226 New Articles

Στήλη Ἅλατος ... Τοῦ Τελώνου καί Φαρισαίου καί ἡ ἔναρξη τοῦ Τριωδίου

Στήλη Ἅλατος ... Τοῦ Τελώνου καί Φαρισαίου καί ἡ ἔναρξη τοῦ Τριωδίου

Κοινωνια
Typography
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Ὁ Ἐπίσκοπος Ὠλένης

  Α Θ Α Ν Α Σ Ι Ο Σ

                                                   Κυριακή  13 Φεβρουαρίου   2022 

 Στήλη Ἅλατος ...    

               

   

       Σήμερα Κυριακή τοῦ Τελώνου καί Φαρισαίου, ἀγαπητοί μου ἀναγνῶστες, ἡ Ἁγία μας Ἐκκλησία μᾶς ὑπενθυμίζει τήν ἔναρξη τοῦ Τριωδίου, δηλαδή τῆς πνευματικῆς αὐτῆς περιόδου τῆς προετοιμασίας μας γιά νά ἑορτάσουμε τήν ἀνάσταση τοῦ Κυρίου καί τήν δική μας.

    Τό Τριώδιο εἶναι ἡ πλέον κατανυκτική περίοδος τῆς λειτουργικῆς μας ζωῆς. Τελοῦνται κατ’ αὐτό ἀκολουθίες πού βοηθοῦν τήν ψυχή μας νά συναισθανθεῖ τήν κατάστασή της, νά πονέσει γιά τήν ἁμαρτωλότητά της καί νά καταφύγει μετανοημένη στό ἔλεος τοῦ  Θεοῦ.

    Μεγάλο Ἀπόδειπνο, «Χαιρετισμοί» τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου, Κατανυκτικοί Ἑσπερινοί, Προηγιασμένες Θεῖες Λειτουργίες καί προπάντων οἱ Ἀκολουθίες τοῦ Νυμφίου καί τῶν σεπτῶν παθῶν τοῦ Κυρίου. Ὅλα συγκινητικά καί βοηθητικά γιά τή μετάνοιά μας καί γιά τήν ἀνύψωση τῆς ψυχῆς μας ἀπό  τά κοσμικά καί ἁμαρτωλά στά ἱερά καί τά ἅγια.

     Οἱ θαυμάσιοι ἱεροί ὕμνοι τῆς περιόδου αὐτῆς, ἔργα ἁγίων ὑμνογράφων, καί τά ἐπιλεγμένα ἀναγνώσματα ἀπό τήν Παλαιά καί τήν Καινή Διαθήκη δημιουργοῦν στούς Ναούς μας καί στήν καρδιά μας ἁγία καί ἱερή ἀτμόσφαιρα. Αὐτή ἡ περίοδος εἶναι περίοδος μετανοίας καί προσευχῆς.

   Μετάνοια. Θά μᾶς τήν θυμίσουν συγκλονιστικά ἡ παραβολή τοῦ Ἀσώτου καί τό παράδειγμα τῆς  Ὁσίας Μαρίας τῆς Αἰγυπτίας. Μετάνοια. Ἀλλαγή δηλαδή νοῦ, νοοτροπίας, σκέψεων, ἐπιθυμιῶν καί λόγων.Νά μή στριφογυρίζουν μέσα μας λογισμοί καί πόθοι ἀκάθαρτοι καί ἁμαρτωλοί καί νά μή κυριεύουν τό νοῦ μας. Νά μή βρίσκει τόπο μέσα μας ὁ δαίμονας τῆς κατάκρισης, τῆς φλυαρίας καί τῆς ἀργολογίας, τῆς ἀρχομανίας καί περιεργείας, ὅπως μᾶς θυμίζει ἡ κατανυκτική εὐχή τοῦ Ὁσίου Ἐφραίμ, πού ἀκούγεται τίς μέρες αὐτές. Νά μήν ἔχει θέση στή ζωή μας ἡ ἁμαρτία μέ κάθε της μορφή.

   Ἀντιθέτως, νά γεμίζει ὁ νοῦς μας μέ ἅγιες καί καθαρές σκέψεις, μέ ἀγαπητική διάθεση πρός τό Θεό καί τούς συνανθρώπους μας. Νά παύσουν τά μάτια μας νά στρέφονται πρός τήν ἁμαρτία, πρός τή ματαιότητα. Νά παρακαλοῦμε τό Θεό, ὅπως ὁ ἱερός Ψαλμωδός, λέγοντας «ἀπόστρεψον τούς ὀφθαλμούς μου τοῦ μή ἰδεῖν ματαιότητα» (Ψαλμ. 118, 37). Νά μᾶς βοηθᾶ γιά νά μή μᾶς ἑλκύουν οἱ θεωρούμενες χαρές τοῦ κόσμου οὔτε νά κολλᾶ ἡ καρδιά μας σέ πράγματα πρόσκαιρα.

