219 New Articles

Προβληματισμός και ανησυχία στην συνεδρίαση του ΣΕΑΔΕγια το νέο κανονισμό της ΕΤΒΑ

Τον κίνδυνο απώλειας θέσεων εργασίας, του κλεισίματος λειτουργίας υφισταμένων εταιρειών, αλλά και της αποθάρρυνσης νέων επενδύσεων στις βιομηχανικές περιοχές έθεσαν οι παραγωγικοί φορείς της ΠΔΕ στην πρόσφατη συνεδρίαση του ΣΕΑΔΕ σε σχέση με το προσχέδιο κανονισμού της ΕΤΒΑ στο πλαίσιο του νόμου 4982/2022. Τα μέλη του ΣΕΑΔΕ ήτοι οι σημαντικοί επιχειρηματικοί και βιομηχανικοί  φορείς  της Δυτικής Ελλάδας τάχθηκαν υπέρ της ανάγκης άμεσης ακύρωσης ή ριζικής τροποποίησης του νόμου 4982/2022,με ομόφωνη απόφαση.

Όπως προέκυψε κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΣΕΑΔΕ, που πραγματοποιήθηκε την Μ. Τετάρτη 12 Απριλίου 2023 υπό την προεδρία του Aντιπεριφερειάρχη Επιχειρηματικότητας Έρευνας και Καινοτομίας, ΦωκίωναΖαΐμη προκειμένου να εξεταστεί ο προτεινόμενος από την ΕΤΒΑ-ΒΙΠΕ νέος Κανονισμός Λειτουργίας για την ΒΙΠΕ Πάτρας, οι πολύ σημαντικοί φορείς  που έλαβαν μέρος, τάσσονται ομόφωνα και κατηγορηματικά κατά του νόμου 4982/2022 , προτείνοντας την ακύρωσή του ή την τροποποίηση και αναθεώρηση σημαντικών διατάξεών του.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τις αναλυτικές απόψεις και τα επιχειρήματα στα οποία αναφέρθηκαν, ο  Πέτρος Μαντάς, πρόεδρος του Πανελληνίου Συνδέσμου Εγκατεστημένων Επιχειρήσεων σε ΒΙΠΕ-ΠΑΣΕΒΙΠΕ, ο Κλεομένης Μπάρλος, πρόεδρος  τουΣυνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών Πελοποννήσου & Δυτικής Ελλάδος, ο Δημήτρης Λειβαδάρος, πρόεδρος του Συνδέσμου Εγκατεστημένων Επιχειρήσεων στη ΒΙ.ΠΕ. Πατρών-ΣΕΒΙΠΑ, ο  Βασίλης Καλαμάρας, αρμόδιος εκπρόσωπος για τις ΒΙΠΕ του ΕΒΕ Αχαΐας και ο Γιώργος Βαγενάς, πρόεδρος της ΟμοσπονδίαςΕμπορικών Συλλόγων Πελοποννήσου και Νοτιοδυτικής Ελλάδος, οι επιπτώσεις του προτεινόμενου Κανονισμού για τις εγκατεστημένες επιχειρήσεις θέτει εν αμφιβόλω την βιωσιμότητά τους. Ο Κανονισμός χαρακτηρίστηκε ως ακραία άδικος και θέτει εν αμφιβόλω την βιωσιμότητα των επιχειρήσεων. Όπως χαρακτηριστικά επισημάνθηκε, ο προτεινόμενος κανονισμός, η διαβούλευση για τον οποίο μετατέθηκε χρονικά μέχρι τον Ιούλιο, είναι άμεσο αποτέλεσμα του νόμου 4982/2022, είναι ακραία άδικος, εμφανώς χωρίς καμία αναπτυξιακή λογική, διεξάγεται  χωρίς καν οι ΒΙΠΕ να έχουν υπαχθεί στο νέο καθεστώς και το κυριότερο θέτει υπαρξιακό ζήτημα για τις εγκατεστημένες επιχειρήσεις.

