713 New Articles

Κυριότερα Κοινωνικά Νέα

Στήλη Ἅλατος ... Ἡ Κυριακή του Τυφλοῦ

Κοινωνια

+  Ὁ Ἐπίσκοπος Ὠλένης

     Α Θ Α Ν Α Σ Ι Ο Σ

                                                   Κυριακή  24   Μαῒου   2020 

 Στήλη Ἅλατος ...

 

     Σήμερα Κυριακή του Τυφλοῦ, ἀγαπητοί μου ἀναγνῶστες, καί ἡ Ἁγία μας Ἐκκλησία μᾶς ὑπενθυμίζει τήν θεραπεία τοῦ ἐκ γενετῆς τυφλοῦ.

     Ἕνα ἐρώτημα βασανίζει  ὅλη τήν ἀνθρωπότητα. Ποῖος φταίει; «Τίς ἥμαρτε , οὗτος ἤ οἱ γονεῖς αὐτοῦ, ἵνα τυφλός γεννηθῆ;» (Ἰωάννου Θ΄, 2).

    Ἀπό τό θαῦμα τῆς θεραπείας τοῦ παραλυτικοῦ τῆς Βηθεσδᾶ, πού ἦταν τόσα πολλά χρόνια ἀνάπηρος, ἔφταιγε ὁ ἴδιος μέ τίς ἁμαρτίες του . Στήν παροῦσα  περίπτωση τοῦ γεννημένου τυφλοῦ ὅμως ἦταν ἀσαφής καί γι’ αὐτό οἱ μαθητές ρώτησαν τό Χριστό: «Ποῖος ἁμάρτησε;»

     Ὁ σοφός Διδάσκαλος ἀπάντησε στήν ἐρώτηση τῶν μαθητῶν: «Οὔτε αὐτός ἁμάρτησε οὔτε οἱ γονεῖς του, ἀλλά γιά νά φανερωθῆ ἡ δύναμη τῶν ἔργων τοῦ Θεοῦ πάνω σ’ αὐτόν»(Ιωάν. θ’2).     

    Γιά τά βάσανα καί τίς ἀρρώστιες πού βρίσκουν τόν ἄνθρωπο στή γῆ, ἴσως ὑπάρχουν καί ἄλλες αἰτίες, ἐκτός ἀπό τίς ἁμαρτίες τοῦ ἰδίου ἤ τῶν γονέων του. Στήν περίπτωση τοῦ ἀνθρώπου πού γεννήθηκε τυφλός, ἡ αἰτία ἦταν «γιά νά φανερωθῆ ἡ  δύναμη τῶν ἔργων τοῦ Θεοῦ πάνω σ’ αὐτόν».

     Εὐλογημένος εἶναι ὁ φτωχός ἄνθρωπος πού ὅταν τό ἔλεος τοῦ Θεοῦ τόν κάνει πλούσιο καί διάσημο, ἐκεῖνος νοιώθει καί δέχεται τό ἔλεός Του μέ εὐχαριστία. Εὐλογημένος εἶναι ὁ  ἀνάπηρος πού ὁ Θεός τοῦ δίνει τήν ὑγεία του καί αὐτός ὑψώνει τήν καρδιά του στόν Θεό, τό μοναδικό εὐεργέτη του. Ὅπως ὁ Ἀπόστολος Παῦλος δέν καυχιέται τόσο γιά τήν θαυμαστή γεύση τοῦ παραδείσιου κάλλους, ὅσο γιά τόν «σκόλοπα»τῆς σαρκός του καί τίς ἀσθένειές του. Γράφει: «Γιά νά μήν ὑπερηφανεύομαι, ὁ Θεός μου ἔδωσε  ἕνα ἀγκάθι στό σῶμα μου νά μέ ταλαιπωρεῖ, ὥστε νά μή ὑπερηφα-νεύομαι. Γι’αὐτήν τήν ἀρρώστια τρεῖς φορές παρεκάλεσα  τόν Κύριο νά τήν διώξει ἀπό πάνω μου. Ἡ ἀπάντησή Του ἦταν, σοῦ ἀρκεῖ ἡ χάρη μου, γιατί ἡ δύναμή μου φανερώνεται στήν πληρότητά της μέσα σ’αὐτή τήν ἀδυναμία σου» (Β΄Κορινθ. ΙΒ΄,7- 10).

