614 New Articles
Vasilopoulos 1180X300 NewsHome

Κυριότερα Κοινωνικά Νέα

Στήλη Ἅλατος ... Ἡ Κυριακή τῶν Ἀπόκρεω

Κοινωνια

   Ὁ Ἐπίσκοπος Ὠλένης

  Α Θ Α Ν Α Σ Ι Ο Σ         Κυριακή 23  Φεβρουαρίου   2020 

 

      Στήλη Ἅλατος ...

     

        Σήμερα Κυριακή τῶν Ἀπόκρεω, ἀγαπητοί μου ἀναγνῶ-στες, καί ἡ Ἁγία μας Ἐκκλησία μᾶς προετοιμάζει  μέ ὅλη της τήν ὑμνογραφία καί τά ἀναγνώσματα γιά νά εἰσέλθουμε στό πνευματικό  στάδιο τῆς Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς. Μᾶς διδά-σκει ὅτι ὀ Θεός εἶναι Πανάγαθος καί Πολυεύσπλαχνος, περι-μένει τήν ἐπιστροφή μας, διότι μεγάλη εἶναι ἡ εὐσπλαχνία Του καί ἡ δικαιοσύνη Του. Ὅμως δέν θά πρέπει νά παραθεωροῦμε τήν δικαιοσύνη Του καί νά συνεχίζουμε νά ἁμαρτάνουμε, διότι θά ἔρθει  ἡ φοβερά ἡμέρα τῆς κρίσεως, γιά νά κρίνει τόν κόσμο καί νά ἀποδώσει στόν καθένα κατά τά ἔργα του.

      Τά θεϊκά κριτήρια περί δικαίου καί ἀδίκου ἀπέχουν ἀπό τήν κοινή ἀνθρώπινη λογική. Στήν μεθόριο τῆς θείας καί τῆς ἀνθρώπινης  δικαιοσύνης εὑρίσκεται ἡ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ γιά τά πλάσματά Του, ἰδιαίτερα γιά τούς ἐν μετανοίᾳ εὑρισκομένους ἁμαρτωλούς πού τόν παρακαλοῦν μέ ταπείνωση. Τά πολλά λόγια καί οἱ φαινομενικά καλές πράξεις, δέν ἀρκοῦν γιά νά εὐαρεστήσει ὁ ἄνθρωπος τόν Θεόν. Αὐτά πού μετράει ὁ Θεός δέν εἶναι τά ἐξωτερικά φαινόμενα, ἀλλά τά μύχια τῆς ἀνθρώπινης ψυχῆς.

   Ὁ Χριστός μᾶς παρουσιάζει μεταφορικά τήν εἰκόνα ἑνός δικαστηρίου. Μόνο πού Κριτής εἶναι «ὁ Υϊός τοῦ ἀνθρώπου», ὁ Χριστός, μέσα σέ ὅλη τήν μεγαλοπρέπειά Του, συνοδευόμενος ἀπό ὅλους τούς ἁγίους Ἀγγέλους καί Ἀρχαγγέλους, κρίνοντας ζῶντας καί νεκρούς σύμφωνα μέ τό Σύμβολο τῆς πίστεώς μας.

   Ἡ  Ἁγίας μας Ἐκκλησία ἀναφέρεται λεπτομερῶς στά κριτή-ρια τῆς κρίσεως. Οὐσιαστικά ἕνα εἶναι τό κριτήριο, ἡ ἀγάπη γιά τόν ἀδελφό, γιά τόν πλησίον μας. Στόν κάθε ταλαιπωρημένον χρωστᾶμε τήν ἀγάπη μας. Ἡ ἀγάπη εἶναι κυρίαρχη ἔννοια στήν  χριστιανική πίστη. Δέν εἶναι ἁπλή ἰδέα, εἶναι πρόσωπο, εἶναι ὁ Θεός , ὁ Ὁποῖος σαρκώθηκε στό πρόσωπο τοῦ Χριστοῦ, σταυρώθηκε καί ἀναστἠθηκε. Ὁ Χριστός εἶναι ἡ ἴδια ἡ Ἀγάπη καί ἐξειδικεύει τό γενικό κριτήριο τῆς ἀγάπης, πού εἶναι γνήσια καί ἀνιδιοτελής καί προσφέρεται πλουσιοπάροχα πρός κάθε πάσχοντα ἄνθρωπον.

