650 New Articles

Στήλη Ἅλατος ... Ἡ Κυριακή του Τυφλοῦ

Στήλη Ἅλατος ... Ἡ Κυριακή του Τυφλοῦ

Κοινωνια
Typography
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

+  Ὁ Ἐπίσκοπος Ὠλένης

     Α Θ Α Ν Α Σ Ι Ο Σ

                                                   Κυριακή  24   Μαῒου   2020 

 Στήλη Ἅλατος ...

 

     Σήμερα Κυριακή του Τυφλοῦ, ἀγαπητοί μου ἀναγνῶστες, καί ἡ Ἁγία μας Ἐκκλησία μᾶς ὑπενθυμίζει τήν θεραπεία τοῦ ἐκ γενετῆς τυφλοῦ.

     Ἕνα ἐρώτημα βασανίζει  ὅλη τήν ἀνθρωπότητα. Ποῖος φταίει; «Τίς ἥμαρτε , οὗτος ἤ οἱ γονεῖς αὐτοῦ, ἵνα τυφλός γεννηθῆ;» (Ἰωάννου Θ΄, 2).

    Ἀπό τό θαῦμα τῆς θεραπείας τοῦ παραλυτικοῦ τῆς Βηθεσδᾶ, πού ἦταν τόσα πολλά χρόνια ἀνάπηρος, ἔφταιγε ὁ ἴδιος μέ τίς ἁμαρτίες του . Στήν παροῦσα  περίπτωση τοῦ γεννημένου τυφλοῦ ὅμως ἦταν ἀσαφής καί γι’ αὐτό οἱ μαθητές ρώτησαν τό Χριστό: «Ποῖος ἁμάρτησε;»

     Ὁ σοφός Διδάσκαλος ἀπάντησε στήν ἐρώτηση τῶν μαθητῶν: «Οὔτε αὐτός ἁμάρτησε οὔτε οἱ γονεῖς του, ἀλλά γιά νά φανερωθῆ ἡ δύναμη τῶν ἔργων τοῦ Θεοῦ πάνω σ’ αὐτόν»(Ιωάν. θ’2).     

    Γιά τά βάσανα καί τίς ἀρρώστιες πού βρίσκουν τόν ἄνθρωπο στή γῆ, ἴσως ὑπάρχουν καί ἄλλες αἰτίες, ἐκτός ἀπό τίς ἁμαρτίες τοῦ ἰδίου ἤ τῶν γονέων του. Στήν περίπτωση τοῦ ἀνθρώπου πού γεννήθηκε τυφλός, ἡ αἰτία ἦταν «γιά νά φανερωθῆ ἡ  δύναμη τῶν ἔργων τοῦ Θεοῦ πάνω σ’ αὐτόν».

     Εὐλογημένος εἶναι ὁ φτωχός ἄνθρωπος πού ὅταν τό ἔλεος τοῦ Θεοῦ τόν κάνει πλούσιο καί διάσημο, ἐκεῖνος νοιώθει καί δέχεται τό ἔλεός Του μέ εὐχαριστία. Εὐλογημένος εἶναι ὁ  ἀνάπηρος πού ὁ Θεός τοῦ δίνει τήν ὑγεία του καί αὐτός ὑψώνει τήν καρδιά του στόν Θεό, τό μοναδικό εὐεργέτη του. Ὅπως ὁ Ἀπόστολος Παῦλος δέν καυχιέται τόσο γιά τήν θαυμαστή γεύση τοῦ παραδείσιου κάλλους, ὅσο γιά τόν «σκόλοπα»τῆς σαρκός του καί τίς ἀσθένειές του. Γράφει: «Γιά νά μήν ὑπερηφανεύομαι, ὁ Θεός μου ἔδωσε  ἕνα ἀγκάθι στό σῶμα μου νά μέ ταλαιπωρεῖ, ὥστε νά μή ὑπερηφα-νεύομαι. Γι’αὐτήν τήν ἀρρώστια τρεῖς φορές παρεκάλεσα  τόν Κύριο νά τήν διώξει ἀπό πάνω μου. Ἡ ἀπάντησή Του ἦταν, σοῦ ἀρκεῖ ἡ χάρη μου, γιατί ἡ δύναμή μου φανερώνεται στήν πληρότητά της μέσα σ’αὐτή τήν ἀδυναμία σου» (Β΄Κορινθ. ΙΒ΄,7- 10).