     Γνωρίζουμε ὅτι στόν Παράδεισο, σύμφωνα μέ τήν Βιβλική διήγηση, πρίν τήν πτώση δέν ὑπῆρχε πόνος, ὀδύνη καί στεναγμός. Αὐτά προέκυψαν ὡς ἀποτέλεσμα τῆς παρακοῆς  τοῦ ἀνθρώπου.Ἡ πορεία αὐτή εἶχε πανανθρώπινες διαστάσεις, ἀφοῦ εἰσῆλθε στόν κόσμο ἡ ὀδύνη, ὁ πόνος, ἡ ἀσθένεια, ἡ φθορά καί ὁ θάνατος, πού κληροδοτήθηκαν ἔκτοτε σέ ὁλόκληρο τό ἀνθρώπινο γένος. Ἡ φθαρτότητα καί ἡ θνητότητα διακρίνονται ἐντονώτερα στήν γέννηση καί στό θάνατο. Μέ πόνους  καί ὠδίνες ἔρχεται ὁ ἄνθρωπος στήν ζωή , μέ ἀγωνία καί ὀδύνη τόν ἐγκαταλείπει.

    Ὅμως, στό διάστημα τῆς παρούσης ζωῆς δίδεται ἡ εὐκαιρία νά ξεπεραστοῦν καί νά ἀξιοποιηθοῦν θετικά τά λυπηρά τῆς ζωῆς. Νά γίνουν, δηλαδή, ἀφορμή αὐτογνωσίας, πηγή δημιουργικῆς δράσης καί ἀφετηρία ἰσχυροποίησης τῆς θέλησης γιά ἀναζήτηση τοῦ ἀρχαίου κάλλους, τοῦ ἀπολεσθέντος παραδείσου.

   Τά ἔργα τοῦ Θεοῦ λειτουργοῦν γιά τή σωτηρία τοῦ κάθε ἀνθρώπου ξεχωριστά. Τά έργα τοῦ Θεοῦ στόν ἐκ γενετῆς τυφλό ὅμως συντελοῦν στή σωτηρία πολλῶν. Τά ἔργα αὐτά ἀποκάλυψαν πραγματικά πώς ὁ Θεός κατέβηκε στή γῆ, ἔζησε ἀνάμεσά μας καί φανέρωσαν πώς ἀνάμεσά μας ζοῦν περισσότεροι πνευματικά τυφλοί παρά σωματικά. Ἀποδείχτηκε ἐπίσης μέ τά ἔργα αὐτά πὠς ἕνας συνετός ἄνθρωπος, πού ἔχει ἀπό τό Θεό κάποιο σωματικό χάρισμα, θά τό χρησιμοποιήσει γιά νά ἐμπλουτίσει τήν ψυχή του μέ ἀληθινή πίστη.

   Πραγματικά, γιά τά χρόνια πού ὑπέφερε ὁ γεννημένος τυφλός ἄνθρωπος, θά ἀποζημιωθεί ἑκατονταπλασίονα. Καί ἡ ἀνταπόδοση πού δίνει ὁ Θεός σέ κείνους πού ὑπέφεραν γιά χάρη Του εἶναι αἰώνια καί ἄφθαρτη. Ὁ Τυφλός ἔλαβε διπλή ὅραση: τή φυσική μέ τήν ὁποία μποροῦσε νά βλέπει καί νά θαυμάζει τόν ὁρατό κόσμο γύρω του, καί τήν πνευματική μέ τήν ὁποία ἀναγνώρισε καί ὁμολόγησε τόν Δημιουργό τοῦ κόσμου . 

