518 New Articles

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΗΝΕΙΟΥ

Καλείσθε να προσέλθετε στη δημόσια τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πηνειού που θα διεξαχθεί την 13η του μηνός Απριλίου έτους 2020 ημέρα Μεγάλη Δευτέρα  και ώρα 19:00 μ.μ.   στη Δημοτική Βιβλιοθήκη Γαστούνης   για τη συζήτηση και λήψη απόφασης    στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87). 

  1. Αποδοχή δωρεάς ενός οχήματος από την εταιρία SIXT
  2. Λήψη απόφασης περί ορισμού δικηγόρου σχετικά με αναφορά Νικολάου Κουτσομπίνα.
  3. Λήψη απόφασης για ορισμό δικηγόρου για αυθαίρετες κατασκευές στην Γλύφα.
  4. Λήψη απόφασης για ορισμό δικηγόρου για την αριθ 2555/2019 αποφάσεως του Συμβουλίου της Επικρατείας σχετικά με την αίτηση αναιρέσεως του Δήμου Πηνειού.
  5. Λήψη απόφασης για 3η παράταση προθεσμίας του έργου «Ανάπλαση περιοχών οικισμού Βρανά».
  6. Λήψη απόφασης για 5η παράταση προθεσμίας του έργου «Ανάπλαση κοινόχρηστων χώρων Τ.Κ. Καβασίλων».
  7. Λήψη απόφασης για έγκριση όρων δημοπράτησης του έργου «Συντήρηση αντλιοστασίων Δ. Πηνειού 2020»
  8. Εισήγηση αναμόρφωσης προϋπολογισμού εσόδων εξόδων του Δήμου έτους

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Ανδρέας Σπ. Μαρίνος Δήμαρχος Πηνειού

 

 


α/α

 

ΕΠΩΝΥΜΟ

 

ΟΝΟΜΑ

 

1

ΚΟΛΟΚΑΤΙΝΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ            ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

2

ΠΑΝΑΓΟΥΛΙΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ                 ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

3

ΜΠΡΑΤΗΣ

ΑΓΓΕΛΟΣ

4

ΒΡΥΩΝΗ

ΧΡΙΣΤΙΝΑ

5

ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ

6

ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

 

α/α

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

 

 

 

 

 

1

 

 

ΒΥΤΑΝΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1ος Αναπληρωματικός της παράταξης

«ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ»

 

 

 

 

2

 

ΧΡΙΣΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1ος Αναπληρωματικός της παράταξης

«ΝΕΑ ΔΥΝΑΜΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗΣ»

 

 

3

 

 

ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΥ

ΦΩΤΕΙΝΗ-ΔΙΟΝΥΣΙΑ       2ος    Αναπληρωματικός της

παράταξης «ΝΕΑ ΔΥΝΑΜΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗΣ»

 

 

 

       

 

Επιστολή Επιμελητηρίου Ηλείας προς Δημάρχους Ηλείας

                                   Πύργος :  08 / 04 / 2020

                                   Αρ. Πρωτ.: 663

                            

                                                                                   

                                                                                                         Προς Δήμαρχους N. Ηλείας

                                                    

Κύριοι  ,

 

Το Επιμελητήριο Ηλείας καταβάλει σημαντικές προσπάθειες με εισηγήσεις του προς την πολιτεία, όπως προβλέπεται θεσμικά από τον ρόλο του, για την λήψη μέτρων στήριξης προς τις επιχειρήσεις με σκοπό την διατήρηση της επιχειρηματικής τους συνεχείας μετά την λήξη των έκτακτων μέτρων.

Για το λόγο αυτό απευθύνουμε το αίτημα μας για την λήψη μέτρων ανακούφισης και από την πλευρά σας, συγκεκριμένα προτείνουμε :

1.Απαλλαγή καταβολής των τελών κατάληψης κοινοχρήστων χώρων.

2.Απαλλαγή ανταποδοτικών τελών (τέλη καθαριότητας & φωτισμού και φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων).

Οι παραπάνω απαλλαγές προβλέπονται ήδη με την Π.Ν.Μ. που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 68/23-03-2020, και συγκεκριμένα στο άρθρο 37 παραγράφους 8 και 9.

Για να έχουν ισχύ όμως οι σχετικές απαλλαγές απαιτείται απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου.

Παρακαλούμε να μας ενημερώσετε αν έχουν παρθεί σχετικές αποφάσεις από το Δημοτικό Συμβούλιο ή πρόκειται να παρθούν. 

 

Με εκτίμηση,

Νικολούτσος Κωνσταντίνος

 

Πρόεδρος Επιμελητηρίου Ηλείας

Δήμος Πύργου: Ο Γιάννης Σπηλιωτόπουλος υπεύθυνος του στόλου οχημάτων του Δήμου Πύργου

Ο Δήμαρχος Πύργου Παναγιώτης Αντωνακόπουλος στα πλαίσια της εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών του Δήμου, της ανάγκη εξυπηρέτησης των δημοτών μας και της ανάγκης εποπτείας και συντονισμού συγκεκριμένων δράσεων του Δήμου από μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, όρισε  τον Δημοτικό Σύμβουλο  κ. Ιωάννη Σπηλιωτόπουλο ως Εντεταλμένο Σύμβουλο, για το χρονικό διάστημα ενός έτους και  χωρίς αμοιβή, με τις κάτωθι αρμοδιότητες:

            Την ευθύνη για το σύνολο του στόλου των αυτοκινήτων – οχημάτων-μηχανημάτων- απορριμματοφόρων του Δήμου Πύργου.