    Ἀλλά νά στρέφεται ὁ καθένας μας πρός τά οὐράνια, πρός τά ἀνέκφραστα κάλλη τοῦ Παραδείσου καί νά ἀγωνιζόμαστε νά στολίσουμε τήν ψυχή μας μέ τά ἄφθαρτα, ἀμάραντα καί εὔοσμα ἄνθη τῶν ἀρετῶν. Μέ τήν ἀγάπη, μέ τήν ταπείνωση, μέ τήν καθαρότητα, μέ τήν πραότητα καί τήν ὑπομονή. Μέ ὅλες τίς ἀρετές πού ἔδειξε μέ τό παντέλειο παράδειγμά του ὁ Ἰησοῦς Χριστός.

    Αὐτό σημαίνει μετάνοια. Ἀποστροφή ἀπό τήν ἁμαρτία καί πόθος καί ἀγάπη γιά τήν ἀρετή. Ὁ Ἅγιος Γρηγόριος ὁ Παλαμᾶς, πού τόν προβάλλει πρός μίμηση τίς ἡμέρες αὐτές ἡ ἁγία Ἐκκλησία μας, ἔλεγε ὅτι μετάνοια εἶναι «τό μισῆσαι τήν ἁμαρτίαν καί ἀγαπῆσαι τήν ἀρετήν καί ἐκκλίναι (νά ἀπομακρυνθεῖς) ἀπό τοῦ κακοῦ καί ποιῆσαι τό ἀγαθόν» (ΕΠΕ 11, 492).

     Προσευχή• Μαζί μέ τή μετάνοια, ὅπως προηγουμένως εἴπαμε, εἶναι καί ἡ προσευχή. Περισσότερη καί θερμότερη τώρα προσευχή. Γι’ αὐτό συχνότερα μᾶς καλεῖ αὐτές τίς μέρες ἡ Ἁγία μας Ἐκκλησία στίς ἀκολουθίες της γιά κοινή προσευχή.  Μαζί μέ τήν κοινή και ἀτομική προσευχή στό σπίτι μας ἤ ὅπου ἀλλοῦ μποροῦμε. Προσευχή μέ τά λόγια τῶν Ἁγίων Πατέρων μας, πού ἔχουν ἀποτυπωθεῖ στά βιβλία τῆς Ἐκκλησίας μας. Ἀλλά καί προσευχή αὐτοσχέδια, μέ λόγια δικά μας, βγαλμένα ἀπό τήν καρδιά μας γιά τήν ψυχική μας κατάσταση, γιά κάθε τί πού μᾶς ἀπασχολεῖ.

     Προσευχή ὅμως σάν ἐκείνη τοῦ Τελώνη. Μέ συναίσθηση τῆς ἁμαρτωλότητας καί ἀναξιότητάς μας. Μέ ταπείνωση καί συντριβή. Μέ ἐκζήτηση τοῦ ἐλέους καί τῆς εὐσπλαχνίας τοῦ Θεοῦ. Προσευχή πού θά βοηθᾶ στήν ὁλοκλήρωση τῆς μετάνοιάς μας, πού θά πηγάζει ἀπό τά δάκρυα τῆς καρδιᾶς μας καί θά τήν πλημμυρίζει καί πάλι μέ γλυκερά δάκρυα. Ἡ ἀληθινή προσευχή, ἔλεγε ὁ Ἅγιος Ἰωάννης τῆς «Κλίμακος», πού θά τόν θυμηθοῦμε τίς μέρες αὐτές, εἶναι « Θεοῦ καταλλαγή, δακρύων μήτηρ καί  θυγάτηρ» (Λογ. 28, 1).

    Ὅταν ζοῦμε ἔτσι τήν προσευχή καί τή μετάνοια, θά ὠφεληθοῦμε οὐσιαστικά ἀπό τό Τριώδιο. Καί θά νιώσουμε πραγματικά τότε ἀναστημένοι ψυχικά, καθώς θά πανηγυρίζουμε τή λαμπροφόρο Ἀνάσταση τοῦ Κυρίου, στήν ὁποία μᾶς ὁδηγεῖ τό Τριώδιο. ΑΜΗΝ.

Πηγή εικόνας: https://poimin.gr

Εγγραφείτε προκειμένου να λαμβάνετε δωρεάν ειδοποιήσεις όταν έχουμε νεότερες πληροφορίες.