   Ἄς ἀγωνισθοῦμε, λοιπόν,σ’αὐτήν τήν ζωή νά ἀποκτήσουμε τό πνευματικό φῶς, νά ἀναγνωρίσουμε τό σκοτάδι τῆς ψυχῆς μας, νά τό νεκρώσουμε, γιά νά καταστοῦμε μέλη τῆς  Βασιλείας τοῦ Θεοῦ. ΑΜΗΝ.

Πηγή εικόνας: https://sinidisi.gr/simera-timamai-tin-kyriaki-tyfloy/

Άννα Βούλγαρη: Πέθανε σε ηλικία 93 ετών η χρυσή κληρονόμος του οίκου Bvlgari

Κοινωνια

Φωτογραφία: Η Αννα Βούλγαρη (youtube)

Ηταν η μοναδική απόγονος του ιδρυτή της δυναστείας του οίκου κοσμημάτων Bvlgari που μιλούσε ακόμη Ελληνικά – Μια ζωή σαν παραμύθι
 
Πηγή, περισσότερα στο https://www.ethnos.gr/lifestyle/107268_anna-boylgari-pethane-se-ilikia-93-eton-i-hrysi-klironomos-toy-oikoy-bvlgari

Στήλη Ἅλατος ... Ἡ Πάροδος τῶν Ἱερῶν Λειψάνων τοῦ Ἁγίου Νικολάου ἀπό τά Μύρα τῆς Λυκίας εἰς τό Μπάρι τῆς Ἰταλίας & ἡ θεραπεία τοῦ Παραλυτικοῦ

Κοινωνια

+  Ὁ Ἐπίσκοπος Ὠλένης

     Α Θ Α Ν Α Σ Ι Ο Σ

                                                   Κυριακή  10   Μαῒου   2020 

 Στήλη Ἅλατος ...

 

     Σήμερα Τρἰτη Κυριακή μετά τοῦ Πάσχα, ἀγαπητοί μου ἀναγνῶστες, ἡ Ἁγία μας Ἐκκλησία ἑορτάζει τήν Πάροδον τῶν Ἱερῶν Λειψάνων τοῦ Ἁγίου Νικολάου ἀπό τά Μύρα τῆς Λυκίας εἰς τό Μπάρι τῆς Ἰταλίας. Μᾶς ὑπενθυμίζει ἐπίσης  καί  τήν θεραπεία τοῦ Παραλυτικοῦ διά τοῦ παντοδυνάμου λόγου τοῦ Χριστοῦ

    Τά θαύματα πού ἐπραγματοποίησε ὁ Χριστός ἐπί τῆς γῆς εἶναι δεῖκτες αὐτοῦ πού καλεῖται “Βασιλεία τοῦ Θεοῦ” καί περιγράφουν παραστατικά τόν καινούργιο κόσμο πού ἐπαγγέλλεται ὁ Χριστός καί ἀγωνίζονται οἱ χριστιανοί νά πραγματώσουν.

    Ἡ θεραπεία τοῦ Παραλυτικοῦ ἀπό τόν  Ἰησοῦν ἔχει ἕναν βαθύτατο συμβολισμό καί μεταφέρει στούς ἀνθρώπους ὅλων τῶν ἐποχῶν ἕνα βαρυσήμαντο μήνυμα, ὅτι ὁ Θεός εἶναι ὁ Δημιουργός τοῦ ἀνθρώπου.

    Ὅπως κατά τήν ἐποχή τῆς δημιουργίας τοῦ κόσμου ὁ αὐθεντικός Λόγος τοῦ Θεοῦ δίνει ὕπαρξη σέ ὅλα τά ὄντα, κατά τόν ἴδιο τρόπο ὁ   Σαρκωθείς Λόγος καί Υιός τοῦ Θεοῦ ἀναδημιουργεῖ  τώρα τό κατεστραμμένο ἀπό τήν ἁμαρτία πλάσμα του.

