760 New Articles

Στήλη Ἅλατος ... Ἡ Α΄ ἐν Νικαίᾳ Οἰκουμενκή Σύνοδος

Στήλη Ἅλατος ... Ἡ Α΄ ἐν Νικαίᾳ Οἰκουμενκή Σύνοδος

Κοινωνια
Typography
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

+  Ὁ Ἐπίσκοπος Ὠλένης                                                                   

     Α Θ Α Ν Α Σ Ι Ο Σ

                                                   Κυριακή  31   Μαῒου   2020 

 Στήλη Ἅλατος ...

 

     Σήμερα Κυριακή τῶν 318 Θεοφόρων Πατέρων, ἀγαπητοί μου ἀναγνῶστες, τῶν συγκροτησάντων τήν  Α΄ἐν Νικαίᾳ Οἰκουμενκή Σύνοδον καί ἡ Ἁγία μας Ἐκκλησία μᾶς ὑπενθυμίζει τό σωτήριον ἔργο τῶν Ἁγίων Πατέρων γιά τήν διατήρηση τῆς ἀμωμήτου πίστεώς μας. Ἡ Σύνοδος κατεδίκασε τήν αἵρεση τοῦ Ἀρείου, πού δίδασκε ὅτι ὁ Χριστός δέν εἶναι Θεός, ἀλλά τὀ τελειότερο κτίσμα τοῦ Θεοῦ. Μᾶς προβάλλει ἐπίσης τήν Ἀρχιερατική προσευχή τοῦ Χριστοῦ πρός τόν Οὐράνιον Πατέρα Του πρίν τοῦ ἑκουσίου πάθους Του.

    Αὐτό γίνεται πρῶτον γιά νά καταδειχθῆ ἡ Θεότητα τοῦ Υἱοῦ καί ἡ ἄρρηκτη ἑνότητα τῶν τριῶν προσώπων τῆς Ἁγίας Τριάδος καί δεύτερον ἡ ἀγωνία τοῦ Χριστοῦ μας γιά τούς ἀνθρώπους πού ἀφήνει πίσω Του μετά τήν Ἀνάληψή Του. Ἀγωνία γιά νά εἶναι ἑνωμένοι , νά μή διαιροῦνται  ἐξ αἰτίας τοῦ διαβόλου, πού προξενεῖ τίς διχόνοιες καί τίς διαιρέσεις καί ἔτσι ἐν τῇ ἑνώσει τους, νά γεύονται τή χαρά τῆς ἀγάπης, ὅπως συμβαίνει μέ τά τρία πρόσωπα τῆς Ἁγίας Τριάδος.

    Εἶναι γνωστόν εἰς ὅλους μας ὅτι ἡ ἱστορία τῆς σαρκώσεως τοῦ Θεοῦ ἀρχίζει  μέ ἕνα μήνυμα χαρᾶς, ἐκεῖνο τό ὑπέροχο «χαῖρε» τοῦ Εὐαγγελισμοῦ, καί τελειώνει μέ ἕνα ἀνερμήνευτο συναίσθημα χαρᾶς, πού κατακλύζει τίς ψυχές τῶν Ἀποστόλων, λίγο μετά τήν Ἀνάληψη τοῦ Χριστοῦ, καί πού ὁ Εὐαγγελιστής Λουκᾶς περιγράφει στίς τελυταῖες γραμμές τοῦ Εὐαγγελίου του: «καί αὐτοί προσκυνήσαντες αὐτόν ὑπέστρεψαν εἰς Ἱερουσαλήμ μετά χαρᾶς μεγάλης»( Λουκᾶ ΚΔ΄, 52).

     Μήνυμα χαρᾶς  ἦταν ἡ πρώτη λέξη πού βγῆκε ἀπό τά χείλη τοῦ Ἀναστημένου Ἰησοῦ, ἐκεῖνο τό «χαίρετε» πρός τίς σεμνές Μυροφόρες καί τό πρῶτο θαῦμα τῆς παντοδυναμίας του δέν ἔγινε γιά νά ἀνακουφίσει τόν ἀνθρώπινο πόνο, ἀλλά γιά νά προσφέρει χαρά στούς καλεσμένους εἰς τόν ἐν Κανᾷ γάμον.

