τίμιος Σταυρός τοῦ Κυρίου εἶναι τό στήριγμά μας. Δικαίως ὁ ὑμνογράφος μᾶς ἀποκαλύπτει ὅτι «Σταυρός ὑψοῦται σήμερον, καί κόσμος ἁγιάζεται» (ἐξαποστειλάριον ἑορτῆς).

       Γι’ αὐτό, στήν Ἁγία μας Ἐκκλησία, ὅλα τά πρόσωπα καί ὅλα τά πράγματα, μέσῳ τοῦ Σταυροῦ, θυσιάζονται καί προσφέρονται. Οἱ  πιστοί κάνοντας τό σημεῖο τοῦ σταυροῦ ζητοῦν τή δύναμη νά φερθοῦν μέ καθαρότητα ἀπέναντι στόν κόσμο. Ἀκόμη διαδηλώνουν τή θέλησή τους, νά ὑψωθοῦν μέ τήν προσπάθειά τους, ὥστε νά ἐπιτευ-χθῆ ἡ συνάντηση μέ τήν δύναμη τοῦ σταυροῦ· νά δοξάσουν τόν Θεό μέ ὅλες τους τίς πράξεις καί τίς ὀδύνες μέσα στόν κόσμο, ἀκόμη καί μέ τό θάνατό τους· νά ζήσουν καί νά πεθάνουν γιά τό Θεό, νά ἐκδηλώσουν μέ κάθε τρόπο, ὅτι θυσιάζονται σ’ Ἐκεῖνον. Ἡ Ἐκκλησία διά τοῦ Σταυροῦ ἁγιάζει τά πάντα· τό νερό, μέ τό ὁποῖο ραντίζει τούς πιστούς, τίς τροφές, τά σπίτια, τά περιβόλια καί τά χωράφια μέ τούς καρπούς τους, τά δῶρα πού προσφέρονται στό Θεό. Ὁ Σταυρός ὅλα τά ἁγιάζει, τά καθαίρει στό βαθμό πού καθαρίζονται, τά θέτει, μέσα ἀπό ὅλα τά πράγματα, σέ ἐπικοινωνία μέ τό Θεό.   

     Τά πάντα προσφέρονται ὡς δῶρα στό Θεό. Ὅλες οἱ λατρευτικές ἀκολουθίες ἀρχίζουν καί τελειώνουν μέ τό σημεῖο τοῦ Σταυροῦ. Μέ αὐτό τό σημεῖο οἱ πιστοί ἔρχονται νά συναντήσουν τή δύναμη τοῦ Χριστοῦ, ὑποσχόμενοι νά προσφερθοῦν καθαρή θυσία στό Θεό, νά φερθοῦν μέ καθαρότητα σέ κάθε πράξη τους μέσα στόν κόσμο. Γι’ αὐτό, τό σημεῖο τοῦ Σταυροῦ, συνοδεύεται πάντοτε ἀπό τήν ἐπίκληση τῆς Ἁγίας Τριάδας. Γιατί αὐτή ἐνεργεῖ τήν σωτηρία τῶν ἀνθρώπων καί ἀπό αὐτή κατέρχεται ἡ θεία δύναμη, πού ἐνεργεῖ μέσα στόν κόσμο, γιά νά τόν ἐξαγιάσει καί νά τόν μεταμορφώσει.

   Ἡ δύναμη τοῦ Σταυροῦ καθαίρει ὄχι μόνο τούς πιστούς καί τή σχέση τους μέ τόν κόσμο, ἀλλά καί τόν ἴδιο τόν κόσμο. Διά τοῦ Σταυροῦ ἀποδιώχνονται οἱ δαίμονες, πού προξενοῦν τό κακό καί ἐκτοξεύουν τούς πειρασμούς μέσα ἀπό τή φύση καί τά ἀνθρώπινα πρόσωπα.

     Οἱ πιστοί πιστεύουν ἀκράδαντα ὅτι κάνοντας τό σημεῖο τοῦ σταυροῦ, σέ ὅλες τους τίς πράξεις καί ὅλους τούς δρόμους τῆς ζωῆς τους, σέ κάθε ἐπαφή τους μέ τήν φύση καί τούς ἀνθρώπους, ἔχουν συναντιλήπτορα τό Ἅγιο Πνεῦμα. Ὑπάρχει μία ἰδιαίτερη σχέση ἀνά-μεσα στό Σταυρό καί τό Ἅγιο Πνεῦμα, γιατί ὁ Σταυρός εἶναι ἡ ἀνθρώπινη προσπάθεια καθαρμοῦ, ἐνῶ τό Ἅγιο Πνεῦμα εἶναι ἡ ἐξαγιάζουσα θεία δύναμη.