   Ἀντίθετα ὁ ἀδιάφορος, ὁ ψυχρός, ὁ ἀσυγκίνητος θά κριθῆ καί θά σταθῆ στά ἀριστερά τοῦ Θεοῦ. Σέ ἐκείνους θά ἐξηγήσει ὅτι δέν σώζονται, διότι δέν ἔδειξαν ἀγάπη οὔτε στόν Ἴδιον, οὔτε στά πρόσωπα τῶν ἐλαχίστων ἀδελφῶν Του. Ὁ δέ Ἰησοῦς κατα-λήγει: «Καί αὐτοί θά πᾶνε στήν αἰώνια τιμωρία, ἐνῶ οἱ δίκαιοι στήν αἰώνια ζωή». 

    Αὐτή ἡ αἰώνια συνύπαρξη καί  κοινωνία τοῦ ἀνθρώπου μέ τόν Θεόν ξεκινάει ἀπό τήν ἐπίγεια ζωή καί παρατείνεται στό διηνεκές. Αὐτή ἡ κοινωνία μέ τόν Θεόν ἐπιτυγχάνεται, μόνο ἐφ’ὅσον βρίσκεται σέ ἀγαπητική κοινωνία μέ τόν ἀδελφόν του.

  Οἱ ἅγιοι δίνουν ἐπίσης τά δικά τους παραδείγματα.Ἡ Ἁγία Φιλοθέη δέν δίστασε νά διαθέση ὄλη της τήν περιουσία γιά φιλανθρωπικό ἔργο.Ὁ Ἅγιος Μαρκιανός ἔντυσε μέ τά πτωχικά του ράσα ἕνα φτωχό ζητιάνο τῆς Κωνσταντινουπόλεως.Ὁ Ὅσιος Ἀγάθων ξόδεψε  ὅλα τά πενιχρά εἰσοδήματα ἀπό τό ἐργόχειρο ἑνός ἔτους γιά ἕναν ἐπαίτη, πού ἀποδείχθηκε Ἄγγελος Κυρίου. Κάποιοι πουλήθηκαν οἱ ἴδιοι ὡς σκλάβοι γιά νά κερδίσουν τήν δική τους ἐλευθερία  οἱ ἄλλοι.

  Ἐμεῖς, δυστυχῶς, δέν βλέπουμε στό πρόσωπο τοῦ ἀδελφοῦ μας τόν Χριστόν. Μένουμε στά ἐξωτερικά καί ἔτσι βλέπουμε μόνο ὅτι εἶναι ἀλλοδαπός, ὅτι εἶναι ἄσημος, ὅτι μπορεῖ νά εἶναι ἐγκληματίας... Κοιτάζουμε τό δένδρο καί χάνουμε τό δάσος.

   Ὁ Θεάνθρωπος Κύριός μας μέ τήν παραβολή τῆς Κυριακῆς τῶν Ἀπόκρεω δέν παραδίδει μάθημα κοινωνικῆς ἠθικῆς, ἀλλά δείχνει στόν ἄνθρωπον τόν δρόμον πού ὁδηγεῖ στόν Θεόν, μέ  ἐνδιάμεσο σταθμό πού εἶναι ὁ ἄλλος, ὁ ἀδελφός μας.

 Ἐάν λοιπόν  δείξουμε ἀγάπη πρός κάθε πάσχοντα συνάν-θρωπόν μας, ἀδιακρίτως φυλῆς,χρώματος,θρησκείας κ.λ.π.τότε ὁ Δικαιοκρίτης Θεός θά μᾶς βάλει στά δεξιά Του καί θά μᾶς καταστήσει μετόχους τῆς Βασιλείας Του. ΑΜΗΝ.

