733 New Articles

Στήλη Ἅλατος ... Ἡ μνήμη τοῦ Ἁγίου Ἱεροθέου, μαθητοῦ τοῦ Ἀποστόλου Παύλου, πού διετέλεσε πρῶτος Ἐπίσκοπος Ἀθηνῶν

Στήλη Ἅλατος ... Ἡ μνήμη τοῦ Ἁγίου Ἱεροθέου, μαθητοῦ τοῦ Ἀποστόλου Παύλου, πού διετέλεσε πρῶτος Ἐπίσκοπος Ἀθηνῶν

Κοινωνια
Typography
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

+  Ὁ Ἐπίσκοπος Ὠλένης

      Α Θ Α Ν Α Σ Ι Ο Σ                     Κυριακή  4  Ὀκτωβρίου   2020 

 Στήλη Ἅλατος ... 

 

      Σήμερα  Κυριακή, ἀγαπητοί μου ἀναγνῶστες, καί ἡ Ἁγία μας Ἐκκλησία ἑορτάζει τήν μνήμη τοῦ Ἁγίου Ἱεροθέου, μαθητοῦ τοῦ Ἀποστόλου Παύλου, πού διετέλεσε πρῶτος Ἐπίσκοπος Ἀθηνῶν. Ἦτο , ὅπως καί ὁ Ἅγιος Διονύσιος ὁ Ἀρεπαγίτης,Μέλος τοῦ Συλλόγου  τῆς Γερουσίας τοῦ Ἀρείου Πάγου.

    Ὁ Ἅγιος Ἱερόθεος ὑπῆρξε σπουδαῖος πλατωνικός φιλόσοφος.  Εἶναι ἕνας ἀπό τούς μεγάλους Ἁγίους τῆς  Ἐκκλησίας. Τό ὄνομα Ἱερόθεος ση-μαίνει ἄνθρωπος ἀφιερωμένος εἰς τόν Θεό. Γεννήθηκε εἰς τό κλεινόν ἄστυ τῶν Ἀθηνῶν ὅπου ἤκμαζαν τότε τά Γράμματα καί ἡ Φιλοσοφία. Γεννήθηκε λίγα χρόνια προτοῦ ἔλθει στόν κόσμο ὁ Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστός.

    Ὁ Ἅγιος Ἱερόθεος, προτοῦ γνωρίσει τόν Χριστιανισμό, πού εἶναι ἡ πραγματική σοφία, τήν ὁποίαν ἔφερε ὁ ἴδιος ὁ Θεός εἰς τόν κόσμο, ἐπιδόθηκε στή Φιλοσοφία. Ὁ Ἅγιος κατέβαλε κάθε ἐπιμέλεια, ὥστε καί στήν πράξη καί στή θεωρία ξεπέρασε ὅλους τούς φημισμένους ἄνδρες τῆς ἐποχῆς του καί τούς θεωρητικούς καί τούς πρακτικούς. Ἔφθασε στόν ἀνώτερο βαθμό, ὅσο εἶναι δυνατόν νά φθάσει ὁ ἄνθρωπος.

     Μέ αὐτές τίς προσπάθειες καθάρισε τόν ἑαυτό του καί ἔγινε ἄξιος νά δεχθεῖ τήν ἀλήθεια τῆς Πίστεως μας, τήν πραγματική σοφία, τήν ὁποίαν ἔφερε ὁ Θεάνθρωπος εἰς τόν κόσμο. Ὁ Ἅγιος Ἱερόθεος δέχθηκε μέ ὅλη τήν δύναμη τῆς καρδιᾶς του τήν πίστη τοῦ Χριστοῦ ἀπό τόν Μέγα Ἀπόστολο τῶν Ἐθνῶν Παῦλον.

    Τόν Ἅγιο Ἱερόθεο τόν εὐγνωμονεῖ πολύ ὁ μαθητής του Ἅγιος Διονύ-σιος Ἀρεοπαγίτης. Στά συγγράμματά του τόν ὀνομάζει Μέγα Ἤλιον, κλειόν καθηγεμόνα, θεῖον διδάσκαλον, Ἱερομύστην, ὑμνολόγον,  θεόληπτον.

