674 New Articles

Στήλη Ἅλατος ... Ἡ μνήμη τῶν αὐταδέλφων Μαρτύρων Εὐλαμπίου καί Εὐλαμπίας

Στήλη Ἅλατος ... Ἡ μνήμη τῶν αὐταδέλφων Μαρτύρων Εὐλαμπίου καί Εὐλαμπίας

Κοινωνια
Typography
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Ὁ Ἐπίσκοπος Ὠλένης

  Α Θ Α Ν Α Σ Ι Ο Σ                      Κυριακή 10  Ὀκτωβρίου   2021 

 Στήλη Ἅλατος ...    

 

    
     Σήμερα Κυριακή, ἀγαπητοί μου ἀναγνῶστες, ἡ Ἁγία μας Ἐκκλησία, ἑορτάζει τήν μνήμη τῶν αὐταδέλφων Μαρτύρων Εὐλαμπίου καί Εὐλαμπίας.Κατήγοντο ἀπό τήν Νικομήδεια. Κατά τή διάρκεια ἑνός ἀπό τούς πιό φρικτούς διωγμούς τῶν χρι­στιανῶν – ἐπί βασιλείας τοῦ Μαξιμιανοῦ (3ος αἰών μ.Χ.)- κάποιες οἰκογένειες, μεταξύ αὐτῶν καί τοῦ Εὐλαμπίου καί Εὐλαμπίας,ἔφυγαν ἀπό τή Νικομήδεια καί προσπάθησαν νά κρυφτοῦν. Κάποια ἡμέρα ἡ οἰκογένεια τοῦ Εὐλαμπίου τόν ἔστειλε στήν πόλη γιά νά ἀγοράσει ψωμί. Ἐκεῖ στή Νικομήδεια, ὁ νεαρός Εὐλάμπιος εἶδε τοιχοκολλημένο τό αὐτοκρατορικό διάταγμα γιά τόν διωγμό τῶν χριστιανῶν. Τό περιγέλασε, τό ξεκόλλησε καί τό ξέσκισε. Ἀμέσως τόν συνέλαβαν καί τόν ὁδήγησαν στό δικαστήριο. Ὁ δικαστής τόν συμβούλευσε νά ἀρνηθεῖ τόν Χριστό καί ἐκεῖνος ἀρνήθηκε νά ὑπακούση στίς ἐντολές του καί ὁ δικαστής διέταξε νά τόν ὑποβάλουν σέ φρικτά βασανιστήρια.

     Ὅταν ἡ ἀδελφή του Εὐλαμπία ἄκουσε γιά τά δεινά τοῦ ἀδελφοῦ της, ἔτρεξε νά τόν βρεῖ καί μαρτύρησε μαζί μ’ ἐκεῖνον γιά τόν Χριστό. Τή μαστίγωσαν μέχρι πού μάτωσε καί τούς ἔριξαν σέ λέβητα μέ νερό πού κόχλαζε καί ἔπειτα ἐπάνω σέ πυρακτωμένη σχάρα· καί στίς δύο περιπτώσεις, δροσιζόμενοι μάλιστα οἱ δύο ἀδελφοί, διαφυλάχθηκαν ἀβλαβεῖς μέ τή δύναμη τοῦ σημείου τοῦ Σταυροῦ καί τοῦ ὀνόματος τοῦ Χριστοῦ. Τελικῶς, ὁ Εὐλάμπιος ἀποκεφαλίστηκε, ἐνῶ ἡ ἀδελφή του ξεψύχησε προτοῦ τήν καρατομήσει τό  σπαθί τοῦ δημίου.

