95 New Articles

Φροντιστήριο "Θεμέλιο" Πύργου - Απαντήσεις στην Υγιεινή ΕΠΑΛ

Ενδεικτικές απαντήσεις στην Υγιεινή ΕΠΑΛ

ΘΕΜΑ Α

 

Α1.

α. Σωστό

β. Λάθος

γ. Λάθος

δ. Λάθος

ε. Σωστό

 

Α2.

α. 1 (4-6)

β. 6 (θερμός)

γ. 3 (χολέρας)

δ. 4 (άμεσης)

ε. 8 (υπέρυθρη)

 

Α3.

 1. Γ
 2. Δ
 3. Ε
 4. Β
 5. ΣΤ

 

 

 

ΘΕΜΑ Β.

Β1. Δημόσια Υγιεινή είναι το σύνολο των μέτρων που εφαρμόζονται από το κράτος με σκοπό την:

 • πρόληψη
 • διατήρηση
 • προαγωγή της υγείας του πληθυσμού

 

Αυτό επιτυγχάνεται με:

 • την εξυγίανση του περιβάλλοντος
 • τον έλεγχο των λοιμωδών νοσημάτων
 • την αγωγή υγείας ομάδων πληθυσμού
 • την οργάνωση υγειονομικών και νοσηλευτικών υπηρεσιών.

 

Β2.

α. Τα ούλα γίνονται έντονα κόκκινα, διογκωμένα από το οίδημα και πολλές φορές αιμορραγούν.

β. Στην περιοδοντίτιδα η βλάβη επεκτείνεται βαθύτερα στους ιστούς που στηρίζουν τα δόντια και έτσι αρχίζουν να κουνιούνται και σύντομα γίνεται η εξαγωγή τους.

 

Β3.

α. Με τον όρο επαγγελματικά νοσήματα εννοούμε τα νοσήματα εκείνα που εμφανίζονται με πολύ μεγαλύτερη συχνότητα σε εργαζομένους, εκτεθειμένους στο συγκεκριμένο παράγοντα που προκαλεί τη νόσο σε σύγκριση με τη συχνότητα που εμφανίζεται η νόσος στο γενικό πληθυσμό.

β. Οι κυριότερες επαγγελματικές πνευμονοπάθειες είναι οι πνευμονοκονιάσεις, επαγγελματικό άσθμα και αντιδράσεις από υπερευαισθησία.

γ. Μέτρα προφύλαξης: Συστήματα εξαερισμού που έχουν σκοπό να περιορίσουν τη βλαπτική σκόνη. Η χρήση ατομικής μάσκας προστασίας. Απομάκρυνση των αρρώστων από βεβαρημένους χώρους εργασίας. Περιοδικές εξετάσεις στους εργαζομένους.

 

ΘΕΜΑ Γ.

Γ1.

Η υγειονομική ταφή: περιλαμβάνει την ταφή των απορριμμάτων σε επιλεγμένους χώρους. Τα απορρίμματα αδειάζονται στους χώρους, συμπιέζονται, ώστε να μειωθεί ο όγκος τους και καλύπτονται με χώμα. Όταν η χωματερή δεν μπορεί να δεχθεί άλλα απορρίμματα, σκεπάζεται με χώμα ύψους ενός μέτρου και δενδροφυτεύεται.

Επιπλέον τρόποι διάθεσης απορριμμάτων: λιπασματοποίηση, καύση, ανακύκλωση (ζητούνται 2 από τους 3).

Γ2.

α. Σωστή φροντίδα του μυοσκελετικού συστήματος: η σωματική άσκηση και η υψηλή πρόσληψη ασβεστίου από τις τροφές (γαλακτοκομικά προϊόντα) κυρίως από την παιδική και νεανική ηλικία συμβάλλουν στην αύξηση της οστικής πυκνότητας και έτσι προλαμβάνεται η οστεοπόρωση.

β. Ο προληπτικός έλεγχος για σκολίωση και κύφωση: γίνεται από εξειδικευμένο προσωπικό κατά τη σχολική περίοδο και συμβάλλει στη μείωση εμφάνισης της νόσου. Η εξέταση γίνεται με απλή επισκόπηση σε όρθια στάση και επίκυψη.

γ. Τέσσερα οφέλη της σωματικής άσκησης στη λειτουργία του μυοσκελετικού συστήματος είναι:

 • Δύναμη. Οι μύες αδυνατίζουν, όταν δε χρησιμοποιούνται.
 • Ευλυγισία και χάρη. Η άσκηση βοηθά να γίνεται η κίνηση με ευκολία.
 • Αντοχή. Η αντοχή αυξάνεται, όταν κάποιος ασκείται.
 • Βοηθά στην εναπόθεση ασβεστίου στα παιδιά.

 

δ. Η σωστή στάση του σώματος σε όλες τις συνήθεις ασχολίες αποτελεί βασική αρχή πρόληψης παθήσεων της σπονδυλικής στήλης. Η κυφωτική στάση είναι η πιο συνηθισμένη μορφή παραμόρφωσης.

Γ3.

α. 4-5 ώρες.

β. Καλό είναι το φαγητό να συντηρείται ή σε θερμοκρασία μεγαλύτερη από 60ο C  ή μικρότερη από 10ο C.