    Τό μήνυμα, λοιπόν, πού βγαίνει ἀπό τό εὐαγγελικό ἀνάγνωσμα τῆς Κυριακῆς τοῦ Παραλύτου εἶναι ὅτι ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ εἶναι παντοδύναμος. Ἔχει τή δύναμη νά μεταμορφώσει τόν κόσμο, ἔχει τή δύναμη νά σώσει καί νά ἀπελευθερώσει τόν ἄνθρωπο ἀπό ὅλες τίς μορφές τοῦ κακοῦ πού τόν καταδυναστεύουν.

    Ἀντίθετα οἱ Γραμματεῖς καί οἱ Φαρισαῖοι μελετοῦσαν τίς Γραφές, ἀλλά γι’αὐτούς ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ δέν ἦταν ζωή, δέν ἦταν πηγή χαρᾶς καί μέσο ἀπελευθέρωσης, ἀλλά θεσμός αὐστηρά τυποποιημένος μέσα ἀπό μία σειρά κανόνων πού στόχευαν στό νά ἐλέγξουν κάθε ἐκδήλωση τῆς καθημερινῆς ζωῆς τῶν ἀνθρώπων.

   Ἄν ἀνάλογα ἰσχύουν καί γιά τούς χριστιανούς σήμερα,  τότε ἡ ἀπάντηση στό σχετικό μέ τήν ἀδυναμία τῶν χριστιανῶν  νά ἀναγνωρίσουν τήν ἀναγεννητική δύναμη τοῦ λόγου Θεοῦ ἐρώτημα εἶναι προφανής.

    Ἄν ἡ Ἁγία Γραφή δέν παίζει κάποιον πραγματικό ρόλο στήν καθημερινότητα τῶν χριστιανῶν, ἄν ἡ ἀνάγνωση τῆς Ἁγίας Γραφῆς δέν ἀποτελεῖ πηγή ἔμπνευσης καί δύναμης στόν ἀγώνα τους γιά μεταμόρφωση τοῦ κόσμου σέ Βασιλεία τοῦ Θεοῦ, τότε καί οἱ χριστιανοί ἔχουν μετατρέψει τήν πίστη τους σέ ἕνα νεκρό θεσμό, πού τίποτε ἄλλο δέν προσφέρει παρά μόνον τήν ψεύτικη ἱκανοποίηση ὅτι τά ἔχει κανείς καλά μέ τόν Θεό.

    Στήν περίπτωση αὐτή τό Εὐαγγέλιον πού βρίσκεται πάνω στήν Ἁγία Τράπεζα ἀποκτᾶ ἕναν ἄλλο συμβολισμό, τό χαρμόσυνο ἄγγελμα πού θά ἀλλάξει τόν κόσμο, γίνεται Ἱερόν Εὐαγγέλιον, ἀντικείμενο εὐλαβικῆς προσκύνησης. Τοποθετεῖται  ἐντός τοῦ Ἱεροῦ Βήματος, ὅπου οὐδεἰς δύναται νά τό ἀσπασθῆ.

     Ριζική ἀλλαγή τοῦ τρόπου τῆς ζωῆς εἶναι δυνατή μόνον ὅταν ὑπάρχει ζωντανή σχέση μέ τόν Θεό καί ὄχι μέ μία χλιαρή πίστη ἤ μέ μία παραδοσιακή θρησκευτικότητα πού κληρονόμησε κανείς ἀπό τούς γονεῖς του.