      Κίνητρο γενικῶς τῶν Μαρτύρων γιά νά μαρτυρήσουν γιά τόν Σωτήρα Χριστόν ἦτο ἡ γνήσια καί εἰλικρινής ἀγάπη καί ἀφοσίωσή τους εἰς τόν Τριαδικόν Θεόν. Αὐτή ἡ ἀγάπη ἐπεκτείνεται καί πρός τόν συνάνθρωπόν μας, πού εἶναι πλασμένος κατ’εἰκόνα Θεοῦ. Πηγαίνοντας ἕνα βήμα παραπέρα, ἀγαπῶ τόν συνάνθρωπό μου σημαίνει ὅτι τόν τοποθετῶ μέσα στήν καρδιά μου, ἡ ὁποία πλαταίνει γιά νά τόν χωρέσει καί, ἄν χρειαστεῖ, νά τόν συγχωρέσει. Ἔτσι ἡ ἀγάπη γίνεται πλέον κοινωνία ὅπου στή θέση τοῦ “ἐγώ” βρίσκεται ὁ ἄλλος καί στή θέση τῆς κτητικότητας βρίσκεται ἡ αὐτοθυσία. «Ὁ Θεός ἀγάπη ἐστίν»(Α’Ἰωάν. Δ΄, 8), καί ὁ ἄνθρωπος τοῦ Θεοῦ δέν μπορεῖ παρά νά εἶναι ἄνθρωπος τῆς ἀγάπης. Ἡ ἀγάπη διώχνει τόν φόβο, διαλύει τό σκοτάδι τῆς καρδιᾶς μας καί τῆς κοινωνίας καί μετατρέπει τόν συνάνθρωπο ἀπό ἐχθρό σέ φίλο, ἀπό κόλαση σέ παράδεισο.

    Αὐτό δέν ἔκαναν οἱ Μάρτυρες κατά τήν ὥρα τοῦ μαρτυρίου τους; Μέσα στό καμίνη τοῦ μαρτυρίου τους δέν προσηύχοντο γιά τούς δημίους τους; Ὁ Πρωτομαρτυρας καί Ἀρχιδιάκονος Στέφανος κατά τήν ὥρα τοῦ λιθοβολισμοῦ του  τί ἔλεγε; « Κύριε, μή στήσῃς αὐτοῖς τήν ἁμαρτίαν ταύτην»(Πράξεις Ζ΄, 60). 

    Ἴσως οἱ σκέψεις αὐτές θεωροῦνται ἔξω ἀπό τήν σύγχρονη καθημερινότητα. Ἴσως κάποιοι τίς θεωροῦν ὡς ἐξωπραγματικές καί ἀνε-φάρμοστες. Ἄν ὅμως δοῦμε προσεκτικά σέ βάθος τά αἴτια τόσο τῶν προσωπικῶν μας δυσκολιῶν σέ διαπροσωπικό ἐπίπεδο, ὅσο καί τῆς εὐρύτερης κοινωνικῆς, οἰκονομικῆς καί πολιτικῆς ἀκαταστασίας πού ἐπικρατεῖ στόν κόσμο, θά διαπιστώσουμε ὅτι τά πλεῖστα τῶν προβλημάτων ὀφείλονται σέ αὐτό τό ἔλλειμμα τῆς ἀγάπης. Ὄχι τοῦ συναισθήματος ἀλλά τῆς ἀγάπης τοῦ Θεοῦ, ἡ ὁποία περνᾶ πάντοτε μέσα ἀπό τόν συνάνθρωπο, καί ἔχει τή δύναμη νά μᾶς κάνει νά ποῦμε, μαζί μέ τόν ἀρχαῖο ἀσκητή τῆς ἐρήμου: «εἶδες τόν ἀδελφό σου; Εἶδες τόν Θεό σου!».

    Ἡ μαρτυρία του αὐτή ὑπεν­θυ­μί­ζει καί σέ ὅλους ἐμᾶς, ὅσοι μέ τό βάπτι­σμα καί πολύ περισσότερο μέ τήν ἀφιέρωσή μας στήν Ἐκκλη­σία τοῦ Χρι­στοῦ γίναμε μαθητές Του, ὅτι μαθητής τοῦ Χρι­στοῦ σημαίνει καί μάρ­τυ­ράς Του. Μᾶς ὑπεν­θυμίζει ὅτι καί ἐμεῖς ὀφείλουμε νά εἴμα­στε μα­θη­τές τοῦ Χριστοῦ μέ τόν τρόπο πού ἦταν καί οἱ ἑορ­τα­ζό­μενοι αὐτάδελφοι Μάρτυρες Εὐλάμπιος καί Εὐλαμπία.

    Ἐάν, λοιπόν, τούς μιμηθοῦμε καί ἀκολουθήσουμε τόν δικό τους δρόμο, τότε θά λάβουμε καί ἐμεῖς τόν στέφανον τῆς αἰωνίου δόξης καί μακαριότητος στήν Βασιλεία τοῦ Θεοῦ. ΑΜΗΝ.

Πηγή εικόνας: https://www.koinoniaorthodoxias.org/ 

Εγγραφείτε προκειμένου να λαμβάνετε δωρεάν ειδοποιήσεις όταν έχουμε νεότερες πληροφορίες.