γ. Αποτελεσματική αναθέρμανση σημαίνει ότι όλα τα μέρη του τροφίμου θα θερμανθούν τουλάχιστον στους 70ο C.

 

ΘΕΜΑ Δ.

Δ1.

α. Απορροφητικός βόθρος: είναι ο πιο ανθυγιεινός, γιατί συλλέγονται τα οικιακά λύματα κατευθείαν στη γη, διαποτίζουν το έδαφος, μολύνουν τα υπόγεια νερά, γεγονός που έχει ως αποτέλεσμα την εμφάνιση λοιμωδών νοσημάτων.

β. Το ασφαλέστερο και υγιεινότερο σύστημα αποχέτευσης είναι με το δίκτυο υπονόμων, όπου συλλέγονται τα λύματα της περιοχής, επεξεργάζονται και απομακρύνονται σε υγρό περιβάλλον (θάλασσα, λίμνη, ποταμό) κατά τρόπο αποδεκτό για το περιβάλλον και τη δημόσια υγεία.

γ. Το υγιεινότερο είδος βόθρου είναι ο σηπτικός βόθρος. Ονομαστικά οι βασικές λειτουργίες που γίνονται στα στεγανά τμήματά του είναι η καθίζηση των ακαθαρσιών, υγροποίηση και ζυμώσεις.

 

Δ2.

α. Κανένα από τα 3 δείγματα δεν είναι κατάλληλο για πόση.

Δείγμα Α: Για αυτό ευθύνεται το pH του. Η αντίδραση του νερού πρέπει να είναι ουδέτερη ως ελαφρά αλκαλική (pH 6,8-7,8) για να είναι πόσιμο.

Δείγμα Β: Για αυτό ευθύνεται η παρουσία αζωτούχων ενώσεων. Το νερό για να είναι πόσιμο δεν πρέπει να περιέχει αζωτούχες ενώσεις.

Δείγμα Γ: Για αυτό ευθύνεται η παρουσία μολύβδου σε μεγάλη αναλογία. Το νερό για να είναι πόσιμο δεν πρέπει να περιέχει χημικές ουσίες ή όταν υπάρχουν, δεν επιτρέπεται να υπερβαίνουν ορισμένη αναλογία. Όταν ο μόλυβδος π.χ βρίσκεται στο πόσιμο νερό σε μεγάλη αναλογία, προκαλούνται χρόνιες δηλητηριάσεις.

 

β. Αν το νερό δεν είναι μολυσμένο, τότε μπορεί οι αζωτούχες ενώσεις να προέρχονται από λιπάσματα ή από τη γεωλογική σύσταση του εδάφους.

 

γ. Με τη χημική εξέταση.

 

Φροντιστήριο "Θεμέλιο" Πύργου - Απαντήσεις στον Προγραμματισμό Υπολογιστών

ΘΕΜΑ Α.

Α1.

α. ΣΩΣΤΟ β. ΛΑΘΟΣ γ. ΛΑΘΟΣ δ. ΣΩΣΤΟ ε. ΣΩΣΤΟ

 

 

Α2.

 

 1. β
 2. α
 3. στ
 4. ε
 5. γ

 

 

ΘΕΜΑ Β.

Β1.

def find_mo(self):

return (self.vath1+self.vath2)/2.0

 

student1=Student('Ιωάννου',7,6) student2=Student('Αναστασίου',10,9)

 

mo1=student1.find_mo() mo2=student2.find_mo() if mo1>mo2:

print student1.onoma

elif mo1<mo2:

print student2.onoma

else:

print student1.onoma

print student2.onoma

 

Β2.

 

s=0

for i in range(1,11,2):

s=s+i

print s

Β3.

Α

7

8

3

4

-2

1ο πέρασμα

-2

7

8

3

4

2ο πέρασμα

-2

3

7

8

4

3ο πέρασμα

-2

3

4

7

8

4ο πέρασμα

-2

3

4

7

8

 

 

 

 

ΘΕΜΑ Γ.

f=open('thermo.txt','r') p=0

for i in range(10):

on=raw_input('Όνομα πόλης:') s=0

for j in range(30): ther=float(input('Θερμοκρασία:')) while ther<-50 or ther>50:

ther=float(input('Θερμοκρασία:')) s=s+ther

mo=s/30.0

print 'MO θερμ. πόλης:',mo

if mo<0:

p=p+1

f.write(on+' '+str(mo)+'\n') print 'Πλήθος πόλεων με ΜΟ<0:',p f.close()

 

ΘΕΜΑ Δ.

 

def anazitisi(C,k): pos=-1 found=False

i=0

while i<len(C) and not found: if C[i]==k:

found=True pos=i

else:

i=i+1

return pos

 

CODE=[] ESODA=[]

 

kod=raw_input('Κωδικός:') while kod!='TELOS':

CODE.append(kod) timi=float(input('Τιμή:')) tem=int(input('Τεμάχια:')) ESODA.append(timi*tem) kod=raw_input('Κωδικός:')

kodikos=raw_input('Δώσε κωδικό:') t=anazitisi(CODE,kodikos)

if t==-1:

 

print 'Δεν

else:

 

υπάρχει ο κωδικός'

 

print ESODA[t]

 

sgr=0 sall=0

for i in range(len(CODE)):

sall=sall+ESODA[i] if CODE[i][:2]=='GR':

sgr=sgr+ESODA[i] pos=sgr/sall*100

print 'Ποσοστό ελληνικών:',pos,'%'

Φροντιστήριο "Θεμέλιο" Πύργου - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΑΟΔ ΕΠΑΛ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ –ΑΟΔΕ ΕΠΑΛ

ΘΕΜΑ Α

Α1.