      Στό πέρασμα τῶν αἰώνων ὅσοι ἀκολούθησαν μέ συνέπεια  τόν δρόμον τῆς χριστιανικῆς Ἀλήθειας κατόρθωσαν, περνώντας μέσα ἀπό θύελλες καί σκοτάδια, νά φτάσουν  στό φῶς καί στό λιμάνι τῆς ἀληθινῆς χαρᾶς. Μέσα στό καμίνη τῶν σκληρῶν διωγμῶν οἱ χριστιανοί ἐπληροῦντο ἀπό χαρά καί πνεῦμα ἅγιο μέχρι τούς σημερινούς κουρασμένους ὁδοιπόρους τῆς ζωῆς, πού ἀπό τά σκοτεινά καί ἀγκαθόσπαρτα μονοπάτια τῆς ἀμφιβολίας κατορθώνουν κάποτε νά φθάσουν στίς φωτόλουστες κορυφές τῆς Πίστεως.

    Οἱ Χριστιανοί ἀγωνιστές  εἶναι ἐκεῖνοι πού γεύονται  τίς σκληρότερες δοκιμασίες. Ὅμως ἡ χριστιανική χαρά εἶναι ριζωμένη τόσο βαθειά στό ἐσωτερικό τοῦ ἀνθρώπου, ὥστε δέν ἐπηρεάζεται  ἀπό τά ἐξωτερικά γεγονότα ὅσα δυσάρεστα καί ἄν εἶναι.

    Ἡ χαρά πού προσφέρει ὁ Χριστός δέν στηρίζεται στήν καλοπέραση καί στά ὑλικά ἀγαθά. Οὔτε στηρίζεται στήν ὑγεία τοῦ σώματος καί στήν φιλία τοῦ κόσμου. Ἔτσι δέν ἐξαφανίζεται τό κρεβάτι τῆς ἀρρώστιας, τό πένθος τοῦ τάφου, ἡ  μοναξιά καί ὁ κατατρεγμός.

    Ἡ χριστιανική χαρά  πηγάζει ἀπό τόν ἀπύθμενο ὠκεανό τῆς ἀγάπης τοῦ Θεοῦ.Εἶναι αὐτή ἀκριβῶς ἡ θεϊκή ἀγάπη, πού δίνει στόν ἄνθρωπο τό αἴσθημα τῆς σιγουριᾶς καί τῆς αὐτάρκειας στά προβλήματα καί στίς ἀνάγκες, πού εἶναι φυσικό νά ἀντιμετωπίζει σέ κάθε βῆμα του. Ἰδιαίτερα σ’αὐτήν τή περίπτωση ὁ ἀγωνιστής ἐνθυμεῖται τά λόγια τοῦ Ἀποστόλου Παύλου: «τοῦ ἰδίου υἱοῦ οὐκ ἐφείσατο, ἀλλ’ὑπέρ ἡμῶν πάντων παρέδωκεν αὐτόν, πῶς οὐχί καί σύν αὐτῷ τά πάντα ἡμῖν χαρίσηται;» (Ρωμαίους  Η, 32).

   Πόσοι, ἀλήθεια, στόν καιρό μας ἀγνοοῦν πώς ἡ ἀληθινή χαρά δέν ἐξασφαλίζεται μέ ἀσφαλιστικά συμβόλαια, οὔτε ἀγοράζεται μέ χρήματα, ἀλλά οὔτε καί μέ χρυσάφι.Εἶναι δῶρο τοῦ Θεοῦ, καρπός τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, πού τόν γεύονται ὅσοι διά μέσου τῶν αἰώνων ἀκολουθοῦν συνειδητά καί μέ συνέπεια τό Εὐαγγέλιο  τῆς χαρᾶς, τήν Ἀποκάλυψη τοῦ σταυρωμένου καί Ἀναστημένου Λυτρωτή.

     Αὐτήν τήν ἀληθινή καί γνήσια χαρά καλούμεθα νά βιώσουμε, ὅταν  εἴμεθα ἑνωμένοι μέ τόν Ἀναστάντα Λυτρωτή μας Θεάνθρωπον Κύριον, διά νά συναντηθοῦμε  μαζί Του  καί  ὁδηγηθοῦμε στήν Ἐπουράνιο Βασιλεία Του. ΑΜΗΝ.

Πηγή εικόνας: https://www.impantokratoros.gr/a_oikoumenikh_synodos.el.aspx

Join Radio

Εγγραφείτε προκειμένου να λαμβάνετε δωρεάν ειδοποιήσεις όταν έχουμε νεότερες πληροφορίες.