373 New Articles

Στήλη Ἅλατος ... Η Κυριακή του Θωμά

Κοινωνια
Typography
 • Smaller Small Medium Big Bigger
 • Default Helvetica Segoe Georgia Times
 • Ὁ Ἐπίσκοπος Ὠλένης
   
  Α Θ Α Ν Α Σ Ι Ο Σ                                                                                                  Κυριακή 5 Μαῒου 2019
   
   
  Στήλη Ἅλατος ...
   
  Σήμερα Κυριακή τοῦ Θωμᾶ ἡ Ἁγίαμας Ἐκκλησία, ἀγαπητοί μου ἀναγνῶστες, μᾶς ὑπενθυμίζει τήν σωτήριον ὁμολογία τοῦ Ἀποστόλου Θωμᾶ, ὅταν παρουσιάσθηκε ὁ Ἀναστημένος Κύριος ἐνώπιόν του καί τήν διακήρυξη πού ἔκανε «ὁ Κύριός μου καί ὁ Θεός μου» (Ἰωάννου Κ΄29).
  Ἡ θεία συγκατάβαση, ὡς συνέχεια τοῦ μυστηρίου τῆς θείας κένωσης, δέν περιορίζεται στόν Σταυρό καί στήν ταφή.
  Συνεχίζεται καί μετά τήν Ἀνάσταση. Ὁ Ἀναστάς Κύριος δέν ἦλθε νά ἐπιβάλει βιαίως τό χαρμόσυνο μήνυμα τῆς Ἀναστάσεως στούς ἀνθρώπους. Οὔτε τούς ὑποχρέωσε νά Τόν ἀσπασθοῦν ἀπροϋπόθετα. Ἀποδέχεται ὡς δοξασμένος Κύριος νά γίνει ἀντικείμενο ἔρευνας. Ἀναγνωρίζει στόν Θωμᾶ τή λογική ἀδυναμία νά πιστέψει καί συγκαταβαίνει γιά μία ἀκόμη φορά στήν ἀνθρώπινη ἀμφισβήτηση.
  Γι’αὐτό μετά ἀπό ὀκτώ ἡμέρες πού οἱ Μαθητές ἦσαν συναγμένοι σέ κάποιο σπίτι καί ὁ Θωμᾶς μαζί τους, ἔρχεται
  ὁ Χριστός, κι’ἐνῶ οἱ πόρτες ἦσαν κλειστές, στάθηκε στό μέσον καί τούς εἶπε: «Ἡ εἰρήνη νά εἶναι μαζί σας». Ἔπειτα
  λέγει στόν Θωμᾶ: «Φέρε το δάκτυλό σου ἐδῶ καί κοίταξε τά χέρια μου καί φέρε τό χέρι σου καί βάλε το στήν πλευρά μου καί μή γίνου ἄπιστος ἀλλά πιστός». Ὁ Θωμᾶς ἀποκρίθηκε: «Ὁ Κύριός μου καί ὁ Θεός μου».
  Ὅταν κάποιος ζεῖ τό μυστήριο τῆς ὀρθοδόξου πίστεως καί ἡ καρδιά του γεύεται τή σταυροαναστάσιμη ἐμπειρία,
  αἰσθάνεται τήν ἀνάγκη νά τήν ἐκφράσει καί πρός τούς ἔξω.
  Ἔτσι τό φῶς τῆς λαμπρῆς ἐκχέεται καί σέ ἄλλους λαούς, φυλές καί γλῶσσες. Τηρεῖται, ἔστω συμβολικά μέ τόν τρόπο
  αὐτό, ἡ ἐντολή τοῦ Χριστοῦ πρός τούς μαθητές νά κηρύξουν τήν Ἀνάσταση «εἰς πάντα τά ἔθνη». Ἡ βεβαιότητα γιά τήν ἀλήθεια καθιστᾶ ἀναγκαία τήν μαρτυρία της πρός κάθε ἄνθρωπο καλῆς προαίρεσης.
  Ὁ Ἀπόστολος Θωμᾶς ἀποτέλεσε στό διάβα τῶν αἰώνων τό σύμβολο τοῦ «ἀπίστου». Ὅμως, ὁ Θωμᾶς δέν ἦταν ἄπιστος.
  Ἦταν εἰλικρινής ἀναζητητής τῆς ἀλήθειας. Δέν εἶχε ἰδεολογικό ὑπόβαθρο καί ἀντιχριστιανικό πνεῦμα. Γι' αὐτό