Α. ΣΩΣΤΟ, Β. ΛΑΘΟΣ, Γ. ΛΑΘΟΣ, Δ. ΣΩΣΤΟ, Ε. ΣΩΣΤΟ

Α2.

1.Γ, 2.Δ

ΘΕΜΑ Β

Α. ΑΥΤΑΡΧΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ (Β) : σελ. 225 «Ο ηγέτης αναζητά…. Λύσεις για το πρόβλημα».

Β. ΟΜΑΔΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ (Ε) : «Ο ηγέτης συζητά το πρόβλημα….ευθύνη για την εφαρμογή της.»

ΘΕΜΑ Γ

Γ1.α σελ. 253 «Η έννοια της μάθησης εμπεριέχει δυο βασικές σημασίες ….μπορεί να επαναλαμβάνεται.»

Γ1.β σελ. 256 «Η παραδοσιακή άποψη …πορεία της επιχείρησης».

 

ΘΕΜΑ Δ

 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Α

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Β

Μονάδες παραγωγής 

200.000

220.000

Τιμή ανά μονάδα (€)

6

8

Κόστος ανά μονάδα (€)

4

5

Αριθμός στρεμμάτων 

100   

110

Αριθμός μηχανημάτων

40

55

Αριθμός εργατών 

160   

220

 Καθαρά κέρδη(€)    

400.000

660.000

Χρησιμοποιηθέντα κεφάλαια (€)

1.000.000

1.320.000

Επιδιωκόμενες μονάδες 

250.000

275.000

Παραγωγικότητα στρεμμάτων   

2.000

2.000

Παραγωγικότητα μηχανημάτων 

5.000   

4000

Παραγωγικότητα εργασίας   

1.250

1.000

 

Δ2.

Οικ. Αποδοτικότητα Α=0,4

Οικ. Αποδοτικότητα Β=0,5

Πιο αποδοτική είναι η επιχείρηση Β,  αφού έχει μεγαλύτερη οικονομική αποδοτικότητα.

Δ3.

Αποτελεσματικότητα Α=80%

Αποτελεσματικότητα Β=80%

 

 

 

Φροντιστήριο "Θεμέλιο" Πύργου - ΑΟΔ ΕΠΑΛ

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ  ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ ΣΑΒΒΑΤΟ 10 ΙΟΥΝΙΟΥ 2023

 

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ:

ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (Α.Ο.Δ.)

ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5)

 

 

ΘΕΜΑ Α

Α1. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν, γράφοντας στο τετράδιό σας, δίπλα στο γράμμα που αντιστοιχεί σε κάθε πρόταση, τη λέξη Σωστό, αν η πρόταση είναι σωστή, ή τη λέξη Λάθος, αν η πρόταση είναι λανθασμένη.

α. Οι μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί αποβλέπουν στην προσφορά υπηρεσιών προς το κοινωνικό  σύνολο  χωρίς την επίτευξη οικονομικού οφέλους.

β. Οι υπηρεσίες θεάματος ανήκουν στον δευτερογενή τομέα παραγωγής.

γ. Έμμεση πώληση είναι εκείνη σύμφωνα με την οποία ο καταναλωτής προμηθεύεται το προϊόν απ’  ευθείας  από τον παραγωγό.

δ. Οι διαδικασίες συντήρησης και αντικατάστασης του μηχανικού εξοπλισμού και  των  εγκαταστάσεων παραγωγής αποσκοπούν στην επίτευξη της μέγιστης απόδοσης της παραγωγικής διαδικασίας.

ε.   Λήψη αποφάσεων είναι η διαδικασία επιλογής μεταξύ δύο ή περισσοτέρων εναλλακτικών λύσεων, προκειμένου να επιλύσουμε ένα πρόβλημα ή να εκμεταλλευτούμε μία ευκαιρία.

Μονάδες 15

 

Α2. Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμίας από τις παρακάτω προτάσεις και, δίπλα στον αριθμό, το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

 1. Τοσύστημα αξιών, το οποίο χαρακτηρίζει διάφορες κοινωνικές ομάδες ή έναν ολόκληρο λαό αποτελεί στοιχείο του:

α. Πολιτικού Περιβάλλοντος

β.  Κοινωνικού  Περιβάλλοντος γ. Πολιτισμικού Περιβάλλοντος δ. Νομικού Περιβάλλοντος

 

 1. Οικυριότεροι εκπρόσωποι του κινήματος Ανθρωπίνων Σχέσεων ήταν οι:

α. Taylor και Fayol β. Weber και Gantt γ. Fayol και Weber

δ. Mayo και Roethlisberger

Μονάδες 10

 

 

 

 

ΘΕΜΑ Β

Β1. Το 2019, ο κύριος «Λ», ηγετικό στέλεχος μίας υποθετικής παραγωγικής επιχείρησης, χρειάζεται να πάρει μία απόφαση σχετικά με την ανάπτυξη της επιχείρησης. Πρόκειται να αποφασίσει αν θα εισάγει πρώτες ύλες από την Ιταλία που προέρχονται από ανακυκλωμένα υλικά.