Προέλευση εικόνας: https://www.dogma.gr/imerodromio/kyriaki-ton-apokreo-3/110513/

Οι «παράξενοι καρποί» στα δέντρα του Νότου…

Κοινωνια

Τζον Έντγκαρ Γουάιντμαν «Γράφοντας για να σώσω μια ζωή: Ο φάκελος Λούις Τιλ» (μτφ. Αθηνά Δημητριάδου, εκδ. Πόλις, 2020)

«Τα δέντρα του Νότου βγάζουν παράξενους καρπούς / αίμα στα φύλλα και αίμα στη ρίζα», τραγουδούσε το 1939 η Μπίλι Χόλιντεϊ για τους λιντσαρισμένους Μαύρους που αιωρούνταν απαγχονισμένοι στα δέντρα. «Strange fruit», ένα παλιότερο ποίημα του Έιμπελ Μέροπολ, που το υπέγραψε με ψευδώνυμο, αφού από τη μια οι στίχοι ήταν «επικίνδυνοι», από την άλλη ο ίδιος ήταν μέλος του Κομμουνιστικού Κόμματος των ΗΠΑ. Το 1955, ωστόσο, η ρατσιστική βία και το συστηματικό λιντσάρισμα Μαύρων στον Νότο των ΗΠΑ απέκτησε πρόσωπο, ένα εφιαλτικό πρόσωπο που το είδαν οι πάντες, όταν δολοφονήθηκε με τον πιο βάρβαρο τρόπο ο Έμετ Τιλ και η φωτογραφία του κυκλοφόρησε σε ολόκληρη τη χώρα.

Περισσότερα στην https://commonality.gr/oi-paraxenoi-karpoi-sta-dentra-toy-notoy/

Στήλη Ἅλατος ... Κυριακή τοῦ Ἀσώτου

Κοινωνια

  Ὁ Ἐπίσκοπος Ὠλένης

  Α Θ Α Ν Α Σ Ι Ο Σ

                                                   Κυριακή 16  Φεβρουαρίου   2020 

 Στήλη Ἅλατος ...    

 

 

           Σήμερα Κυριακή  τοῦ Ἀσώτου, ἀγαπητοί μου ἀναγνῶστες, εὑρισκόμεθα μέσα στήν περίοδο τοῦ Τριωδίου, πού εἶναι ἡ προπαρασκευαστική περίοδος γιά νά εἰσέλθουμε στό πνευμα-τικό στάδιο τῆς Μ. Τεσσαρακοστῆς.

    Ἡ ὅλη δομή τοῦ Τριωδίου συνιστᾶ καί συγκροτεῖ μία κλίμα-κα, μία ἀνοδική πορεία, πού ἀνεβάζει τόν πιστό ἀπό τήν κάθαρση στόν φωτισμό καί ἀπό τόν φωτισμό στήν θέωση, δηλαδή ἀπό τήν γῆ στόν οὐρανό. Tό Τριώδιο  στήν πρώτη βαθμίδα  εἰσάγει τόν πιστό στήν ταπείνωση καί στήν συντριβή τῆς καρδιᾶς του, πού εἶναι τό πιό ἀπαραίτητο ἐφόδιο γιά τήν θεραπεία τῆς ψυχῆς ἀπό τά πάθη. Κατόπιν στήν ἑπόμενη βαθμίδα  μᾶς παρουσιάζει τήν δύναμη τῆς μετανοίας καί τό μέγεθος τῆς εὐσπλαχνίας τοῦ Δεσπότου Χριστοῦ, ὁ ὁποῖος δέχεται τήν μετάνοια τοῦ ἁμαρτωλοῦ, ὅταν αὐτός μετανοεῖ εἰλικρινά καί τόν ἀνεβάζει  στήν τρίτη βαθμίδα , δηλαδή στήν   κατάσταση τοῦ υἱοῦ καί κληρονόμου τῆς Βασιλείας Του, στήν θέωση.