     Γνωρίζουμε ὅτι στόν Παράδεισο, σύμφωνα μέ τήν Βιβλική διήγηση, πρίν τήν πτώση δέν ὑπῆρχε πόνος, ὀδύνη καί στεναγμός. Αὐτά προέκυψαν ὡς ἀποτέλεσμα τῆς παρακοῆς  τοῦ ἀνθρώπου.Ἡ πορεία αὐτή εἶχε πανανθρώπινες διαστάσεις, ἀφοῦ εἰσῆλθε στόν κόσμο ἡ ὀδύνη, ὁ πόνος, ἡ ἀσθένεια, ἡ φθορά καί ὁ θάνατος, πού κληροδοτήθηκαν ἔκτοτε σέ ὁλόκληρο τό ἀνθρώπινο γένος. Ἡ φθαρτότητα καί ἡ θνητότητα διακρίνονται ἐντονώτερα στήν γέννηση καί στό θάνατο. Μέ πόνους  καί ὠδίνες ἔρχεται ὁ ἄνθρωπος στήν ζωή , μέ ἀγωνία καί ὀδύνη τόν ἐγκαταλείπει.

    Ὅμως, στό διάστημα τῆς παρούσης ζωῆς δίδεται ἡ εὐκαιρία νά ξεπεραστοῦν καί νά ἀξιοποιηθοῦν θετικά τά λυπηρά τῆς ζωῆς. Νά γίνουν, δηλαδή, ἀφορμή αὐτογνωσίας, πηγή δημιουργικῆς δράσης καί ἀφετηρία ἰσχυροποίησης τῆς θέλησης γιά ἀναζήτηση τοῦ ἀρχαίου κάλλους, τοῦ ἀπολεσθέντος παραδείσου.

   Τά ἔργα τοῦ Θεοῦ λειτουργοῦν γιά τή σωτηρία τοῦ κάθε ἀνθρώπου ξεχωριστά. Τά έργα τοῦ Θεοῦ στόν ἐκ γενετῆς τυφλό ὅμως συντελοῦν στή σωτηρία πολλῶν. Τά ἔργα αὐτά ἀποκάλυψαν πραγματικά πώς ὁ Θεός κατέβηκε στή γῆ, ἔζησε ἀνάμεσά μας καί φανέρωσαν πώς ἀνάμεσά μας ζοῦν περισσότεροι πνευματικά τυφλοί παρά σωματικά. Ἀποδείχτηκε ἐπίσης μέ τά ἔργα αὐτά πὠς ἕνας συνετός ἄνθρωπος, πού ἔχει ἀπό τό Θεό κάποιο σωματικό χάρισμα, θά τό χρησιμοποιήσει γιά νά ἐμπλουτίσει τήν ψυχή του μέ ἀληθινή πίστη.

   Πραγματικά, γιά τά χρόνια πού ὑπέφερε ὁ γεννημένος τυφλός ἄνθρωπος, θά ἀποζημιωθεί ἑκατονταπλασίονα. Καί ἡ ἀνταπόδοση πού δίνει ὁ Θεός σέ κείνους πού ὑπέφεραν γιά χάρη Του εἶναι αἰώνια καί ἄφθαρτη. Ὁ Τυφλός ἔλαβε διπλή ὅραση: τή φυσική μέ τήν ὁποία μποροῦσε νά βλέπει καί νά θαυμάζει τόν ὁρατό κόσμο γύρω του, καί τήν πνευματική μέ τήν ὁποία ἀναγνώρισε καί ὁμολόγησε τόν Δημιουργό τοῦ κόσμου . 

   Ἄς ἀγωνισθοῦμε, λοιπόν,σ’αὐτήν τήν ζωή νά ἀποκτήσουμε τό πνευματικό φῶς, νά ἀναγνωρίσουμε τό σκοτάδι τῆς ψυχῆς μας, νά τό νεκρώσουμε, γιά νά καταστοῦμε μέλη τῆς  Βασιλείας τοῦ Θεοῦ. ΑΜΗΝ.

Πηγή εικόνας: https://sinidisi.gr/simera-timamai-tin-kyriaki-tyfloy/

Join Radio

Εγγραφείτε προκειμένου να λαμβάνετε δωρεάν ειδοποιήσεις όταν έχουμε νεότερες πληροφορίες.