Η συνεργασία με τους υφισταμένους του είναι σε γενικές γραμμές τυπική. Συζητά μαζί τους το θέμα για να μπορέσει να αντλήσει πληροφορίες. Ο κύριος «Λ» μπορεί από μόνος του να αποφασίσει και, όπως πάντα, αυτό κάνει.

 

Το 2020, ο κύριος «Λ» αντικαταστάθηκε από νέο στέλεχος, την κυρία «Μ», η οποία ανέλαβε την ευθύνη της  απόφασης σχετικά με την εισαγωγή πρώτων υλών από την Ιταλία που προέρχονται από ανακυκλωμένα υλικά. Η συνεργασία της κυρίας «Μ» με τους υφισταμένους της είναι  γενικά  πολύ καλή. Συζητά όλα τα θέματα μαζί τους και δεν προσπαθεί να τους επηρεάσει. Αν και μπορεί από μόνη της να πάρει την απόφαση, τελικά δεν αποφασίζει μόνη της.

Ζητούνται:

α. Να περιγράψετε τα χαρακτηριστικά της μορφής απόφασης που υιοθετεί ο κύριος «Λ» (μον. 10) και να αναφέρετε τον τύπο της απόφασης (μον. 2), σύμφωνα με την  μέθοδο λήψης ομαδικών αποφάσεων των Vroom‐Yetton‐Jago.

 

 

β. Να περιγράψετε τα χαρακτηριστικά της μορφής απόφασης που υιοθετεί η κυρία «Μ» (μον. 11) και να αναφέρετε τον τύπο της απόφασης (μον. 2) σύμφωνα με  την  μέθοδο λήψης ομαδικών αποφάσεων των Vroom‐Yetton‐Jago.

Μονάδες 25

 

ΘΕΜΑ Γ

Γ1. α. Να περιγράψετε τις δύο βασικές σημασίες που εμπεριέχονται στην έννοια της μάθησης, σύμφωνα με την προσέγγιση «Ο Οργανισμός που μαθαίνει (Learning Organization)» (μον. 12).

β. Να περιγράψετε τον νέο ρόλο της ηγεσίας, σύμφωνα με τον

«Οργανισμό  που  μαθαίνει   (Learning   Organization)» (μον. 13).

Μονάδες 25

 

ΘΕΜΑ Δ

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται στοιχεία των επιχειρήσεων Α και Β.

 

 

Επιχείρηση Α

Επιχείρηση Β

Μονάδες παραγωγής

200.000

220.000

Τιμή ανά μονάδα (€)

6

8

Κόστος ανά μονάδα (€)

4

5

Αριθμός στρεμμάτων

100

 

Αριθμός μηχανημάτων

 

55

Αριθμός εργατών

160

 

Καθαρά κέρδη(€)

 

 

Χρησιμοποιηθέντα κεφάλαια (€)

1.000.000

1.320.000

Επιδιωκόμενες μονάδες

250.000

275.000

Παραγωγικότητα στρεμμάτων

 

2.000

Παραγωγικότητα μηχανημάτων

5.000

 

Παραγωγικότητα εργασίας

 

1.000

 

Δ1. Αφού μεταφέρετε στο τετράδιό σας τον παραπάνω πίνακα, να συμπληρώσετε τα κενά του κάνοντας τους σχετικούς υπολογισμούς.

Μονάδες 16

 

Δ2. Να υπολογίσετε την οικονομική αποδοτικότητα των επιχειρήσεων Α και Β (μον. 4). Ποια από τις δύο επιχειρήσεις είναι οικονομικά αποδοτικότερη και γιατί (μον. 1);

Μονάδες 5

 

Δ3. Να υπολογίσετε την αποτελεσματικότητα των επιχειρήσεων  Α και Β.

Μονάδες 4

 

 

 

 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΥΣ

 1. Στοτετράδιο να γράψετε μόνον τα προκαταρκτικά (ημερομηνία,

εξεταζόμενο μάθημα). Να μην αντιγράψετε τα θέματα στο τετράδιο.

 1. Ναγράψετε το ονοματεπώνυμό σας στο πάνω μέρος των φωτοαντιγράφων, αμέσως μόλις σας παραδοθούν. Δεν επιτρέπεται να γράψετε καμιά άλλη σημείωση. Κατά την αποχώρησή σας να παραδώσετε μαζί με το τετράδιο και τα φωτοαντίγραφα.
 2. Να απαντήσετε στο τετράδιό σας σε όλα τα θέματα, μόνο με μπλε ήμόνο με μαύρο στυλό ανεξίτηλης μελάνης.
 3. Κάθεαπάντηση επιστημονικά τεκμηριωμένη είναι αποδεκτή.
 4. Διάρκειαεξέτασης: τρεις (3) ώρες μετά τη διανομή των φωτοαντιγράφων.
 5. Ώραδυνατής αποχώρησης: 00 π.μ.

KΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ

 

ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ

Φροντιστήριο "Θεμέλιο" Πύργου - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

HMEΡΗΣΙΩΝ – ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ ΣΑΒΒΑΤΟ 10 ΙΟΥΝΙΟΥ 2023

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5)

 

Α1. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις  που  ακολουθούν, γράφοντας στο τετράδιό σας, δίπλα στο γράμμα που αντιστοιχεί σε κάθε πρόταση, τη λέξη Σωστό, αν η πρόταση είναι σωστή, ή τη λέξη Λάθος, αν η πρόταση είναι λανθασμένη.

α.   Μία     συνάρτηση      πρέπει     να     έχει     οριστεί     πριν χρησιμοποιηθεί.

β.   Στην    Python    δηλώνουμε     ποιον    τύπο    δεδομένων χρησιμοποιούμε.

γ.   Η συνάρτηση range(1,7,2) παράγει τη λίστα [1,3,5,7].

δ. Όταν απωθούμε ένα στοιχείο από τη στοίβα πρέπει προηγουμένως να έχουμε εξασφαλίσει ότι η στοίβα δεν είναι κενή.

ε.   Ένα αντικείμενο δημιουργείται από μία ειδική μέθοδο που στην αντικειμενοστρεφή ορολογία ονομάζεται κατασκευαστής (constructor).

Μονάδες 15

A2.  Να  γράψετε στο τετράδιό σας τους αριθμούς 1,  2,  3, 4, 5 από τη στήλη Α του παρακάτω πίνακα και δίπλα σε καθέναν από τους αριθμούς, ένα από τα  γράμματα α,  β,  γ, δ, ε, στ της στήλης Β, που δίνει τη σωστή αντιστοίχιση. Σημειώνεται ότι ένα γράμμα από τη στήλη Β θα περισσέψει.

ΣΤΗΛΗ Α

ΣΤΗΛΗ Β

1.

5/2

α.

2.5

2.     5/float(2)

β.

2

3.     float(5/2)

γ.

5.0

4.

5/pow(2,0)

δ.

1

5.

5**2/5.0

ε.

5

 

στ.

2.0

Μονάδες 10

 

ΘΕΜΑ B

Β1.   Δίνεται η παρακάτω κλάση: class Student:

def __init__(self, onoma, vath1, vath2): self.onoma=onoma self.vath1=vath1

self.vath2=vath2

όπου onoma είναι το όνομα του σπουδαστή, vath1 η βαθμολογία του στο πρώτο εξάμηνο και vath2 η βαθμολογία του στο δεύτερο εξάμηνο.

α) Να δημιουργήσετε τη μέθοδο με όνομα find_mo(),  η οποία θα υπολογίζει και θα επιστρέφει τον μέσο όρο των vath1 και vath2 του σπουδαστή (μον. 4).

β) Να δημιουργήσετε δύο (2) στιγμιότυπα της κλάσης ως εξής: student1, με τιμές των ιδιοτήτων του onoma="Ιωάννου", vath1=7, vath2=6 και student2, με τιμές των ιδιοτήτων του  onoma="Αναστασίου", vath1=10, vath2=9 (μον.2).

γ) Να βρείτε και να εμφανίσετε το όνομα του στιγμιοτύπου που έχει τον μεγαλύτερο μέσο όρο με χρήση της μεθόδου find_mo() που περιγράφεται στο ερώτημα α. Στην περίπτωση που και τα δύο (2) στιγμιότυπα έχουν τον ίδιο μέσο όρο, να εμφανίσετε και τα δύο (2) ονόματα των στιγμιοτύπων (μον. 6).

Μονάδες 12

B2. Να ξαναγράψετε το παρακάτω τμήμα προγράμματος χρησιμοποιώντας την εντολή επανάληψης for αντί της εντολής επανάληψης while έτσι, ώστε να εμφανίζει το ίδιο αποτέλεσμα.

S=0

i=1

while i<=10:

S=S+i

print S i=i+2

Μονάδες 5

 

B3. Δίνεται παρακάτω η λίστα Α με πέντε (5) αριθμούς. Αφού μεταφέρετε τον παρακάτω πίνακα στο τετράδιό σας, να εκτελέσετε τον αλγόριθμο ταξινόμησης ευθείας ανταλλαγής για την ταξινόμηση των αριθμών σε αύξουσα σειρά, συμπληρώνοντας παράλληλα τα κενά έτσι, ώστε να φαίνονται τα στοιχεία της λίστας αμέσως μετά από κάθε πέρασμα του αλγορίθμου.

 

Α

7

8

3

4

‐2

1ο πέρασμα

 

 

 

 

 

2ο πέρασμα

 

 

 

 

 

3ο πέρασμα

 

 

 

 

 

4ο πέρασμα

 

 

 

 

 

Μονάδες 8

ΘΕΜΑ Γ

Μία περιβαλλοντική οργάνωση συλλέγει θερμοκρασίες από δέκα

(10) πόλεις σε διάστημα τριάντα (30) ημερών. Οι θερμοκρασίες λαμβάνουν τιμές από ‐50°C έως και +50°C.

Να αναπτύξετε πρόγραμμα σε γλώσσα προγραμματισμού Python

το οποίο:

Γ1.   Για κάθε πόλη:

α)  Να διαβάζει το όνομά της (μον. 2).