    Ὁ Ἅγιος Ἱερόθεος ὑπῆρξε μεγάλος εἰς τήν ἀρετή, τήν σοφία καί τήν ἁγιότητα. Ἔζησε ζωή ἀγγελική. Ἀνέλαβε ἀποστολική διακονία καί τήν ἐξετέλεσε. Μέ λόγια, μέ συγγράμματα, μέ ἔργα καί ἀγῶνες διέδωσε τήν Ἀλήθεια τῆς πίστης. Ἀρχιεράτευσε ὡς Ἱεράρχης κανονικά καί νόμιμα καί εὐαρέστησε τόν Θεό. Μέ τά ἔργα του, τά βιβλία του καί τούς λόγους του παρουσίασε στόν κόσμο τήν ἔνσαρκο οἰκονομία τοῦ Χριστοῦ. Ὁ Ἅγιος Ἱερόθεος ἔπειτα ἀπό πολλά κατορθώματα καί ἀγῶνες, ἐκοιμήθη ἐν εἰρήνῃ εἰς βαθύτατον γήρας ἐπί Νέρωνος (54 – 68) καί ἀξιώθηκε τῆς Βασιλείας τοῦ Θεοῦ.

    Ὅλα  αὐτά τά κατόρθωσε ὁ Ἅγιος Ἱερόθεος , γιατί ἀκολούθησε τόν Χριστόν,σήκωσε τόν σταυρόν Του, ὅπως ὁ Ἴδιος μᾶς συμβούλευσε, λέ-γοντάς μας «ὅστις θέλει ὀπισω μου ἀκολουθεῖν,ἀπαρνησάσθω ἑαυτόν καί ἀράτω τόν σταυρόν αὐτοῦ,καί ἀκολουθήτω μοι»(Μάρκ.Η΄34).

      Ἡ δύναμη τοῦ σταυροῦ καθαίρει ὄχι μόνο τούς πιστούς καί τή σχέση τους μέ τόν κόσμο, ἀλλά καί τόν ἴδιο τόν κόσμο. Διά τοῦ σταυροῦ ἀποδιώχνονται οἱ δαίμονες, πού προξενοῦν τό κακό καί ἐκτοξεύουν τούς πειρασμούς μέσα ἀπό τό νερό, τό κρασί, τούς καρπούς, τά ἀνθρώπινα πρόσωπα.

     Οἱ πιστοί πιστεύουν ἀκράδαντα ὅτι κάνοντας τό σημεῖο τοῦ σταυροῦ, σέ ὅλες τους τίς πράξεις καί ὅλους τούς δρόμους τῆς ζωής τους, σέ κάθε ἐπαφή τους μέ τήν φύση καί τούς ἀνθρώπους, ἔχουν συναντιλήπτορα τό Ἅγιο Πνεῦμα. Ὑπάρχει μία ἰδιαίτερη σχέση ἀνάμεσα στό σταυρό καί στό Ἅγιο Πνεῦμα, γιατί ὁ σταυρός εἶναι ἡ ἀνθρώπινη προσπάθεια καθαρμοῦ, ἐνώ τό Ἅγιο Πνεῦμα εἶναι ἡ ἐξαγιάζουσα θεία δύναμη.

      Ὁ σταυρός εἶναι ἡ καθαρτήρια δύναμη τοῦ σύμπαντος. Ὅταν κά-νουμε τό σημεῖο τοῦ σταυροῦ μέ πίστη καί θέληση, γιά μία ζωή καθαρή μέσα στόν κόσμο, ἔρχεται ἡ δύναμη τοῦ Πνεύματος τοῦ Χριστοῦ, πού ὑπῆρξε καθαρός μέσα στόν κόσμο, καί ἁγιάζει τό σῶμα μας μέ τή δύναμη τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. Ἐμεῖς ἀποφεύγουμε τήν ἁμαρτία καί ὑπομένουμε τό θάνατο. Ὁ σταυρός μᾶς δίνει αὐτή τήν δύναμη τοῦ Χριστοῦ γιατί, ἔχοντάς τον στή μνήμη μας, θέλουμε νά μιμηθοῦμε τό παράδειγμά Του καί νά φερόμαστε μέσα στόν κόσμο χωρίς πάθη ἐγωϊστικά, μέ πνεῦμα σωφροσύνης, εἰρήνης καί συμφωνίας μέ τούς ἄλλους.

   Ὁ σταυρός εἶναι τό τραῦμα τῶν δαιμόνων καί ἡ δόξα τῶν ἀγγέλων.Διά τοῦτο καλούμεθα νά τόν φέρνουμε ἐπάνω μας καί μέσα μας, γιά νά μᾶς ἐμπνέει καί νά μᾶς ὁδηγεῖ στόν δρόμον τῆς χάριτος καί τῆς ζωῆς καί δι’αὐτῆς νά καταστοῦμε μέτοχοι τῆς Βασιλείας τοῦ Θεοῦ. ΑΜΗΝ. 

Πηγή εικόνας: https://www.vimaorthodoxias.gr 

Join Radio

Εγγραφείτε προκειμένου να λαμβάνετε δωρεάν ειδοποιήσεις όταν έχουμε νεότερες πληροφορίες.