  καί ὁ Χριστός ἀνταποκρίνεται καί διαλύει τίς ἀμφιβολίες του.
  Φανερώνεται καί δέν ἀρνεῖται νά ψηλαφηθεῖ ἀπό τόν «ἄπιστο» μαθητή του. Ὁ ὑμνογράφος τῆς Ἁγίας μας
  Ἐκκλησίας κάνει λόγο γιά «καλή ἀπιστία» τοῦ Θωμᾶ, διότι αὐτή γέννησε τή βέβαιη πίστη. Γιαυτό ἐπιτιμᾶ τόν Θωμᾶ καί
  πάντες μέν πάντας « πού δέν μέ εἶδαν καί ὅμως πίστεψαν».
  Ἔτσι μακαρίζονται οἱ χριστιανοί ὅλων τῶν αἰώνων, πού ἀποδέχονται καί βιώνουν τό κήρυγμα τῆς Ἀναστάσεως.
  Ἴσως κάποιος ἀναρωτηθεῖ:Γιατί ὁ Ἀναστημένος Χριστός ἐπέλεξε νά ἐμφανισθεῖ στούς μαθητές, τόν Θωμᾶ καί τίς
  Μυροφόρες καί δέν παρουσιάσθηκε κατευθείαν στούς σταυρωτές του, γιά νά πιστέψουν καί ἐκεῖνοι; Στό ἐρώτημα
  αὐτό ἀπαντᾶ ὁ Ἱερός Χρυσόστομος: «Ἄν ὑπῆρχε ἐλπίδα νά τούς ἑλκύσει στήν πίστη, δέν θά ἀμελοῦσε νά φανερωθεῖ σέ ὅλους. Κι’ αὐτό τό ἀπέδειξε ἡ ἀνάσταση τοῦ Λαζάρου, πού ἦταν τέσσερις μέρες νεκρός καί τόν ἀνέστησε μπροστά στά μάτια ὅλων. Παρά ταῦτα, ὄχι μόνο δέν ἑλκύσθηκαν στήν πίστη, μά ἐξαγριώθηκαν ἐναντίον τοῦ Χριστοῦ, ὥστε ἤθελαν νά σκοτώσουν καί αὐτόν καί τόν Λάζαρο».
  Τό γεγονός ὅτι ὁ «ἄπιστος» μαθητής θυσίασε μαρτυρικά τή ζωή του, γιά νά μεταφέρει τό ἐλπιδοφόρο ἀναστάσιμο
  μήνυμα στά βάθη τῆς Ἀνατολῆς, ἀποτελεῖ μία ἀκόμη μαρτυρία τῆς Ἀνάστασης καί δικαιώνει τή θεία συγκατάβαση.
  Ὁ Χριστός εἶναι ἡ Αὐτοζωή. Διά τοῦτο τό νόημα τῆς ζωῆς μας βρίσκεται στήν προσωπική καί πνευματική ἀναγέννησή
  μας, στήν Χριστοκεντρική ἑρμηνεία τῆς καθημερινότητάς μας, στήν ἔλευση τοῦ Παρακλήτου, ὥστε νά φωτίζει τίς σκοτεινές πτυχές τῆς ζωῆς μας καί νά διώκει τούς φόβους μας.
  Ἀποτέλεσμα τούτου εἶναι νά ἐπιτευχθεῖ ἡ μυστηριακή ἕνωση μέ τόν Κύριο, ἡ ὑπέρβαση τοῦ θανάτου καί ἡ χαρά τῆς
  ἀναστάσεώς μας.
  Αὐτό καλούμεθα νά κάνουμε καί ἐμεῖς Νά γίνουμε Ἱεραπόστολοι στόν σύγχρονο κόσμο, κηρύττοντας μέ λόγια
  καί μέ τήν ζωή μας τήν Ἀνάσταση τοῦ Κυρίου, γιά νά πλημμυρίσει ἡ ψυχή ὅλων μας ἀπό τό φῶς τῆς Ἀναστάσεως
  καί νά διακηρύττουμε ἔμπρακτα τήν Θεανδρική Του ὑπόσταση καί νά ἀναφωνοῦμε «ὁ Κύριός μου καί ὁ Θεός μου». ΑΜΗΝ.
   
  Η εικόνα προέρχεται από το http://www.saint.gr
Εγγραφείτε προκειμένου να λαμβάνετε δωρεάν ειδοποιήσεις όταν έχουμε νεότερες πληροφορίες.