β) Να διαβάζει τη θερμοκρασία της για κάθε μία από τις τριάντα (30) ημέρες. Να γίνεται έλεγχος  ορθότητας, ώστε οι θερμοκρασίες που καταχωρίζονται να είναι από

‐50°C έως και +50°C (μον. 8).

Μονάδες 10

Γ2.           Να                 υπολογίζει                  και    να        εμφανίζει   τον        μέσο             όρο   της θερμοκρασίας κάθε πόλης.

Μονάδες 6

Γ3.   Να βρίσκει και να εμφανίζει το πλήθος των πόλεων που έχουν μέσο όρο θερμοκρασίας μικρότερη του μηδενός (0).

Μονάδες 4 Γ4.        Να δημιουργεί αρχείο κειμένου με όνομα "thermo.txt", όπου σε κάθε γραμμή του θα γραφεί το όνομα της πόλης,

 

ακολουθούμενο από έναν κενό χαρακτήρα και τον μέσο όρο της θερμοκρασίας της πόλης.

Μονάδες 5

ΘΕΜΑ Δ

Ένα ηλεκτρονικό κατάστημα καταγράφει τις πωλήσεις των προϊόντων του στο τέλος της ημέρας. Κάθε  προϊόν χαρακτηρίζεται από έναν κωδικό. Ο κωδικός  αποτελείται  από δύο (2) κεφαλαία γράμματα, τα οποία αντιστοιχούν στην χώρα παραγωγής του προϊόντος, και ακολουθείται από οκτώ  (8) ψηφία. Ο κωδικός έχει την παρακάτω δομή (ενδεικτικά): GR12467078

Να αναπτύξετε πρόγραμμα σε γλώσσα προγραμματισμού Python

το οποίο:

Δ1.   Για κάθε προϊόν:

α) Να διαβάζει τον κωδικό του και να τον καταχωρίζει σε λίστα με όνομα CODE (μον.3).

β) Να διαβάζει την τιμή πώλησης του προϊόντος (μον. 1).

γ) Να  διαβάζει  το  πλήθος  των  τεμαχίων  που  πωλήθηκαν

(μον. 1).

Η εισαγωγή των στοιχείων θα τερματίζεται, όταν δοθεί ως κωδικός προϊόντος η λέξη "ΤΕΛΟΣ".

Θεωρήστε ότι καταχωρίζονται τουλάχιστον δύο προϊόντα με μη μηδενικές τιμές πώλησης και μη μηδενικό πλήθος τεμαχίων.

Μονάδες 5

Δ2.   Να υπολογίζει το ποσό των εσόδων για κάθε προϊόν και να το καταχωρίζει σε λίστα με όνομα ESODA.

Μονάδες 3 Δ3.        Να διαβάζει τον κωδικό ενός προϊόντος και να εμφανίζει τα έσοδα από τις πωλήσεις του. Αν ο κωδικός δεν υπάρχει στη

λίστα CODE, να εμφανίζει κατάλληλο μήνυμα. Η αναζήτηση του κωδικού να γίνεται με κλήση της συνάρτησης anazitisi, όπως περιγράφεται στο ερώτημα Δ4.

Μονάδες 5 Δ4.        Να υλοποιήσετε τη συνάρτηση με όνομα anazitisi, η οποία να δέχεται τον κωδικό του προϊόντος και τη λίστα CODE, και

 

να επιστρέφει τη θέση στην οποία βρίσκεται ο κωδικός στη λίστα CODE, διαφορετικά να επιστρέφει την τιμή ‐1.

Μονάδες 6 Δ5.        Να υπολογίζει και να εμφανίζει το ποσοστό των εσόδων των ελληνικών προϊόντων, των οποίων ο κωδικός αρχίζει με GR,

στο σύνολο των εσόδων όλων των προϊόντων.

Μονάδες 6

Επισημάνσεις για τα θέματα Γ και Δ

Στην Python η ομάδα εντολών, η οποία εκτελείται μέσα σε μία δομή  (επιλογής, επανάληψης, συνάρτησης, κ.λπ.), καθορίζεται ως  ένα μπλοκ εντολών με  τη  χρήση μίας ίδιας εσοχής σε  σχέση με την αρχική γραμμή της δομής. Για να είναι εμφανής η ύπαρξη της ίδιας εσοχής, προτείνεται οι μαθητές στο γραπτό τους να σημειώνουν τις εντολές που ανήκουν στο ίδιο μπλοκ με μία κάθετη γραμμή μπροστά από αυτές. Παράδειγμα:

while x<4: b=b+1 a=a*x print a, x

if b%2 == 0: x=x+1 print x

print b

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΥΣ

 1. Στο τετράδιο να γράψετε μόνον τα προκαταρκτικά (ημερομηνία,

εξεταζόμενο μάθημα). Να μην αντιγράψετε τα θέματα στο τετράδιο.

 1. Να γράψετε το ονοματεπώνυμό σας στο πάνω μέρος των φωτοαντιγράφων, αμέσως μόλις σας παραδοθούν. Δεν επιτρέπεται να γράψετε καμιά άλλη σημείωση. Κατά την αποχώρησή σας να παραδώσετε μαζί με το τετράδιο και τα φωτοαντίγραφα.
 2. Να απαντήσετε στο τετράδιό σας σε όλα τα θέματα, μόνο με μπλε ή μόνο με μαύρο στυλό ανεξίτηλης μελάνης.
 3. Κάθε απάντηση επιστημονικά τεκμηριωμένη είναι αποδεκτή.
 4. Διάρκεια εξέτασης: τρεις (3) ώρες μετά τη διανομή των φωτοαντιγράφων.
 5. Ώρα δυνατής αποχώρησης: 00 π.μ.

KΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ

ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ

Φροντιστήριο "Θεμέλιο" Πύργου - ΥΓΙΕΙΝΗ

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

HMEΡΗΣΙΩΝ  ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ ΣΑΒΒΑΤΟ 10 ΙΟΥΝΙΟΥ 2023

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΥΓΙΕΙΝΗ

ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙΔΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5)

 

 

 

ΘΕΜΑ Α

Α1. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις  που  ακολουθούν, γράφοντας στο τετράδιό σας, δίπλα στο γράμμα που αντιστοιχεί σε κάθε πρόταση, τη λέξη Σωστό, αν η πρόταση είναι σωστή, ή τη λέξη Λάθος, αν η πρόταση είναι λανθασμένη.

α. Ο αλκοολισμός ανήκει στην κατηγορία των κοινωνικών νοσημάτων.

β. Ο προσυμπτωματικός έλεγχος που εφαρμόζεται σε ατομικό επίπεδο ονομάζεται ανίχνευση ή screening.

γ. Η μέτρηση της αρτηριακής πίεσης ανήκει στην κατηγορία της πρωτοβάθμιας πρόληψης.

δ. Η σχετική  υγρασία  σε  μία  κατοικία  πρέπει  να  είναι

5 – 15%.

ε. Τα γλυπτά της Ακρόπολης καταστρέφονται από το διοξείδιο του θείου που υπάρχει στον ατμοσφαιρικό αέρα.

Μονάδες 10

Α2. Να γράψετε στο τετράδιό σας το γράμμα α, β,  γ,  δ, ε καθεμίας από τις παρακάτω προτάσεις και, δίπλα, έναν από τους αριθμούς 1 έως 10 που αντιστοιχεί στη λέξη ή αριθμό, η οποία συμπληρώνει σωστά την πρόταση. Σημειώνεται ότι πέντε (5) από τις παρακάτω λέξεις ή αριθμούς θα περισσέψουν.

 

 

1)

4‐6

2)

ψυχρός

3)

χολέρας

4)

άμεσης

5)

6‐12

6)

θερμός

7)

δερματίτιδας

8)

υπέρυθρη

9)

έμμεσης

10)

υπεριώδης

 

 

 

 

 

α) Ο χρόνος  επώασης  της  ηπατίτιδας  Α είναι  ________

εβδομάδες.

β) Ο _________________ αέρας κατακρατεί μεγαλύτερη ποσότητα υδρατμών.

γ) Η διεθνής δήλωση για το νόσημα της ______________

είναι υποχρεωτική.

δ) Το δάγκωμα ζώου θεωρείται τρόπος _______________

μετάδοσης.

ε) Η κύρια πηγή θερμότητας πάνω στη Γη είναι η

________________ ακτινοβολία.

Μονάδες 5

Α3. Να γράψετε στο τετράδιό σας τους αριθμούς 1, 2, 3, 4, 5 από τη στήλη Α και, δίπλα, ένα από τα γράμματα α, β, γ, δ, ε, στ της στήλης Β, που δίνει τη σωστή αντιστοίχιση. Σημειώνεται ότι ένα γράμμα από τη στήλη Β θα περισσέψει.

 

ΣΤΗΛΗ Α

ΣΤΗΛΗ Β

1.

Ωχρά σπειροχαίτη

α.

Φυματίωση

2.

Ανωφελές κουνούπι

β.

Βλεννόρροια

3.

Στεγόμυγα

γ.

Σύφιλη

4.

Γονόκοκκος

δ.

Ελονοσία

5.

Ψύλλος

ε.

Κίτρινος πυρετός

 

στ.

Πανώλη

Μονάδες 10

 

ΘΕΜΑ Β

Β1. Τι είναι η Δημόσια Υγιεινή (μον. 5) και πώς επιτυγχάνεται ο σκοπός της (μον. 4);

Μονάδες 9

Β2. α) Να περιγράψετε τα χαρακτηριστικά των ούλων στην ουλίτιδα (μον. 3).

β) Πώς  εξελίσσονται  οι  βλάβες  στην  περιοδοντίτιδα (μον. 2) και ποιο είναι το τελικό αποτέλεσμα αυτής της νόσου (μον. 1);

Μονάδες 6

Β3. α) Πώς ορίζονται τα επαγγελματικά νοσήματα (μον. 3);

β) Ποιες είναι οι κυριότερες επαγγελματικές πνευμονοπάθειες (μον. 3).

γ) Να αναφέρετε τέσσερα (4) μέτρα προφύλαξης για τις επαγγελματικές πνευμονοπάθειες (μον. 4).

Μονάδες 10

ΘΕΜΑ Γ

Γ1. Να περιγράψετε την  υγειονομική ταφή  ως τρόπο διάθεσης των απορριμμάτων  (μον.  7).  Να αναφέρετε,  ονομαστικά, δύο (2) επιπλέον τρόπους διάθεσης των   απορριμμάτων (μον. 2).