  Προϋπόθεση αὐτῆς τῆς πνευματικῆς πορείας εἶναι ἡ βίωση  τῆς ἀρετῆς τῆς ἀγάπης, πού εἶναι  μία κίνηση ἐξόδου ἀπό τήν ἀτομοκρατούμενη ἀγκύλωση τοῦ ἑαυτοῦ μας γιά τή συνάντηση καί τή γνωριμία τοῦ ἄλλου, τό συστατικό δηλαδή πού συνιστᾶ τήν κοινωνία προσώπων, πού εἶναι  σχέσης ἀγάπης.

   Τό Τριώδιο καί ἡ Σαρακοστή εἶναι μία πορεία πρός ἑαυτόν, δηλαδή ἡ ἀρχή τῆς φυγῆς ἀπό τά γήϊνα, τό πέρασμα δηλαδή ἀπό τήν ἐπιγειοποίηση στό οὐράνιο ἐπίπεδο μέ ποδηγέτη καί τιμονιέρη τήν Εκκλησία,  ἰδιαίτερα τή Μεγάλη Τεσσαρακοστή, καί μέ ὁδοδείκτη τό Τριώδιο.

    Ἡ Ἐκκλησία ὄχι ὅπως παραφθαρμένα ἐμφανίζεται σήμερα ὡς διοίκηση οὔτε ὡς  ἱδρυματικότητα καί  θρησκειοποίηση , πού   κυριολεκτικά  ἔχει φέρει σύγχυση σ’ αὐτό πού εἶναι Ἐκκλησία, ἀπό αὐτό πού δέν εἶναι. Ἴσως ἡ ἐντρύφηση στό Τριώδιο καί ἡ Μεγάλη Σαρακοστή νά σταθοῦν μία καινούργια πρόκληση ξανανακάλυψης  τῆς Ἐκκλησίας σάν πείνα καί δίψα γιά νά ζήσει ὁ κόσμος τήν ὄντως ζωή, τήν ἀπαλλαγμένη ἀπό τή φθορά καί τό θάνατο.

     Τό Τριώδιο καί ἡ Μεγάλη Σαρακοστή εἶναι μία πορεία γιά μία συνάντηση μέ τόν Χριστό, ὁ Ὁποῖος ἔρχεται θεληματικά  ἀπό ἀγάπη καί μάλιστα «ὡς Νυμφίος», «ἐν τῷ μέσῳ τῆς νυκτός», ἐπειδή μᾶς ἀγάπησε καί λαχταρᾶ νά μᾶς κάνει καί πάλι παιδιά τοῦ Θεοῦ καί ἀδελφούς Του. Ἔτσι ψάλλει ἡ Ἐκκλη-σία τή Μεγαλη Ἑβδομάδα, «ἰδού ὁ Νυμφίος ἔρχεται ἐν τῷ μέσῳ τῆς νυκτος».

    Δέν ἔχει καμία σχέση ἡ περίοδος αὐτή μέ εὐσεβιστικούς συ-ναισθηματισμούς καί φορτίσεις συγκινησιακές, ἀλλά πρόκει-ται γιά μία κλήση – πρόσκληση καί πρόκληση ὑπαρκτικῆς μαθητείας τῆς Ἐκκλησίας. Γιά μία κλήση στήν αὐτογνωσία,  ἐκείνου πού εἴμαστε καί αὐτό πού θά γίνουμε, δηλαδή ἅγιοι ἐν ἐλευθερίᾳ καί ἐλεύθεροι ἐν ἁγιότητι.

     Μέ αὐτή τήν ἔννοια ὁ θάνατος εἶναι προσωρινός πάντοτε,  ὅσο δυνατός κι’ἄν φαίνεται, τόν κονιορτοποιεῖ ἡ Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ, μέ τήν ὁποία πλέον ἡ «ζωή πολιτεύεται». Ἡ ἀνάσταση τοῦ ἀνθρώπου ὄχι σάν μία παράταση κάποιου εἴδους ζωῆς, ἀλλά μέ τήν ἔννοια τῆς «Θεοπτίας», δηλαδή τοῦ διαρκοῦς καί ἀτελείωτου κοιτάγματος τοῦ Θεοῦ «πρόσωπο πρός πρόσωπο».