      Ζωντανή σχέση μέ τόν Θεό προϋποθέτει καθημερινή ἀναζήτηση τοῦ Θεοῦ, καθημερινή πάλη τοῦ ἀνθρώπου μέ τόν ἴδιο του τόν ἑαυτό, καθημερινό ἀγώνα καί προβληματισμό γιά νά βρεῖ κανείς τόν δρόμο πού ὁδηγεῖ στόν Θεό. Ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ ἔχει τή δύναμη νά ἐλευθερώσει τόν ἄνθρωπο, θά πρέπει ὅμως καί ὁ ἄνθρωπος νά θελήσει νά ἐλευθερωθῆ καί νά παραμείνει ἐλεύθερος. Τοῦτο πραγματοποιεῖται μόνον ὅταν συνεργάζεται ὁ ἄνθρωπος μέ τόν Θεό γιά τήν ἀπαλλαγή τοῦ κόσμου ἀπό τό κακό.

     Προϋπόθεση, λοιπόν, γιά νά ἐνεργήσει ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ εἶναι νά πιστέψουν οἱ ἄνθρωποι στή δύναμή Του. Πρίν ἀρχίσει νά παραπο-νιέται κανείς ὅτι σήμερα δέν γίνονται πιά θαύματα, θά πρέπει νά ἐπιχειρήσει νά κάνει ὁ ἴδιος ἕνα θαῦμα, νά πάρει τήν ἀπόφαση νά ἀλλάξει τόν τρόπο τῆς ζωῆς του καί μαζί μέ αὐτόν νά ἀλλάξει τόν κόσμο. Μόνον ὅταν οἱ χριστιανοί ἀποφασίσουν νά πάρουν σοβαρά τόν ρόλο τους στήν κοινωνία καί ἀρχίσουν νά ἀγωνίζονται, ὥστε νά μετατρέψουν τόν κόσμο σέ Βασιλεία τοῦ Θεοῦ, θά ἀρχίσουν καί νά βλέπουν νά πραγματοποιοῦνται θαύματα. Τό μέγα θαῦμα τῆς ζωῆς των εἶναι ἡ ἀνάσταση καί ἡ θέωση. Ἡ μετοίκηση ἀπό τήν ἐπίγεια στήν ἄνω Ἱερουσαλήμ, στήν Βασιλεία τοῦ Θεοῦ. ΑΜΗΝ.

Πηγή εικόνας: https://www.vimaorthodoxias.gr/theologikos-logos-diafora/agios-nikolaos-ta-leipsana-kai-to-apolytikio-tou/

Έχασε τη μάχη με τον κορονοϊό ο Δημήτρης Κρεμαστινός

Κοινωνια

Είχε διατελέσει επί σειρά ετών υπουργός Υγείας επί ΠΑΣΟΚ και ήταν προσωπικός γιατρός και στενός φίλος του Ανδρέα Παπανδρέου

Μετά από περίπου 1,5 μήνα νοσηλείας στον Ευαγγελισμό και σκληρή μάχη για τη ζωή του, έφυγε τελικώς κοντά στις 7 το πρωί ο Δημήτρης Κρεμαστινός επί σειρά ετών υπουργός και βουλευτής του ΠΑΣΟΚ. 

Πηγή, περισσότερα στο https://www.ethnos.gr/politiki/104331_ehase-ti-mahi-me-ton-koronoio-o-dimitris-kremastinos

Πηγή φωτογραφίας: https://el.wikipedia.org/

 

Αγία Παρασκευή: Πάρτι με 300 άτομα στην πλατεία Αγίου Ιωάννη - Επεισόδια με δυνάμεις των ΜΑΤ [Βίντεο]

Κοινωνια

Παρά τις απαγορεύσεις σε έντονο ύφος του Νίκου Χαρδαλιά στην επίσημη ενημέρωση του Υπουργείου Υγείας για τον κορονοϊό, τα φαινόμενα συνωστισμού συνεχίζονται.

Ενδοοικογενειακή βία: «Ένα βουβό και αόρατο έγκλημα»

Κοινωνια

Η  δικηγόρος Εβίτα Βαρέλα σημείωσε στην εκπομπή του MEGA ότι η πανδημία και η συνθήκη εγκλεισμού είχε ως αποτελέσματα την αύξηση της ενδοοικογενειακής βίας