            Την επίβλεψη για την καλή λειτουργία, την συντήρηση και επισκευή των ανωτέρω.

            Τον προγραμματισμό για την αγορά και τη μίσθωση οποιουδήποτε οχήματος ή μηχανήματος κρίνεται απαραίτητο για την εύρυθμη λειτουργία της Υπηρεσίας και την εξυπηρέτηση των δημοτών.

 Επίσης του ανατίθεται η υπογραφή εισηγήσεων, προτάσεων και εγγράφων «Με εντολή Δημάρχου» στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του καθώς και η εκπροσώπηση του Δήμου στα δικαστήρια σε θέματα αρμοδιότητάς του. 

Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής - Aρχίζει η υποβολή αιτήσεων νέων φυτεύσεων οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου

          Από τη Δ/νση Αγροτικής  Οικονομίας & Κτηνιατρικής ανακοινώνεται ότι αρχίζει η υποβολή  αιτήσεων νέων φυτεύσεων οινοποιήσιμων ποικιλιών  αμπέλου.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά από την 10η Απριλίου του 2020 έως και την  10η Μαΐου του 2020 στην ιστοσελίδα  του Υπουργείου Αγροτικής  Ανάπτυξης & Τροφίμων www.minagric.gr  και στις Ψηφιακές Υπηρεσίες επιλέγουμε την  Αίτηση Αδειών Νέας Φύτευσης.  Δικαίωμα υποβολής έχουν τα φυσικά & νομικά πρόσωπα. Η επιλεξιμότητα των αιτήσεων κρίνεται από την ύπαρξη αγροτεμαχίου ιδιόκτητου (με τους αντίστοιχους τίτλους και την μεταγραφή τους ) ή ενοικιαζόμενου. Η διάρκεια των  μισθωτηρίων πρέπει να είναι μεγαλύτερη των 7 ετών και να έχουν θεώρηση του γνησίου των υπογραφών των συμβαλλομένων.. Η ελάχιστη απαιτούμενη έκταση ορίζεται το 1 στρέμμα.

Τα κριτήρια προτεραιότητας , με συμπλήρωση των αντίστοιχων πεδίων ανά κατηγορία είναι :               

α  Νεοεισερχόμενος,  σύμφωνα με Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων και Αμπελουργικού Μητρώου (επισυνάπτεται η βεβαίωση )

β. Αμπελουργός ενταγμένος στη βιολογική ή ολοκληρωμένη διαχείριση (επισύναψη αντίστοιχου εγγράφου) .  Ο αιτών ( μη κάτοχος αμπελουργικής  εκμετάλλευσης) δεσμεύεται με υπεύθυνη δήλωση του Ν . 1599/86 να συμμορφωθεί για ελάχιστη περίοδο πέντε ετών στην βιολογική ή ολοκληρωμένη διαχείριση.

γ. Σύνολο γεωργικής εκμετάλλευσης μεγαλύτερο των 5 στρεμμάτων  και αμπελουργική  εκμετάλλευση  με οινοποιήσιμες ποικιλίες αμπέλου βάσει αμπελουργικού μητρώου.

δ. Συμπεριφορά παραγωγού (κάτοχος παράνομων φυτεύσεων)

       Η αίτηση είναι αποδεκτή όταν σ’ αυτή επισυνάπτονται ηλεκτρονικά όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την ικανοποίηση του κριτηρίου επιλεξιμότητας. Στην περίπτωση που δεν επισυνάπτονται δικαιολογητικά που αφορούν κριτήρια προτεραιότητας, η αίτηση είναι επιλέξιμη, αλλά δεν βαθμολογείται για τα κριτήρια αυτά. Στην αίτηση-υπεύθυνη δήλωση, δηλώνεται η έκταση (σε στρέμματα) και οι συντεταγμένες των κορυφών, κάθε αγροτεμαχίου,  για το οποίο πρόκειται να χορηγηθεί η άδεια, καθώς και το δημοτικό διαμέρισμα και το τοπωνύμιο της περιοχής του. 

     Για την κατανομή των αδειών φύτευσης ορίζονται 8 περιφέρειες. Στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας (στην οποία ανήκουμε )  την μεγαλύτερη μοριοδότηση έχουν οι εκμεταλλεύσεις  που κατέχουν αμπελουργική  έκταση μεγαλύτερη από 50στρ, και μετά ακολουθούν αυτές  που έχουν από 20 στρ  έως μικρότερη του 50 στρ.

    Τα διαθέσιμα στέμματα σε επίπεδο περιφερειών καθορίζονται  σε ποσοστό 1% της φυτεμένης  έκτασης κάθε  περιφέρειας όπως αυτές ανακοινώνονται στην ετήσια απογραφή  του προηγούμενου έτους.