Χαρακτηριστικά και μόνον δείγματα της φιλοσοφίας του Κανονισμού, όπως προωθείται από την ΕΤΒΑ-BIΠΕ με την ιδιότητα του Φορέα Διαχείρισης και Εκμετάλλευσης Επιχειρηματικών Πάρκων-ΦΟΕ, είναι:

 1. Η ευθεία αμφισβήτηση του συνταγματικά κατοχυρωμένου δικαιώματος της ατομικής ιδιοκτησίας, αφού παρέχει τη δυνατότητα έως και της δέσμευσης της χρήσης της ακίνητης περιουσίας των εγκατεστημένων επιχειρήσεων - Ιδιοκτητών Γης.
 2. Η μείωση εφεξής της υπεραξίας οικοπέδων και επενδύσεων με απόφαση και υπέρ της Διαχειρίστριας, σε περίπτωση μεταβίβασης, χωρίς καθόλου να διευκρινίζονται τα κριτήρια.
 3. Η υπέρμετρη εκ νέου αύξηση στα κόστη λειτουργίας και διαχείρισης, χωρίς να βελτιώνει αντίστοιχα τις παρεχόμενες υπηρεσίες. Σημειωτέον, οι εγκατεστημένες επιχειρήσεις, δεν έχουν κανέναν λόγο στη διαμόρφωση του ύψους των κοινοχρήστων, τα οποία βρίσκονται ήδη σε πολύ υψηλά επίπεδα, απειλώντας τη βιωσιμότητα τους.
 4. Ο παντελής αποκλεισμόςτων επιχειρήσεων από οποιαδήποτε απόφαση για επενδύσειςπου τις αφορούν και οι οποίες θα πρέπει να γίνουν εντός των Πάρκων, καθώς σύμφωνα με τον Κανονισμό, αποκλειστικά αρμόδιος να αποφασίζει για το θέμα, είναι μόνον η Διαχειρίστρια. Πλην όμως, οι επιχειρήσεις σύμφωνα με το ίδιο άρθρο του προτεινόμενου κανονισμού θα είναι υποχρεωμένες να πληρώνουνγια τις όποιες επενδύσεις,ανεξάρτητααπό τοκόστοςτους καιανεξάρτητα από το αν αυτές ανταποκρίνονται στις πραγματικές τους ανάγκες…

Επιπλέον, ο προτεινόμενος από την ίδια ιδιωτική εταιρία κανονισμός λειτουργίας (πανομοιότυπος για όλους τους ΟΥΜΕΔ), φέρεται με μια διαδικασία διαβούλευσης και ψηφοφορίας, η οποία, πέραν των ζητημάτων αντισυνταγματικότητας που εγείρονται βάσει των εξουσιοδοτικών διατάξεων του ίδιου του νόμου, είναι παντελώς καταχρηστική και ενάντια στους κανόνες της συνετής και χρηστής διαχείρισης.

Στις τοποθετήσεις των επιχειρηματικών φορέων της Δυτικής Ελλάδας, δηλώθηκε ομόφωνα η αμετάκλητη απόφαση να αγωνιστούν μέχρι τέλους για τηνακύρωση του νόμου 4982/2022 και για έναν δίκαιο κανονισμό λειτουργίας των επιχειρήσεωνεντός Πάρκων, που θα προκύπτει από μια δημοκρατική διαδικασία, θα λαμβάνει υπόψη το συνταγματικά κατοχυρωμένο δικαίωμα ψήφου σε εκατοντάδες επιχειρήσεις – Ιδιοκτήτες Γης στις ΒΙΠΕκαι επιπλέον να τους παρέχει τη δυνατότητα να έχουν λόγογια τις αναγκαίες επενδύσεις που θα πρέπει να γίνουν στα Επιχειρηματικά Πάρκα.