Μονάδες 9

Γ2. Μία ιατρική ομάδα επισκέφτηκε τα σχολεία της χώρας προκειμένου να ενημερώσει τους μαθητές για παθήσεις του μυοσκελετικού συστήματος.

α) Ποιες συμβουλές έδωσαν οι ειδικοί στους μαθητές για την πρόληψη της οστεοπόρωσης (μον. 2);

β) Με ποιο τρόπο γίνεται η εξέταση κατά τον προληπτικό έλεγχο για σκολίωση και κύφωση (μον. 2);

γ) Να αναφέρετε τέσσερα (4) οφέλη της σωματικής άσκησης στη λειτουργία του μυοσκελετικού συστήματος (μον. 4).

 

δ) Ποια  είναι  η   βασική  αρχή πρόληψης των παθήσεων της σπονδυλικής στήλης (μον. 2) και ποια είναι η πιο συνηθισμένη μορφή παραμόρφωσης αυτής (μον. 1);

Μονάδες 11

Γ3.   Οι εργαζόμενοι σε μεγάλο εστιατόριο είναι υπεύθυνοι για την προετοιμασία των γευμάτων. Επειδή υπάρχει μεγάλος φόρτος εργασίας πρέπει να ετοιμάζουν τα φαγητά αρκετά νωρίτερα από το άνοιγμα του εστιατορίου.

α) Μέχρι πόσες ώρες μπορούν να παραμείνουν τα μαγειρεμένα τρόφιμα εκτός του ψυγείου (μον. 1);

β) Σε ποιες θερμοκρασίες είναι προτιμότερο να συντηρούνται τα μαγειρεμένα τρόφιμα (μον. 2);

γ) Τι σημαίνει  αποτελεσματική  αναθέρμανση  τροφίμου

(μον. 2);

Μονάδες 5

 

 

ΘΕΜΑ Δ

Δ1. Μία ερευνητική ομάδα προτείνει ότι πρέπει να αντικατασταθούν ως ανθυγιεινοί όλοι οι απορροφητικοί βόθροι στην Ελλάδα με πιο υγιεινά συστήματα αποχέτευσης.

α) Να εξηγήσετε  γιατί  ο απορροφητικός βόθρος θεωρείται ως ο πιο ανθυγιεινός (μον. 4).

β) Ποιο είναι το ασφαλέστερο και υγιεινότερο σύστημα αποχέτευσης (μον. 1) και πώς λειτουργεί (μον. 3);

γ) Ποιο είναι το υγιεινότερο είδος βόθρου (μον. 1); Να αναφέρετε, ονομαστικά, τις βασικές λειτουργίες που γίνονται στα στεγανά τμήματά του (μον. 3).

Μονάδες 12

Δ2. Στον παρακάτω πίνακα απεικονίζονται τα χαρακτηριστικά τριών (3) δειγμάτων νερού, που έχουν ληφθεί από διαφορετικές περιοχές.

 

 

Ουσίες

Δείγμα νερού Α

Δείγμα νερού Β

Δείγμα νερού Γ

Χλωριούχα άλατα

20 mg/lt

30 mg/lt

25 mg/lt

Μόλυβδος

Δεν περιέχεται

Δεν περιέχεται

Σε μεγάλη αναλογία

pH

6,2

6,9

7,1

Αζωτούχες ενώσεις

Δεν

περιέχονται

Περιέχονται

Δεν

περιέχονται

 

α) Ποιο ή ποια από τα τρία δείγματα νερού δεν είναι κατάλληλο για πόση (μον. 1) και ποιο ή ποια από τα χαρακτηριστικά του κάθε δείγματος ευθύνεται για αυτό (μον. 3); Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας (μον. 3).

β)   Από πού μπορεί να προέρχονται οι αζωτούχες ενώσεις σε δείγμα νερού που δεν είναι μολυσμένο (μον. 4);

γ) Με ποια εξέταση διαπιστώνεται πιθανή μόλυνση του νερού (μον. 2);

Μονάδες 13

 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΥΣ

 1. Στοτετράδιο να γράψετε μόνον τα προκαταρκτικά (ημερομηνία,

εξεταζόμενο μάθημα). Να μην αντιγράψετε τα θέματα στο τετράδιο.

 1. Ναγράψετε το ονοματεπώνυμό σας στο πάνω μέρος των φωτοαντιγράφων, αμέσως μόλις σας παραδοθούν. Δεν επιτρέπεται να γράψετε καμιά άλλη σημείωση. Κατά την αποχώρησή σας να παραδώσετε μαζί με το τετράδιο και τα φωτοαντίγραφα.
 2. Να απαντήσετε στο τετράδιό σας σε όλα τα θέματα, μόνο με μπλε ήμόνο με μαύρο στυλό ανεξίτηλης μελάνης.
 3. Κάθεαπάντηση επιστημονικά τεκμηριωμένη είναι αποδεκτή.
 4. Διάρκειαεξέτασης: τρεις (3) ώρες μετά τη διανομή των φωτοαντιγράφων.
 5. Ώραδυνατής αποχώρησης: 00 π.μ.

ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ

ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ

Περισσότερα Άρθρα...

Εγγραφείτε προκειμένου να λαμβάνετε δωρεάν ειδοποιήσεις όταν έχουμε νεότερες πληροφορίες.