    Ἡ σωτηρία δέν εἶναι μία ἀφηρημένη ἔννοια. Δέν εἶναι ἕνα διανόημα ἤ τέλος πάντων ἕνα θεώρημα ψυχολογικῶν τακτο-ποιήσεων. Σωτηρία μας εἶναι ὁ Θεός. Ἀρχίζει ἀπό τή στιγμή τῆς ἄρνησης τῆς αὐτοδικαίωσης καί τῆς αὐτοσωτηρίας μας. Ἔτσι ἀποκτᾶ νόημα αὐτό τό χρονικῆς διάρκειας βιολογικό μας φαι-νόμενο, πού τό λέμε «ζωή» καί λόγωση ἤ ἀλογία τοῦ θανάτου μας.

    Ὅπως ὁ ἄσωτος υἱός μέ τήν αὐτογνωσία του ἐπιστρέφη στόν Θεόν Πατέρα του καί σώζεται καί χαίρεται καί ἀληθινά ζεῖ, ἔτσι καί ἐμεῖς  μέ τήν εἰλικρινή μετάνοια καί τήν  συμμετοχή μας στήν μυστηριακή ζωῆς τῆς Ἐκκλησίας κερδίζουμε τήν σωτηρία μας καί τήν αἰωνότητα. ΑΜΗΝ. 

Προέλευση εικόνας: https://www.ekklisiaonline.gr/nea/kyriaki-tou-asotou-16-2-evangelio-ke-erminia-sto-vinteo-tou-ekklisia-online/

Πάτρα: Χωρίς καμία υποστήριξη η 27χρονη που άφησε το μωρό της στην πλαζ

Κοινωνια

Σύμφωνα με το δικηγόρο της, η νεαρή είναι σε άσχημη ψυχολογική κατάσταση, ενώ γέννησε με καισαρική χωρίς την παραμικρή υποστήριξη

Σε τραγική ψυχολογική κατάσταση βρίσκεται η 27χρονη μητέρα του βρέφους που εντοπίστηκε νεκρό σε παραλία της Πάτρας, το μεσημέρι της Τετάρτης.

Περισσότερα στο https://www.alfavita.gr/koinonia/312219_patra-horis-kamia-ypostirixi-i-27hroni-poy-afise-moro-tis-stin-plaz

Τετάρτη 12 Φεβρουαρίου: Εθελοντική Αιμοδοσία Συλλόγου Υπαλλήλων Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας

Κοινωνια

Την Τετάρτη 12 Φεβρουαρίου 2020 ο Σύλλογος Υπαλλήλων Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας θα πραγματοποιήσει την 5η Εθελοντική Αιμοδοσία από τις 9:00 έως 13:00 στα γραφεία του Συλλόγου (Διοικητήριο, είσοδος από πεζόδρομο Δραγατσανίου).Το να «δίνουμε αυτό που μπορούμε σε αυτούς που το έχουν ανάγκη» είναι στάση ζωής που δηλώνει την αλληλεγγύη και την αγάπη μας στον συνάνθρωπο μας.


Συνημμένα σας αποστέλλουμε αφίσα της αιμοδοσίας 

 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΤι πρέπει να ξέρει ο υποψήφιος εθελοντής αιμοδότης:

·         Κάθε υγιής άνδρας ή γυναίκα 18–62 ετών, μπορεί να δίνει άφοβα αίμα 3–4 φορές το χρόνο.

·         Ο όγκος αίματος που προσφέρει ο αιμοδότης είναι 450ml και αποκαθίσταται αμέσως από τον οργανισμό. Το πλάσμα αναπαράγεται σε 24 ώρες και τα ερυθρά σε ένα μήνα.

·         Δεν πρέπει να διενεργείται αιμοδοσία πριν περάσουν τρεις μήνες από την προηγούμενη.

·         Η αιμοδοσία είναι τελείως ακίνδυνη και διαρκεί 5-10 λεπτά της ώρας.