Σε ότι αφορά ειδικότερα τις επενδύσεις , οι εκπρόσωποι των επιχειρηματικών φορέων υπενθύμισαν  ότι οι ελάχιστες υποδομές που έχουν γίνει εδώ και δεκαετίες στις ΒΙΠΕ, οφείλονται στις επιχειρήσεις αυτές, που με τις επενδύσεις τους, υπήρξαν και παραμένουν οι μοναδικοί πραγματικοί και σταθεροί υπέρμαχοι του θεσμού. Επιπλέον, δήλωσαν, ότι οι εγκατεστημένες επιχειρήσεις θα είναι παρούσες και με συγκεκριμένες προτάσεις, στα οποία επενδυτικά σχέδια προωθούνται για τις ΒΙΠΕ ερήμην τους.

Ο κ Ζαΐμης τόνισε ότι η ΠΔΕ συντάσσεται με τις παραγωγικές δυνάμεις της περιοχής και θεωρεί ότι το δικαίωμα της ιδιοκτησίας σε κοινόχρηστα οικόπεδα δεν μπορεί αυθαιρέτως να μεταβιβάζεται σε ιδιωτικές εταιρείες διαχείρισης, ούτε μια σειρά από αδειοδοτικές διαδικασίες του δημοσίου χωρίς σαφές πλαίσιο και χρονοδιάγραμμα. Αυτό αποτελεί ισχυρό αντιαναπτυξιακό μέτρο που δεν βοηθά την μέχρι σήμερα βελτίωση του επιχειρηματικού κλίματος που έχει επιτευχθεί με μείωση της ανεργίας στην ΠΔΕ στο 9,5% σε σχέση με το 12,5%Μ.Ο. στην χώρα. Είναι κρίμα οι προσπάθειες που καταβάλουμε ως ΠΔΕ μαζί με την επιχειρηματικότητα της περιοχής για την μείωση της ανεργίας και την προσέλκυση νέων επενδύσεων σε οργανωμένες κυρίως περιοχές να υποδαυλίζονται από τέτοιου είδους εισπρακτικές λογικές και πρακτικές προερχόμενες από την εν λόγω τράπεζα. Η διαχείριση των βιομηχανικών περιοχών πρέπει να γίνεται με κριτήρια αναπτυξιακά και όχι μόνον εισπρακτικά ή τραπεζικά. Επίσης θα πρέπει να υπάρχει σαφές και σταθερό πλαίσιο αδειοδοτήσεων και λειτουργίας για πενήντα τουλάχιστον χρόνια ώστε να γνωρίζει εκ των προτέρων τόσο ο εγκατεστημένος όσο και ο εν δυνάμει επενδυτής το πλαίσιο λειτουργίας του.

 

Συμμετοχή του Aντιπεριφερειάρχη Φ. Ζαΐμη στη Γενική Συνέλευση του VonKarmanInstitute στις Βρυξέλλες

Ο Aντιπεριφερειάρχης Επιχειρηματικότητας Έρευνας και Καινοτομίας, Φωκίωνας Ζαΐμης συμμετείχε στη Γενική Συνέλευση του VonKarmanInstitute η οποία πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες.

Κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης παρουσιάστηκε ο απολογισμός των δράσεων του Ινστιτούτου, ερευνητικά & εκπαιδευτικά επιτεύγματα, ευρωπαϊκά και διεθνή προγράμματα που υλοποιούνται, το πενταετές σχέδιο για το 2023-2027, καθώς και η παρούσα χρηματοοικονομική του κατάσταση.

Το Ινστιτούτο έχει ως στόχο την έρευνα στους τομείς της αεροναυτικής, της αεροδιαστημικής, της περιβαλλοντικής επιστήμης, των μηχανών εσωτερικής καύσης και της προώθησης. Μεταξύ άλλων προκηρύσσει υποτροφίες για μεταπτυχιακούς φοιτητές και το κόστος για τους Έλληνες φοιτητές καλύπτει η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας κατόπιν σχετικού συμφώνου συνεργασίας με το ΥΠΕΘΑ.