                                                                          

                                                                          Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ Δ/ΝΣΗΣ ΑΓΡ ΟΙΚ &  ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ    

                                                                                                  Π. ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ

 

Δήμος Πύργου: Ο Γιάννης Σπηλιωτόπουλος υπεύθυνος του στόλου οχημάτων του Δήμου Πύργου

Ο Δήμαρχος Πύργου Παναγιώτης Αντωνακόπουλος στα πλαίσια της εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών του Δήμου, της ανάγκη εξυπηρέτησης των δημοτών μας και της ανάγκης εποπτείας και συντονισμού συγκεκριμένων δράσεων του Δήμου από μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, όρισε  τον Δημοτικό Σύμβουλο  κ. Ιωάννη Σπηλιωτόπουλο ως Εντεταλμένο Σύμβουλο, για το χρονικό διάστημα ενός έτους και  χωρίς αμοιβή, με τις κάτωθι αρμοδιότητες:

            Την ευθύνη για το σύνολο του στόλου των αυτοκινήτων – οχημάτων-μηχανημάτων- απορριμματοφόρων του Δήμου Πύργου.

            Την επίβλεψη για την καλή λειτουργία, την συντήρηση και επισκευή των ανωτέρω.

            Τον προγραμματισμό για την αγορά και τη μίσθωση οποιουδήποτε οχήματος ή μηχανήματος κρίνεται απαραίτητο για την εύρυθμη λειτουργία της Υπηρεσίας και την εξυπηρέτηση των δημοτών.

 Επίσης του ανατίθεται η υπογραφή εισηγήσεων, προτάσεων και εγγράφων «Με εντολή Δημάρχου» στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του καθώς και η εκπροσώπηση του Δήμου στα δικαστήρια σε θέματα αρμοδιότητάς του. 

Αυγερινοπούλου: Ευχαριστήριο προς Υπουργείο Παιδείας - Παροχή laptopsκαι tabletsστους μαθητέςπου τα έχουν ανάγκη

Την Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, κα Νίκη Κεραμέως, ευχαρίστησε η Δρ. Διονυσία – Θεοδώρα Αυγερινοπούλου,  Βουλευτής Ν. Ηλείας, Ν.Δ., για την άμεση ανταπόκριση στο αίτημα που είχε υποβάλει προς το Υπουργείο Παιδείας και η κα Βουλευτής, για την παροχή laptops ή tablets προς τους μαθητές που δεν διέθεταν κάποια «έξυπνη συσκευή», ώστε να παρακολουθούν και αυτοί τα μαθήματά τους, όσο διαρκούν τα προγράμματα της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.

Η κα Βουλευτής είχε προτείνει, δε, την αξιοποίηση ευρωπαϊκών κονδυλίων προς αυτό το σκοπό και την διανομή του σχετικού υλικού με εισοδηματικά κριτήρια.Είχε ακόμα επικοινωνήσει με εταιρίες ηλεκτρονικών ειδών, όπως είχε ενημερώσει σχετικά με δελτίο τύπου στις 2 Απριλίου, ώστε και αυτές με τη σειρά τους να προβούν σε δωρεά προς το Υπουργείο και εν συνεχεία να διατεθεί προς χρήση στους μαθητές ο σχετικόςηλεκτρονικός εξοπλισμός. Είχε λάβει, δε, την διαβεβαίωση ότι και η κα Υπουργός εκινείτο προς αυτή την κατεύθυνση.

 

Πλέον, το Υπουργείο Παιδείας ανακοίνωσε ότι εξασφάλισε tablets για όλους τους μαθητές που δεν διαθέτουν κάποια «έξυπνη» συσκευή ώστε να παρακολουθούν τα μαθήματά τους, μέσα από έναν συνδυασμό κονδυλίων του ΕΣΠΑ και δωρεών από σχετικές εταιρίες. Τα laptops θα διατεθούν σε όσους μαθητές τα έχουν ανάγκη μέσω των σχολείων τους.

Δήμος Ανδραβίδας-Κυλλήνης και Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας Δίνουμε Αίμα-Δίνουμε Ζωή με την Εθελοντική Αιμοδοσία

Βγαίνουμε μόνο για να δώσουμε αίμα!

Εθελοντική αιμοδοσία πραγματοποιεί από κοινού ο Δήμος Ανδραβίδας-Κυλλήνης με την Περιφερειακή Ενότητα Ηλείας, αύριο  Παρασκευή 10/4/2020 στη Πλατεία Λεχαινών όπου θα βρίσκεται η Κινητή Μονάδα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και στο Σινέ Άστρον  από  9:30 π.μ. έως 14:00 μ.μ..

Αγκαλιάζουμε την εθελοντική πράξη αγάπης,  σε αυτή την εξαιρετικά δύσκολη συγκυρία, ας δώσουμε όλοι μας, ότι πολυτιμότερο έχουμε, δίνοντας δυναμικό παρών.

Περισσότερα Άρθρα...

Εγγραφείτε προκειμένου να λαμβάνετε δωρεάν ειδοποιήσεις όταν έχουμε νεότερες πληροφορίες.