·         Κανένα φάρμακο δεν υποκαθιστά το αίμα ή το πλάσμα που χρειάζονται οι ασθενείς.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΙΜΟΛΗΨΙΑΣ

·         Λήψη σύντομου ιατρικού ιστορικού και συμπλήρωση ειδικού ερωτηματολογίου που αποβλέπει στην αποκάλυψη παθήσεων οι οποίες συνιστούν απαγόρευση ή αντένδειξη για τη λήψη αίματος:

·         Το ερωτηματολόγιο συμπληρώνεται με την συνεργασία του αιμοδότη και υπογράφεται από αυτόν.

·         Συνιστάται κλινική εξέταση που περιλαμβάνει την εκτίμηση της γενικής κατάστασης και κυρίως του καρδιαγγειακού συστήματος του αιμοδότη.

·         Ο σφυγμός πρέπει να είναι ρυθμικός και οι σφυγμοί 50-110/λεπτό και η αρτηριακή πίεση, συστολική μεταξύ 95-180 mm Ηg και διαστολική 50100 mm Ηg.

·         Προσδιορισμός της αιμοσφαιρίνης του υποψηφίου.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΙΜΟΔΟΤΗ ΠΡΙΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ

·         Ο αρμόδιος μπορεί να δώσει αίμα πρωινές ή απογευματινές ώρες. Καλό είναι η αιμοδοσία να γίνεται όταν ο αιμοδότης είναι ξεκούραστος.·         Πριν την αιμοδοσία πρέπει να έχει προηγηθεί ελαφρύ γεύμα. 

·         Μετά την αιμοδοσία, ο αιμοδότης πρέπει να ακολουθεί τις συμβουλές του νοσηλευτικού προσωπικού:

·         Να πάρει την τροφή που του προσφέρεται. Να μην αποχωρήσει από το Τμήμα Αιμοδοσίας πριν του επιτρέψει το Υπεύθυνο Προσωπικό.

·         Να μην καπνίσει για 1(μία) ώρα

·         Να μην οδηγήσει για 1 (μία) ώρα

·         Να μην κάνει έντονη σωματική άσκηση την ημέρα της αιμοδοσίας.

·         Να πάρει περισσότερα υγρά και καλό γεύμα την ημέρα της αιμοδοσίας. 

·         Αποφυγή οινοπνευματωδών ποτών την προηγούμενη και την ημέρα της αιμοδοσίας.

·         Ο επίδεσμος μπορεί να αφαιρεθεί μετά από 2-3 ώρες

ΠΟΙΟΣ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΩΣΕΙ ΑΙΜΑ

1. Όποιος έχει ομοφυλοφιλικές σχέσεις, κάνει ενδοφλέβια χρήση ναρκωτικών ουσιών, έχει πολλές ερωτικά συντρόφους χωρίς συστηματική χρήση προφυλακτικών μέσων και γενικά όποιος νομίζει ότι υπάρχει πιθανότητα να έχει εκτεθεί στον ιό που προκαλεί ΑΙDS. (και η ερωτική σύντροφος των ατόμων των παραπάνω κατηγοριών).

2. Όσοι πάσχουν από:

-Καρδιαγγειακές νόσους – Αρρυθμίες ,Υπέρταση – Ανοσοποιητικά Νοσή-ματα, Νεοπλασίες, Αιματολογικές νόσους, Επιληψία, Ανεπάρκεια G-6-PD.

-Χρόνιες Λοιμώξεις, Ψυχικές Νόσους, Σακχαρώδη Διαβήτη υπ' αγωγή,

-Χρόνιες Νόσους ή Ανεπάρκεια Οργάνων.

3. Όσοι έχουν Θετικό Αυστραλιανό Αντιγόνο Ηπατίτιδα Β και το Θετικό αντίσωμα κατά της Ηπατίτιδας C.

4. Όσοι ταξιδεύουν σε χώρες που ενδημεί η Ελονοσία.

5. Άτομα με Ετερόζυγο Μεσογειακή Αναιμία, Δρεπανοκυτταρική αναιμία    μπορούν να αιμοδοτήσουν εφ' όσον το επίπεδο της αιμοσφαιρίνης τους είναι εντός των 12g/dl.