«Στη διάρκεια της συμμετοχής μου ως εκπρόσωπος της ΠΔΕ αλλά και με την ιδιότητα του εθνικού εκπροσώπου - κατόπιν μνημονίου συνεργασίας ΠΔΕ με το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας- μετέφερα τη σημασία συνεργασίας σε ερευνητικά προγράμματα μεταξύ του VKI και της ελληνικής επιστημονικής κοινότητας. Τόνισα ότι η όποια βελτίωση των εσόδων δεν θα πρέπει να προέλθει από επιβάρυνση των φορέων/κρατών που στηρίζουν με συνδρομές, αλλά από αύξηση στη συμμετοχή σε ευρωπαϊκά ανταγωνιστικά προγράμματα και ενίσχυση των εσόδων από τον ιδιωτικό τομέα και την συγκεκριμένη βιομηχανία. Απαιτείται περαιτέρω διεύρυνση των πηγών χρηματοδότησης. Επίσης, συμφωνήθηκε η καλύτερη παρουσίαση στις χώρες μέλη των ερευνητικών αποτελεσμάτων του Ινστιτούτου, ώστε να είναι σαφή τα θετικά αποτελέσματα στην κοινωνία, αλλά και να διερευνηθεί η δυνατότητα να γίνονται συνεδριάσεις εκ περιτροπής και στις χώρες μέλη και όχι μόνον στην έδρα (Βέλγιο)», δήλωσε ο Φ. Ζαΐμης.

Στην αποστολή από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος  συμμετείχαν, επίσης, ο καθηγητής Χρυσόστομος Στύλιος,  Διευθυντής του Ινστιτούτου Βιομηχανικών Συστημάτων (ΙΝ.ΒΙ.Σ), του Ερευνητικού Κέντρου «ΑΘΗΝΑ», ο Δρ. Κοσμάς Αλεξόπουλος, από το Εργαστήριο Συστημάτων Παραγωγής και Αυτοματισμού (LMS) του Τμήματος Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών και η Αγγελική Κωστοπούλου συνεργάτιδα του Aντιπεριφερειάρχη Επιχειρηματικότητας Έρευνας και Καινοτομίας.

Κατά τη διάρκεια της παραμονής του στις Βρυξέλλες ο Αντιπεριφερειάρχης, συναντήθηκε επίσης με τον PatrickPaquet, επικεφαλής Τμήματος στη Γενική Διεύθυνση Απασχόλησης, Κοινωνικών Υποθέσεων και Ένταξης (DGEMPL) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, με τον οποίο συζητήθηκαν κυρίως υφιστάμενες δράσεις σε σχέση με την υλοποίηση του ΠΕΠ Δυτικής Ελλάδας, αλλά και άλλα θέματα με έμφαση στην κοινωνική οικονομία.

Στη συνέχεια ακολούθησε συνάντηση στα γραφεία της CPMR με τον Εκτελεστικό Γραμματέα της Επιτροπής Βαλκανίων και Ευξείνου Πόντου, Σταύρο Καλόγνωμο, συζητώντας για ευρωπαϊκά προγράμματα και ενέργειες για την Μακροπεριφέρεια Μεσογείου.

 

 

Μήνυμα Χαράλαμπου Μπονάνου για την Παγκόσμια Ημέρα Υγείας

Κάθε χρόνο στις 7 Απριλίου γιορτάζεται η Παγκόσμια Ημέρα Υγείας, σαν μια προσπάθεια να επικεντρωθούμε στα πολύ σημαντικά προβλήματα της δημόσιας υγείας που απασχολούν όλους τους πολίτες.