     Ὁ Σταυρός εἶναι ἡ καθαρτήρια δύναμη τοῦ σύμπαντος. Ὅταν κάνουμε τό σημεῖο τοῦ σταυροῦ μέ πίστη καί θέληση, γιά μία ζωή κα-θαρή μέσα στόν κόσμο, ἔρχεται ἡ δύναμη τοῦ Πνεύματος τοῦ Χριστοῦ καί ἁγιάζει τό ἀνθρώπινο σῶμα μέ τή δύναμη τοῦ Ἁγίου Πνεύ-ματος. Ἐμεῖς ἀποφεύγουμε τήν ἁμαρτία καί ὑπομένουμε τό θάνατο. Ὁ Σταυρός μᾶς δίνει αὐτή τήν δύναμη τοῦ Χριστοῦ γιατί, ἔχοντάς τον στή μνήμη μας, θέλουμε νά μιμηθοῦμε τό παράδειγμά Του καί νά φερόμαστε μέσα στόν κόσμο χωρίς ἐγωϊστικά πάθη, μέ πνεῦμα σωφροσύνης, εἰρήνης καί συμφωνίας μέ τούς ἄλλους.

   «Ὁ Σταυρός εἶναι ὅπλο ἐναντίον τοῦ διαβόλου», ψάλλει ἡ Ἁγία μας Ἐκκλησία. Εἶναι ὅπλο ἐνάντια σέ ὅλους τούς πειρασμούς καί τίς μεθόδους τοῦ διαβόλου, ἐνάντια στά πάθη πού μᾶς ὁδηγοῦν σέ φιλονικίες, ἐνάντια στήν ἀπολυτότητα.

    Μόνο ὁ Σταυρός, μέ τό νά τιθασεύσει τά ἐγωϊστικά πάθη μας, καί μέ τό νά ἐξασθενίζει τήν ὑπερβολική προσκόλλησή μας στόν κόσμο, πού θεωρεῖται ὡς ἡ μόνη πραγματικότητα, μπορεῖ νά φέρει μία διαρκῆ εἰρήνη ἀνάμεσα στούς ἀνθρώπους καί στούς λαούς.

    Οἱ Ἅγιοι Πατέρες πρεσβεύουν, ὅτι ἡ θέα τοῦ Θεοῦ μέσα στόν κόσμο, ἐξαρτᾶται ἀπό τόν καθαρμό μας ἀπό τά πάθη. Αὐτή ἡ ἰδέα ἀναπτύχθηκε θεωρητικά, μέ ἰδιαίτερο τρόπο, ἀπό τόν ἅγιο Μάξιμο τόν Ὁμολογητή. Λέγει: «Νόημα ἐστίν ἐμπαθές, λογισμός σύνθετος ἀπό πάθους καί νοήματος. Χωρίσωμεν τό πάθος ἀπό τοῦ νοήματος καί ἀπομένει ὁ λογισμός ψιλός. Χωρίζομεν δέ δι’ ἀγάπης πνευματικῆς καί ἐγκράτειας, ἐάν θέλωμεν». (Μαξίμου Όμολ. 400 Κεφάλαια περί Αγάπης III, 43, Ρ.G. 90, 1029). Αὐτό ὅμως, δέν σημαίνει καταστροφή τοῦ κόσμου, ἀλλά ἀνακάλυψη τῶν ἀληθινῶν του νοημάτων, πού δέν ἔχουν παραμορφωθεῖ ἀπό τά πάθη.

   Αὐτήν τήν μαρτυρία καλούμεθα νά δίδουμε στήν καθημερινή μας ζωή, νά σηκώνουμε ἐπάξια τόν σταυρόν στήν καθημερινότητά μας, γιά νά ἐπιτευχθῆ ἡ πνευματική μας ἐξύψωση καί ἕνωσή μας μέ τόν Θεόν. ΑΜΗΝ.

Πηγή εικόνας: https://www.dogma.gr/ 

Εγγραφείτε προκειμένου να λαμβάνετε δωρεάν ειδοποιήσεις όταν έχουμε νεότερες πληροφορίες.