ΑΔΕΙΕΣ


Ο/Η συνάδελφος που αιμοδοτεί δικαιούται άδεια 2 ημερών

 --

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΗΛΕΙΑΣ (Σ.Υ.Π.Ε. ΗΛΕΙΑΣ)
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Διοικητήριο – Μανωλοπούλου 31 – Πύργος 27100

Blog: http://sypeilias.blogspot.com/

Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Στήλη Ἅλατος ... Κυριακή τοῦ Τελώνου καί Φαρισαίου, ἡ ἀρχή τοῦ Τριωδίου

Κοινωνια

  Ὁ Ἐπίσκοπος Ὠλένης

  Α Θ Α Ν Α Σ Ι Ο Σ

                                                   Κυριακή 9  Φεβρουαρίου   2020 

 Στήλη Ἅλατος ...

   

      Σήμερα Κυριακή τοῦ Τελώνου καί Φαρισαίου, ἀγαπητοί μου ἀναγνῶστες, εἶναι ἡ ἀρχή τοῦ Τριωδίου, τό ὁποῖον εἶναι πλέον Θεολογικό, Κατανυκτικό, Λειτουργικό καί Ὑμνολογικό βιβλίο τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας, τό ὁποῖο εἶναι συνυφασμένο   μέ τό Πάθος καί τήν Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ. Εἶναι δέ ταυτισμένο καί μέ τήν ἱερή περίοδο τῆς Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς, ἡ ὁποία εἶναι ἡ προκαταρκτική καί προπαρασκευαστική περίοδος, πού ὁδηγεῖ στήν Ἀνάσταση,  χωρίς τήν ὁποία ἡ πίστη μας παραμένει  μία θρησκευτική ἰδεοληψία καί τό κήρυγμα «κενό».

   Τό Τριώδιο «ἀνοίγει» κατά τόν ἑσπερινό τοῦ Σαββάτου ξημέ-ρωμα τῆς Κυριακῆς τοῦ Τελώνου καί τοῦ Φαρισαίου. Ὁ Πρωτο-ψάλτης τοῦ Ναοῦ παραλαμβάνει τό Τριώδιο μπροστά ἀπό τό εἰκόνισμα τοῦ Χριστοῦ, ἀφοῦ πρῶτα ἀσπασθῆ εὐλαβικά τήν εἰκόνα Του καί στή συνέχεια τό Τριώδιο. Ὁ ἀσπασμός ἑνός λειτουργικοῦ βιβλίου,  ὅπως εἶναι τό ἱερό Εὐαγγέλιο, ὁ Ἀπόστο-λος, τό Τριώδιο συνιστᾶ πράξη ἐκκλησιαστική, λειτουργική, καθ’ ὅτι μέσα τους τά βιβλία αὐτά ἔχουν ἀποθησαυρισμένους τούς ὑμνολογικούς θησαυρούς τῆς Ἐκκλησίας, οἱ ὁποῖοι χρησιμοποιοῦνται γιά τήν λατρεία τοῦ Ζῶντος Θεοῦ. Ἡ λατρεία δέν εἶναι κάτι τό μηχανιστικό καί τυπικό, ἀλλά ὑπαρκτική μετοχή καί συμμετοχή στήν εὐχαριστία καί δοξολογία τοῦ Θεοῦ. Ἡ λατρεία μᾶς καθιστᾶ ὄντα δοξολογικά-εὐχαριστιακά καί  μέ αὐτήν  ἐπικοινωνοῦμε μέ τόν Θεό κατά τρόπο ἄμεσο καί ὀντολογικό.

   Τό Τριώδιο τόσο ἀπό θεολογικῆς ὅσο καί λειτουργικῆς σκοπιᾶς σημαδεύει μία ξεχωριστή πορεία πού λέγεται Μεγάλη Τεσσαρακοστή,γι’ αὐτό καί στό νοῦ τῶν ἀνθρώπων τό Τριώδιο εἶναι ἄρρηκτα συνδεδεμένο μέ τήν Τεσσαρακοστή. Ὁ χρόνος καί τό διάβα τοῦ Τριωδίου μᾶς ὁδηγεῖ μέ μία μεγάλη ἔκπληξη, στήν ἔκπληξη ἑνός κενοῦ τάφου, πού δέν  εἶναι σκιερὀς καί ὀστεώδηις, ἀλλά εἶναι ἕνας τάφος ζωηφόρος, διότι εἶναι ὁ τάφος τοῦ ἀειζώου Χριστοῦ.