Με αφορμή την ημέρα αυτή ο Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Αχαΐας και αρμόδιος για θέματα δημόσιας υγείας, Χαράλαμπος Μπονάνος, δηλώνει: «Μετά από τρία χρόνια που η πανδημία μονοπώλησε τα συστήματα υγείας όλων των χωρών και με τις εμπειρίες που αποκτήσαμε θα πρέπει να στρέψουμε πλέον την προσοχή μας στην πρόληψη, διάγνωση και θεραπεία των μεταδιδόμενων και μη ασθενειών καθώς και στη μείωση των ψυχικών ασθενειών και των νοσηρών κοινωνικών φαινομένων που αυξήθηκαν λόγω της πανδημίας. Επειδή η υγεία είναι πράγματι το πολυτιμότερο αγαθό , αποτελεί χρέος όλων μας να επενδύσουμε και να ενισχύσουμε τη δημόσια υγεία στον τόπο μας και για το λόγο αυτό, η Περιφέρειά μας χρησιμοποιώντας όλα τα χρηματοδοτικά εργαλεία που διαθέτει στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων της θα εξακολουθήσει να στηρίζει όλους τους πολίτες. Τέλος νιώθω για ακόμη μία φορά την ανάγκη να ευχαριστήσω όλους τους εργαζόμενους στον τομέα της υγείας που καθημερινά  εξακολουθούν να δίνουν τη μάχη τους υπερβαίνοντας τα ανθρώπινα όριά τους.»

 

 

 

Μηνιαίος απολογισμός της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Δυτικής Ελλάδας στα θέματα οδικής ασφάλειας

Η Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Δυτικής Ελλάδας δημοσιεύει συνολικά στοιχεία που αφορούν στα θέματα οδικής ασφάλειας και τροχονομικής αστυνόμευσης που συνέβησαν, κατά τη διάρκεια του μήνα Μαρτίου του έτους 2023, στην εδαφική αρμοδιότητα των Διευθύνσεων Αστυνομίας Αχαΐας, Ηλείας, Αιτωλίας και Ακαρνανίας. Η δημοσίευση των μηνιαίων στοιχείων συνοδεύεται με στατιστικά – αριθμητικά στοιχεία του αντίστοιχου περσινού μήνα.

Α. Τροχαία ατυχήματα

Στην εδαφική αρμοδιότητα της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Δυτικής Ελλάδας, σημειώθηκαν 31 τροχαία ατυχήματα έναντι 24 τον Μάρτιο  του έτους 2022. Ειδικότερα σημειώθηκαν :

 • 4 θανατηφόρα δυστυχήματα έναντι 2 τον Μάρτιο  του έτους 2022.
 • 1  τροχαίο ατύχημα με σοβαρό τραυματισμό έναντι 1 τον Μάρτιο  του έτους 2022.
 • 26 τροχαία ατυχήματα με ελαφρύ τραυματισμό ατόμων έναντι 21 τον Μάρτιο  του έτους 2022.

 

 

 

 

 

 

 

Από τα τροχαία δυστυχήματα που συνέβησαν στην Περιφέρειά μας  καταγράφηκαν συνολικά 35 παθόντες έναντι 30 τον Μάρτιο  του έτους 2022:

Ειδικότερα καταγράφηκαν :

 • 4 νεκροί έναντι 2 τον Μάρτιο του έτους 2022.
 • 2  σοβαρά τραυματίες έναντι  1 τον Μάρτιο του έτους 2022.
 • 29 ελαφρά τραυματίες έναντι 27 τον Μάρτιο του έτους 2022.

Τα κυριότερα αίτια των τροχαίων ατυχημάτων - δυστυχημάτων όπως προέκυψε από την αστυνομική τροχονομική έρευνα, ήταν :

 • Υπερβολική ταχύτητα
 • Κίνηση στο αντίθετο ρεύμα
 • Παραβίαση προτεραιότητας
 • Οδήγηση υπό την επήρεια μέθης
 • Αίτια αναφερόμενα σε οδηγούς

Β. Δράσεις τροχονομικής αστυνόμευσης

Οι Υπηρεσίες Τροχαίας της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Δυτικής Ελλάδας βρίσκονται σε διαρκή ετοιμότητα, εφαρμόζοντας συγκεκριμένο σχεδιασμό, που προβλέπει αυξημένα μέτρα οδικής ασφάλειας και τροχονομικής αστυνόμευσης για την ασφαλή κυκλοφορία των οχημάτων και των πολιτών, καθώς και για την πρόληψη και αποτροπή των ατυχημάτων σε όλο το οδικό της δίκτυο.

Ενδεικτικά, το μήνα Μάρτιο  του έτους 2023 συγκροτήθηκαν από τις Υπηρεσίες Τροχαίας 313 συνεργεία αλκοολομέτρησης, ενεργήθηκαν 4.412 έλεγχοι διερεύνησης μέθης και διαπιστώθηκαν 155 παραβάσεις.

 

Επιπλέον, το ίδιο χρονικό διάστημα βεβαιώθηκαν εκτός των άλλων και 3.597 επικίνδυνες παραβάσεις.

Ειδικότερα βεβαιώθηκαν :

 • 1.824

για υπερβολική ταχύτητα

 • 273

για μη χρήση κράνους κατά την οδήγηση

 • 492

για μη χρήση της ζώνης ασφαλείας κατά την οδήγηση

 • 73

για κίνηση στο αντίθετο ρεύμα

 • 37

για χρήση κινητού τηλεφώνου κατά την οδήγηση

 • 42

για παραβίαση προτεραιότητας

 • 165

για παραβίαση ερυθρού σηματοδότη

 • 44

για αντικανονικό προσπέρασμα

 • 57

για μη χρήση παιδικών καθισμάτων

 • 272

για Κ.Τ.Ε.Ο.

 • 187

για οδήγηση με φθαρμένα ελαστικά

 • 131

για επικίνδυνους ελιγμούς κατά την οδήγηση

 

Γ. Συμβουλές Οδικής Ασφάλειας

Η Ελληνική Αστυνομία ιδιαίτερα ευαισθητοποιημένη στα θέματα ασφαλούς οδήγησης και οδικής ασφάλειας, με σκοπό να συμβάλλει στη μείωση των τροχαίων ατυχημάτων υπενθυμίζει σε όλους τους οδηγούς και τους χρήστες του οδικού δικτύου ότι η οδική ασφάλεια είναι υπόθεση όλων μας.

Στο πλαίσιο αυτό οι οδηγοί οφείλουν να εφαρμόζουν τις διατάξεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, να οδηγούν με σύνεση και προσοχή, ανάλογα με τις επικρατούσες καιρικές συνθήκες και την κατάσταση του οδοστρώματος ακολουθώντας πάντα τις υποδείξεις και τις συμβουλές του προσωπικού της Τροχαίας.

Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι οδηγώ με ασφάλεια σημαίνει :

 • Μαθαίνω και εφαρμόζω τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.
 • Έχω διαρκώς τεταμένη την προσοχή μου στην οδήγηση και στον έλεγχο του οχήματος.
 • Όταν οδηγώ δεν έχω καταναλώσει οινοπνευματώδη ποτά.
 • Δεν παραβιάζω τα όρια ταχύτητας.
 • Φορώ πάντα ζώνη ασφαλείας.
 • Τοποθετώ τα παιδιά σε παιδικό κάθισμα, στο πίσω μέρος του αυτοκινήτου και τους φορώ ζώνη ασφαλείας.
 • Σε περίπτωση που οδηγώ ή είμαι συνεπιβάτης σε μοτοσικλέτα φορώ πάντα κράνος.
 • Δεν κάνω αντικανονικά προσπεράσματα.
 • Δεν παραβιάζω τον κόκκινο σηματοδότη.
 • Σταματώ στο STOP και δίνω προτεραιότητα.
 • Δεν μιλώ στο κινητό όταν οδηγώ.
 • Δίνω προτεραιότητα στους πεζούς.
 • Σέβομαι τα σήματα και τις υποδείξεις των τροχονόμων.

 

Παρατείνεται μέχρι 31/12/23 η παραχώρηση χρήσης αγροτικών ακινήτων έπειτα από αίτημα του Αντιπεριφερειάρχη Θ. Βασιλόπουλου

Την παράταση  του χρονικού διαστήματος παραχώρησης χρήσης αγροτικών ακινήτων σε αγρότες και ανέργους(άρθρο 44)  μέχρι 31-12-2023 προβλέπει ο Ν.5035 ΦΕΚ Α /76/28-3-2023 που ψηφίστηκε στη Βουλή.