 Τό Τριώδιο μᾶς εἰσάγει σέ  μία πορεία ἐσωτερικῆς περιπλάνησης καί ἀναζήτησης, πού μᾶς δίνει τήν εὐκαιρία νά κάνουμε μία στροφή πρός τά μέσα μας καί νά ἀρχίσουμε νά συζητοῦμε μέ τόν ἑαυτό μας.

    Τό Τριώδιο εἶναι εὐεργετικό διότι μᾶς προτρέπει νά τολμᾶμε καί νά πιάνουμε συζήτηση μέ τόν ἑαυτό μας. Νά μπαίνουμε σέ διάλογο μαζί του. Τά προβλήματα  τῆς ζωῆς μας εἶναι τόσο πιεστικά, πού δέν μᾶς ἀφήνουν περιθώρια νά κοιτάξουμε λίγο μέσα μας, «τά ἐντός ἡμῶν» καί νά μιλήσουμε μέ τόν ἑαυτό μας «ἐνώπιον ἐνωπίῳ» γιά τά οὐσιώδη καί τά σημαντικά τῆς ζωῆς.   

   Τό Τριώδιο μᾶς παρακινεῖ νά τολμᾶμε καί νά προσκαλοῦμε καί τόν Θεό σ’ αὐτό τόν διάλογο μέ τόν ἑαυτό μας γιά νά ἐπιτύχουμε τήν ἕνωσή μας μέ τήν πηγή τῆς ζωῆς, τόν Τριαδικόν μας Θεόν. Τότε συνάπτουμε τήν σχέση ἐκείνη, πού μᾶς κάνει νά βλἐπουμε τούς ἀνθρώπους, τήν δημιουργία, τόν κόσμο, τήν ἱστορία, μέ διαφορετική ὄψη. Τήν σύναψη αὐτῆς τῆς σχέσης τήν ἔχει κάνει ἐφικτή ἡ ἐνανθρώπιση τοῦ Χριστοῦ.

    Αὐτή ἡ σχέση εἶναι αὐτό πού ὀνομάζομε «πίστη». Ἡ πίστη δέν εἶναι μία θεωρητική ἀποδοχή κάποιων θρησκευτικῶν περιποιήσεων ἤ δογματικῶν ἀξιωμάτων, ἀλλά εἶναι ἡ σύναψη σχέσης – ἐμπιστοσύνης πού φτάνει στή «γνώση» τοῦ Θεοῦ καί κατ’ ἐπέκταση στήν κατανόησή Του, δηλαδή στόν «παράδεισο», πού εἶναι ἡ αἰώνια Θεοπτία, ἡ διηνεκής παρουσία τοῦ Θεοῦ, τό ἀτέλειωτο κοίταγμά Του. Τό ἀντίθετο εἶναι ἡ κόλαση. Ἡ πίστη λοιπόν ὡς σχέση μέ τόν Θεό βασίζεται  στήν ἀγάπη, πού σάν πνευματικό ἄθλημα δίδει τήν δυνατότητα τῆς ὑπέρβασης τοῦ ἑαυτοῦ μας.

     Αὐτήν τήν ἀγάπη καλούμεθα νά γνωρίσουμε καί νά βιώσουμε καί ἐμεῖς , γιά νά διατηρηθῆ ἡ ἑνότητα μεταξύ ἡμῶν καί τοῦ Θεοῦ, νά βιώνουμε συνεχῶς τήν παρουσία τοῦ Θεοῦ μέσα μας καί νά μᾶς πληροῖ ἀπό ἄφατη χαρά καί ἀγαλλίαση καί ἐπί γῆς καί ἐν τῷ οὐρανοῖς. ΑΜΗΝ.

Προέλευση εικόνας https://sinidisi.gr/kyriaki-telonoy-farisaioy-enarxi-triodioy/