Ο νόμος με τίτλο "Ενιαίο ρυθμιστικό πλαίσιο για την οργάνωση και λειτουργία του Ελληνικού Γεωργικού Οργανισμού - ΔΗΜΗΤΡΑ, σύσταση και λειτουργία φορέα διαχείρισης Παραδοσιακού Ελαιώνα Άμφισσας και άλλες διατάξεις για την ενίσχυση της αγροτικής ανάπτυξης"  περιλαμβάνει ακόμα  διατάξεις  για το αφορολόγητο, ακατάσχετο και ανεκχώρητο ενισχύσεων που χορηγούνται από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, για τις δηλώσεις στοιχείων για τον ελαιοκομικό τομέα και για τους αγροτικούς συνεταιρισμούς.

Πρόκειται για αίτημα του Αντιπεριφερειάρχη Αγροτικής Ανάπτυξης Θεόδωρου Βασιλόπουλου με επιστολή που εστάλη στις 16 Μαρτίου 2023  και που έκανε αποδεκτό το υπουργείο προκειμένου να καλλιεργήσουν απρόσκοπτα οι δικαιούχοι αγρότες – κτηνοτρόφοι  και τη νέα χρονιά. Στην επιστολή γίνονταν αναφορά  για την   δυνατότητα παράτασης παραχώρησης μέχρι τέλους του έτους  με το καθεστώς που ίσχυε μέχρι σήμερα  ώστε να αποφευχθεί ο κίνδυνος, δικαιούχοι αγρότες που βιοπορίζονται από την εκμετάλλευση των συγκεκριμένων  εκτάσεων  να μην καλλιεργήσουν την φετινή χρονιά.

Σε δήλωσή του ο κ Βασιλόπουλος τόνισε: « Έγκαιρα επισημάναμε το θέμα στο υπουργείο και λάβαμε θετική απάντηση για την παράταση ενός ακόμα χρόνου, μέχρι τέλος του 2023 για την παραχώρηση χρήσης αγροτικών ακινήτων σε αγρότες και ανέργους. Βασικό ζητούμενο ήταν  να μην υπάρξουν προβλήματα  με τη νέα καλλιεργητική σεζόν  μέσα σε μια εξαιρετικά δύσκολη από κάθε άποψη  αγροτική περίοδο.»    

 

Συντονισμός υπηρεσιών για την ομαλή λειτουργία της πασχαλινής αγοράς - Συνάντηση Θ. Βασιλόπουλου με το νέο Δ/ντή ΕΦΕΤ και τη Δ/νση Κτηνιατρικής Περιφέρειας Δυτ. Ελλάδας

Ο προγραμματισμός των ελέγχων ενόψει των εορτών του Πάσχα και η συμμετοχή των υπηρεσιών της Περιφέρειας σε αυτούς αποτέλεσαν το αντικείμενο της συνάντησης εργασίας που είχε σήμερα Τετάρτη 5 Απριλίου 2023, στην Πάτρα  ο  Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Ανάπτυξης Θόδωρος Βασιλόπουλος  με τον νέο Δ/ντη της Περιφερειακής Δ/νσης Δυτικής Ελλάδας του ΕΦΕΤ Δημήτρη Τσιμπούκη, καθώς επίσης την συμμετοχή τηςΔ/ντριας  Κτηνιατρικής ΠΔΕ  Χαρίκλειας Οικονόμου και του προϊσταμένου Κτηνιατρικής Δημόσιας Υγείας Κων/νου Μήλιου.

Κατά τη συζήτηση επιβεβαιώθηκε το άριστο κλίμα συνεργασίας μεταξύ των Υπηρεσιών της Περιφέρειας και του ΕΦΕΤ επί τη βάση και του πρωτοκόλλου συνεργασίας που υπογράφηκε πρόσφατα με γνώμονα τον όσο το δυνατό καλύτερο συντονισμό των ελέγχων για την ασφάλεια των τροφίμων, αλλά και την αντιμετώπιση φαινομένων παραπλάνησης του καταναλωτή. 

«Καλωσορίζουμε τον νέο Δ/ντη του ΕΦΕΤ και του ευχόμαστε  κάθε επιτυχία στο έργο του» τόνισε  ο κ. Βασιλόπουλος κατά την διάρκεια της συνάντησης και πρόσθεσε:  «Είμαστε σίγουροι ότι η καλή συνεργασία μεταξύ των Υπηρεσιών μας θα συνεχιστεί προς όφελος των καταναλωτών. Ιδιαίτερα για τους ελέγχους εν όψει των εορτών του Πάσχα, θα ελεγχθεί όλο το εύρος της εφοδιαστικής αλυσίδας, με ισχυρή παρουσία των ελεγκτικών Υπηρεσιών σε όλη την Περιφέρεια που θα διασφαλίσουν την ομαλή λειτουργία της αγοράς και την προστασία του καταναλωτή»  

 

Διαρκής παρακολούθηση του «Interreg Ελλάδα- Ιταλία» από τονΦ. Ζαΐμη και συνεργασία με τον Ειδικό Γραμματέα διαχείρισης προγραμμάτων Γ. Ζερβό

Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος και ο αρμόδιος Αντιπεριφερειάρχης Φωκίωνας Ζαΐμης προχωρά στην τελική φάση μιας σειράς έργων στο διακρατικό πρόγραμμα Interreg Ελλάδα - Ιταλία.

Την Τρίτη 28 Μαρτίου 2023 έγινε έλεγχος από την διαχειριστική αρχή του προγράμματος και την ευρωπαϊκή επιτροπή για την σκοπιμότητα, την οικονομική και τεχνική πορεία των έργων και το κοινωνικό αποτύπωμά τους κατά τη διάρκεια της  επιτροπής παρακολούθησης για το νέο πρόγραμμα Interreg Ελλάδα - Ιταλία 2021-2027.

Ο Αντιπεριφερειάρχης επιχειρηματικότητας Έρευνας και Καινοτομίας υποστήριξε ότι τα τελευταία τρία χρόνια αντιμετωπίστηκαν με επιτυχία εγγενείς αδυναμίες, βασικά λάθη αρχικού σχεδιασμού και επιτεύχθηκε η απορροφητικότητα. «Το πιο σημαντικό είναι ότι ξαναπροσδιορίσαμε το κοινωνικό αποτύπωμα των έργων με διορθωτικές κινήσεις ουσίας. Στόχος μας είναι να συμβάλλουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο στην ανάπτυξη και στην κοινωνική ευημερία του τόπου μας. Η εμπειρία όλων και η γνώση των τοπικών προβλημάτων και του θεσμικού πλαισίου είναι πολύτιμο εφόδιο για να σχεδιάσουμε σωστά τα προγράμματα ώστε να επιτύχουμε σταδιακά και την επίλυσή τους», τόνισε ο κ. Ζαΐμης.

Ο Αντιπεριφερειάρχης είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει με τον  Ειδικό Γραμματέα διαχείρισης προγραμμάτων επτά και ΤΣ του Υπουργείου Ανάπτυξης & ΕπενδύσεωνΓιώργο Ζερβό, ο οποίος από την πλευρά του ανέφερε: «Στόχος μας ήταν να παρουσιάσουμε το σχεδιασμό του νέου προγράμματος και πότε θε ξεκινήσει θέλοντας να αποφύγουμε τις παθογένειες της προηγούμενης περιόδου με την αργή ενεργοποίηση. Συνεργαζόμαστε με την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος για να δούμε τις προτεραιότητές της και πως αυτές μπορούν να αξιοποιηθούν μέσα από τις δράσεις του νέου προγράμματος».

 

Περισσότερα Άρθρα...

Εγγραφείτε προκειμένου να λαμβάνετε δωρεάν ειδοποιήσεις όταν έχουμε νεότερες πληροφορίες.